Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учебник_Маркетинг_укр.doc
Скачиваний:
939
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.89 Mб
Скачать

Тест з теми 5. Маркетингова цінова політика

 1. Відповідно до закону попиту споживачі при високих цінах на товари купують менше, ніж при низьких. Чи можна на цій підставі зробити наступні висновки:

  1. якщо ціни на хутряні пальто знизиться, то обсяг продажів збільшиться;

  2. якщо в цьому місяці було продано більше хутряних пальто, чим у минулому то значить ціни на них були знижені;

  3. якщо ціни на хутряні пальто не зміняться, то обсяг продажів збільшиться в зимовий період;

  4. якщо ціни на хутряні пальто знизяться, а всі інші фактори попиту і його динаміки не зміняться, можливо, цих хутряних пальто буде куплено більше, ніж раніш, коли вони коштували дорожче.

 1. Як змінитися попит на фотоплівку, якщо ціна на фотоапарати підвищиться:

  1. збільшиться;

  2. зменшиться;

  3. залишиться незмінним;

  4. навряд чи помітно зміниться.

 2. Величина зміни обсягу попиту на даний товар при зміні ціни іншого товару:

  1. коефіцієнт абсолютної еластичності попиту;

  2. коефіцієнт цінової еластичності попиту;

  3. коефіцієнт цінової еластичності попиту на взаємозамінні товари;

  4. коефіцієнт перехресної еластичності попиту.

 1. В умовах олігополії контроль над ціною товару:

  1. обмежений взаємною залежністю, існує вплив цінового лідера;

  2. відсутній;

  3. незначний;

  4. значний.

 1. Величина зміни обсягу попиту на даний товар у відсотках при одновідсотковій зміні його ціни:

  1. коефіцієнт абсолютної еластичності попиту;

  2. коефіцієнт цінової еластичності попиту;

  3. коефіцієнт цінової еластичності попиту на взаємозамінні товари;

  4. коефіцієнт перехресної еластичності попиту.

 1. Якщо ціна знижується, а попит характеризується одиничною еластичністю, як це вплине на сукупний доход підприємства:

  1. спочатку збільшиться, а потім зменшиться;

  2. збільшиться;

  3. зменшиться;

  4. залишиться незмінним.

 1. Для розрахунку ціни на складнотехнічні товари тривалого користування доцільно використовувати:

  1. метод математичного моделювання залежності ціни від кон`юнктуроутворюючих факторів;

  2. витратний метод;

  3. параметричний метод;

  4. метод «середні витрати + прибуток».

 1. Для яких споживачів ціна не є важливим чинником купівлі товару:

  1. персонафікованих;

  2. заощадливих;

  3. етичних;

  4. апатичних

 1. Комплекс заходів щодо визначення ціни, цінової стратегії і тактики, умов оплати, варіювання цінами в залежності від позиції на ринку, стратегічних і тактичних цілей підприємства з метою задоволення потреб споживачів і одержання прибутку - це:

  1. цінова політика підприємства;

  2. роль цінової політики;

  3. задачі цінової політики в маркетингу;

  4. типи цінової політики.

 1. Які методи доцільно використовувати підприємству для встановлення оптимального рівня цін реалізації?

  1. витратний метод, агрегатний метод, параметричний метод;

  2. ціноутворення на основі поточних цін, ціноутворення на основі аналізу беззбитковості і забезпечення цільового прибутку;

  3. метод встановлення цін на основі споживчої цінності товару, конкурентного визначення цін;

  4. ваш варіант відповіді.

 1. Визначте мету цінової політики підприємства в умовах маркетингової орієнтації:

  1. підтримувати ціни нижче рівня цін основних конкурентів;

  2. сформувати загальні підходи до ціноутворення підприємства;

  3. встановити на товари такий рівень цін і так його змінювати в залежності від ситуації на ринку, щоб досягти стратегічні і тактичні цілі;

  4. створити і підтримувати в динаміці оптимальну структуру цін.

 1. Приймаючи рішення про ініціативну зміну цін, підприємство повинне вивчити реакцію:

  1. покупців, конкурентів;

  2. постачальників, посередників;

  3. покупців, постачальників, посередників, конкурентів, уряду;

  4. конкурентів, постачальників, посередників, уряду.

 1. В умовах чистої монополії контроль над ціною товару:

  1. обмежений взаємною залежністю підприємств;

  2. незначний;

  3. відсутній;

  4. практично повний.

 1. Стадії життєвого циклу товару, рівень сервісу, маркетингова стратегія в області сегментації ринку, рівень каналу розподілу, комплекс засобів маркетингових комунікацій - це:

  1. елементи маркетинг - мікс;

  2. елементи маркетингу, від комбінації яких залежить ціна;

  3. елементи цінової політики в системі маркетингу;

  4. принципи, що застосовуються при розробці цінової політики.

 1. Цінова стратегія базується на:

  1. збуті, прибутку або існуючому становищі підприємства;

  2. витратах, попиті або конкуренції;

  3. конкуренції, збуті, прибутку;

  4. конкуренції, попиті, існуючому становищі.

 1. При якому попиті на товар підвищення ціни на нього дозволить збільшити реалізацію:

  1. еластичному від ціни;

  2. унітарному;

  3. нееластичному від ціни;

  4. імпульсивному.

 1. Стратегії „орієнтації на ціну лідера”, „прориву”, „престижної ціни”, „психологічної ціни”, „зняття вершків”, „відшкодування витрат і забезпечення середньої норми прибутку на ринку” – це:

  1. цінові стратегії на нові товари;

  2. цінові стратегії на застарілі товари;

  3. цінові стратегії на удосконалені, модернізовані товари;

  4. цінові стратегії на традиційні товари.

 1. Визначення цілей ціноутворення; виявлення чинників, що впливають на ціни, розробка стратегії ціноутворення, встановлення остаточної ціни, корегування рівня цін, оцінка і контроль цін – це:

  1. етапи моделі встановлення цін;

  2. рішення з реалізації цінової стратегії;

  3. етапи розробки цінової стратегії;

  4. етапи процесу пристосування цін.

 1. Цілі ціноутворення підприємств України в сучасних умовах засновані на:

  1. збуті;

  2. існуючому положенні;

  3. аналізі витрат;

  4. прибутку.

 1. У чому полягає роль ціни в маркетинговій діяльності підприємства?

  1. ціна є інструментом стимулювання попиту і головним фактором довгострокової рентабельності; ціна - єдиний елемент "маркетингу - мікс", що забезпечує одержання доходу;

  2. ціна - один з найважливіших елементів "маркетингу - мікс", незважаючи на зростаючу роль нецінових факторів;

  3. ціна - один із найгнучкіших елементів "маркетингу - мікс";

  4. ваш варіант відповіді.

 1. Яка мета встановлення цін зі знижками і заліками?

  1. стимулювання платежів готівкою і збільшення кількості товарів, що закуповуються;

  2. стимулювання купівлі товарів поза сезоном;

  3. винагорода споживачів за конкретні дії;

  4. мотивація персоналу.

 1. Для яких споживачів ціна є важливим чинником купівлі товарів:

  1. персоніфікованих;

  2. ощадливих;

  3. етичних;

  4. апатичних.

 1. Попит, для якого коефіцієнт цінової еластичності вище одиниці:

  1. повноцінний попит;

  2. еластичний попит;

  3. попит одиничної еластичності;

  4. нееластичний попит.

 2. Якщо ціна зростає, а попит еластичний, як це вплине на величину сукупного доходу підприємства?

  1. збільшитися;

  2. залишиться незмінним;

  3. зменшиться;

  4. спочатку збільшиться, а потім зменшиться.

 1. Для розрахунку ціни на споживчі товари, попит на які еластичний, доцільно використовувати:

  1. метод математичного моделювання залежності ціни від кон`юнктуроутворюючих факторів;

  2. витратний метод;

  3. параметричний метод;

  4. метод «середні витрати + прибуток».

 1. Якщо ціна зростає, а попит нееластичний, як це вплине на величину сукупного доходу підприємства?

  1. збільшиться;

  2. залишиться незмінним;

  3. зменшиться;

  4. спочатку збільшиться, а потім зменшиться.

 1. Керівнику доцільно знизити ціну на товар для забезпечення зростання обороту за рахунок збільшення кількості покупців, притягнутих низькою ціною, якщо попит на цей товар:

  1. еластичний від ціни;

  2. нееластичний від ціни;

  3. попит одиничної еластичності;

  4. залежить від ціни на взаємозамінні товари.

 1. Товари, для яких існує пряме співвідношення між зміною ціни на один з них і зміною обсягу попиту на іншій:

  1. взаємодоповнюючі товари;

  2. взаємозамінні товари;

  3. товари першої необхідності;

  4. нормальні товари.

 1. Вкажіть у чому полягає сутність цінової політики?

  1. у створенні і підтримці в динаміці оптимальної структури цін по товарах і ринках;

  2. у встановленні цін реалізації товарів;

  3. у логічному ув'язуванні цілей, можливостей, засобів підприємства;

  4. у визначенні принципів, яких підприємство збирається дотримуватися при встановленні цін.

 1. Вихід на новий ринок, впровадження нового товару на ринок, захист позицій на ринку, послідовний прохід про сегментах ринку, швидке відшкодування витрат, задовільне відшкодування витрат, стимулювання комплексних продажів, умови дискримінації, проходження за лідером - це:

  1. задачі, що вирішуються за допомогою обґрунтованої цінової політики;

  2. стратегії ціноутворення;

  3. типи цінової політики;

  4. напрямки здійснення цінової політики.

 1. Що собою являють послідовні дії, пов'язані з постановкою цілей ціноутворення, визначенням еластичності ціни від попиту, оцінкою витрат, аналізом цін на товари конкурентів, вибором методів ціноутворення, встановленням остаточної ціни?

  1. процес ціноутворення;

  2. принципи ціноутворення;

  3. задачі ціноутворення;

  4. методика ціноутворення.

 1. Для розрахунку ціни на принципово новий товар доцільно використовувати:

  1. метод математичного моделювання в залежності ціни від кон`юнктурообразуючих факторів;

  2. витратний метод;

  3. параметричний;

  4. метод «середні витрати + прибуток».

 1. Попит, об’єм якого не змінюється при зміні ціни:

  1. нееластичний попит;

  2. абсолютно нееластичний попит;

  3. абсолютно еластичний попит;

  4. унітарний попит.

 1. Стратегії гнучких цін, переважних цін, цін, встановлюваних нижче, ніж у більшості фірм, договірних цін, довгострокових цін, доступних цін, цін на товари, що виключені з виробництва - це:

  1. цінові стратегії на нові товари;

  2. цінові стратегії на застарілі товари;

  3. цінові стратегії на удосконалені, модернізовані товари;

  4. цінові стратегії на традиційні товари.

 1. Попит, для якого коефіцієнт цінової еластичності менше одиниці:

  1. повноцінний попит;

  2. еластичний попит;

  3. попит одиничної еластичності;

  4. нееластичний попит.

 1. Покупці, що готові заплатити більш високу ціну за товар, заради підтримки підприємства, відносяться до:

  1. заощадливих;

  2. етичних;

  3. персоніфікованих;

  4. апатичних.

 1. Зміна попиту відбувається при незмінній ціні товару, якщо:

  1. попит нееластичний;

  2. попит абсолютно нееластичний;

  3. попит абсолютно еластичний;

  4. попит унітарний.

 1. Ціна товару на ринку, де пропозиція перевищує попит:

  1. ціна пропозиції;

  2. ціна покупця;

  3. ціна продавця;

  4. ринкова ціна.

 1. Якщо підприємство прагне одержати задовільний доход від оптимізації інвестицій, забезпечити швидке надходження наявних коштів, мета його ціноутворення базується на:

  1. збуті;

  2. існуючому становищі;

  3. прибутку;

  4. витратах.

 1. Цілі ціноутворення підприємства можуть бути орієнтовані на:

  1. збут, прибуток, існуюче становище;

  2. попит, витрати, конкуренцію;

  3. збут, прибуток, конкуренцію;

  4. попит, витрати, прибуток.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.