Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учебник_Маркетинг_укр.doc
Скачиваний:
939
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.89 Mб
Скачать

Змістовий модуль 3.

Організація і контроль маркетингової

діяльності підприємства

Тест з теми 8.

Організація маркетингової діяльності підприємства

 1. Виникнення проблем зі збутом і подолання керівниками психологічного бар'єру щодо ролі маркетингу зумовили виникнення:

  1. орієнтації підприємства на виробництво;

  2. орієнтації підприємства на збут;

  3. орієнтації підприємства на маркетинг;

  4. повної інтеграції маркетингу в підприємстві.

 1. При повній інтеграції маркетингу у підприємстві служба маркетингу є:

  1. однією з рівних серед інших виробничо-збутових служб;

  2. грає більш важливу роль;

  3. службою, що координує діяльність інших функціональних підрозділів;

  4. грає більш важливу роль, ніж служба збуту.

 1. Який вихід із ситуації, що склалася: віце-президент з маркетингу, як правило, зустрічає опір і протидію з боку інших віце-президентів:

  1. відділ маркетингу повинен відповідати за реалізацію всіх функцій маркетингу;

  2. ліквідовувати посаду віце-президента зі збуту;

  3. відділ збуту підпорядкувати віце-президенту з маркетингу;

  4. підвищити статус віце-президента з маркетингу до рівня першого віце-президента.

 1. Що не є елементом процесу організації маркетингової діяльності підприємства?

  1. удосконалення організаційної структури служби маркетингу;

  2. побудова організаційної структури служби маркетингу;

  3. розробка стратегії взаємодії служби маркетингу із іншими службами підприємства;

  4. розробка програми маркетингової діяльності підприємства.

 1. Вкажіть визначальні фактори, що впливають на вибір типу організаційної структури маркетингу:

  1. цілі підприємства, фактори мікро- і макросередовища;

  2. цілі, задачі підприємства, рівень кваліфікації співробітників, структура управління підприємством;

  3. специфіка діяльності підприємства, кількість ринків, товарний портфель;

  4. загальна стратегія підприємства, наявність матеріально-фінансових ресурсів, географія споживачів.

 1. Вкажіть основні типи організаційних структур служби маркетингу:

  1. функціональна, матрична;

  2. географічна, ринкова;

  3. товарна;

  4. ваш варіант відповіді.

 1. Підприємство реалізує широкий асортимент різнорідних товарів на значній кількості різних ринків. Оберіть тип організаційної структури маркетингової служби даного підприємства.

  1. ринкова;

  2. географічна;

  3. товарна;

  4. матрична.

 1. Для підприємств, які випускають велику кількість різноманітних товарів, що вимагають специфічних умов виробництва і збуту, доцільна наступна організація служби маркетингу:

  1. функціональна;

  2. товарна;

  3. ринкова;

  4. матрична.

 1. Перевагами якої організаційної структури служби маркетингу є висока пристосованість до ринкової ситуації, можливість більш ефективно стимулювати ринок конкретних товарів?

  1. функціональної;

  2. товарної;

  3. ринкової;

  4. матричної.

 1. Перевагою якої організаційної структури служби маркетингу є те, що підприємство будує свою роботу стосовно потреб споживачів, тобто конкретних сегментів ринку?

  1. географічної;

  2. товарної;

  3. ринкової;

  4. матричної.

 1. До переваг якої організаційної структури служби маркетингу відноситься те, що вона є гнучким і адаптивним засобом досягнення проектних цілей, передбачає використання знань і кваліфікації фахівців, що працюють у групі, без жорсткого функціонального розподілу повноважень керівника?

  1. географічної;

  2. товарної;

  3. ринкової;

  4. матричної.

 1. Підприємство виготовляє холодильники для населення, підприємств торгівлі, переробних підприємств. Яка організаційна структура служби маркетингу доцільна для підприємства?

  1. товарна;

  2. матрична;

  3. ринкова;

  4. географічна.

 1. Яка організація служби маркетингу доцільна для конверсійного підприємства, що випускало раніше оптику для військової техніки?

  1. товарна;

  2. матрична;

  3. ринкова;

  4. функціональна.

 1. Положення про відділ маркетингу включає:

  1. цілі, задачі, функції відділу;

  2. наукові і методичні рекомендації щодо організації маркетингу, цілі і функції фахівців;

  3. права, відповідальність, посадові обов'язки працівників;

  4. ваш варіант відповіді.

 1. Положення про відділ маркетингу розробляється:

  1. керівником відділу маркетингу;

  2. керівником відділу або спеціальними фірмами;

  3. керівником відділу при консультації консалтингової фірми;

  4. ваш варіант відповіді.

 1. Шанси службового росту, підвищення мотивації праці - це:

  1. переваги внутрішніх джерел залучення персоналу у відділ маркетингу;

  2. переваги зовнішніх джерел залучення персоналу у відділ маркетингу;

  3. недоліки внутрішніх джерел залучення персоналу у відділ маркетингу;

  4. недоліки зовнішніх джерел залучення персоналу у відділ маркетингу.

 1. Обмежені можливості для вибору фахівців, необхідність їх перенавчання, що призводить до додаткових витрат - це:

  1. переваги внутрішніх джерел залучення персоналу у відділ маркетингу;

  2. переваги зовнішніх джерел залучення персоналу у відділ маркетингу;

  3. недоліки внутрішніх джерел залучення персоналу у відділ маркетингу;

  4. недоліки зовнішніх джерел залучення персоналу у відділ маркетингу.

 1. Організація роботи нового фахівця-маркетолога включає етапи:

  1. ознайомлювальний, організаційний, адаптація;

  2. ознайомлювальний, адаптація, становлення;

  3. ознайомлювальний, становлення, координація;

  4. організаційний, адаптація, координація.

 2. Яку форму навчання маркетологів доцільно використовувати постійно:

  1. з відривом від виробництва;

  2. з частковим відривом від виробництва;

  3. самонавчання;

  4. все в комплексі.

 1. Високі витрати на залучення фахівців, проблеми звільнення працюючих, ризик прийому на роботу "людини зі сторони", необхідність адаптації - це:

  1. переваги внутрішніх джерел залучення персоналу у відділ маркетингу;

  2. переваги зовнішніх джерел залучення персоналу у відділ маркетингу;

  3. недоліки внутрішніх джерел залучення персоналу у відділ маркетингу;

  4. недоліки зовнішніх джерел залучення персоналу у відділ маркетингу.

 1. Як майбутній керівник відділу маркетингу вкажіть, яким специфічним вимогам повинен задовольняти маркетолог:

  1. достатній рівень професійної освіти, компетентність, системність знань;

  2. системність знань, комунікабельність, високий ступінь динамізму, прагнення до нового, дипломатичність, уміння гасити конфлікти, знання ділових іноземних мов;

  3. достатній рівень професійної освіти, пунктуальність, точність, висока культура;

  4. схильність до нововведень, до постійного навчання, аналітичний склад розуму, інтуїція, творчий характер, уміння коректно сперечатися.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.