Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учебник_Маркетинг_укр.doc
Скачиваний:
939
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
2.89 Mб
Скачать

Змістовий модуль 3.

Організація і контроль маркетингової

діяльності підприємства

Ситуації та завдання з теми 8.

Організація маркетингової діяльності підприємства

Ситуація № 69

Український підрозділ компанії Tetra Pak складається з шести відділів, у яких працює понад 150 осіб. Відділ маркетингу компанії прямо підпорядковується генеральному директору в Україні. Причому відділ обслуговує як індустріальний ринок (компанії, що використовують обладнання й упаковку Tetra Pak при виробництві рідких харчових продуктів), так і ринок комерційних покупців продукції своїх партнерів. Обґрунтуйте вид організаційної структури відділу маркетингу компанії Tetra Pak. Виявіть переваги і недоліки даної організації маркетингу в підприємстві.

Ситуація № 70

Акціонерному товариству «Банкомзв'язок» через специфіку своєї діяльності – більше 20 напрямків: банківські системи, телекомунікації, системи контролю безпеки споруджень, програмне забезпечення тощо – необхідно створити відділ маркетингу, який буде відслідковувати всі ці напрямки і буде підпорядковуватися безпосередньо першому заступнику голови правління АТ.

Яку організаційну структуру відділу маркетингу має намір створити керівництво АТ «Банкомзв'язок»? Виявіть переваги і недоліки даної організації маркетингу в підприємстві.

Ситуація № 71

Компанія «Роберт Бош Лтд.» веде в Україні чотири види бізнес-напрямків, за розвиток кожного з них відповідає окремий департамент продажів. У кожному департаменті є один або декілька продукт-менеджерів, що вирішують у тому числі і маркетингові завдання. У свою чергу, продукт-менеджер перебуває в підпорядкуванні директора з продажів департаменту. Однак, із зростанням одного з департаментів, зокрема, продаж електроінструмента, і збільшенням кількості продукт-менеджерів виникла потреба в керівникові, роль якого тепер виконує менеджер з маркетингу, відповідальний за маркетингову стратегію департаменту і координуючий роботу продукт-менеджерів.

Як бачите, відділ маркетингу в компанії «Роберт Бош Лтд.» функціонує в складі відділу збуту. Чи доцільна дана організація маркетингу в підприємстві? Відповідь обґрунтуйте. Розробіть рекомендації щодо удосконалення організаційної структури відділу маркетингу даної компанії.

Ситуація № 72

На сучасному етапі АТЗТ “Донецький ЦУМ” необхідні зміна філософії керівництва, пошук ефективних важелів управління за допомогою маркетингового інструментарію. Розроблена часна система маркетингу АТЗТ “Донецький ЦУМ” відбиває елементи маркетингової діяльності, що використовуються підприємством, і елементи, що не використовуються (таблиця 23).

Таблиця 23 – Часна система маркетингу АТЗТ “Донецький ЦУМ”

Функції

маркетингу

Елементи, що

використовуються

Елементи, що

не використовуються

1

2

3

1. Маркетингові дослідження

Спостереження за станом та змінами у політико-правовій, економічній, соціальній, демографічній сферах, сфері нововведень

Комплексне дослідження маркетингового середовища; ефективності маркетингових заходів; конкурентоспроможності товарів та постачальників; вивчення мотивації покупок; закономірностей поведінки споживачів; дослідження ринку та його кон‘юнктури; сегментація ринку.

2. Управління асортиментом та якістю товарів

Формування та надання замовлень постачальникам; формування асортименту; контроль якості; аналіз товарних запасів; розробка рекомендацій щодо вдосконалення продукції

Визначення поточних та перспективних потреб спожи-вачів; вплив на асортимент та якість товарів постачальників; урахування потреб ринку при формуванні асортименту, його оновлення; інтеграція торго-вельної та виробничої діяльності

Продовження таблиці 23

1

2

3

3. Управління збутом та розподілом

Встановлення господарських зв‘язків та здійснення договорів; надання допоміжних послуг з транспортування; оцінка торговельної діяльності

Планування торговельної діяльності; планування товарообороту у розрізі асортименту; встановлення прямих зв’язків з виробниками

4. Управління рекламою та СТИЗ

Здійснення реклами через ЗМІ; стимулювання працівників збуту (премії); сезонні знижки

СТИЗ – винагорода для споживачів; вручення подарунків; премії споживачам; конкурси, надавання частини товарів безкоштовно

Для забезпечення ефективної роботи відділу маркетингу, що створюється у підприємстві, розробіть положення про службу маркетингу підприємства.

Ситуація № 73

В українському підрозділі компанії British American Tobacco відділ маркетингу виконує як функції маркетингу, так і функції збуту. Начальник цього відділу приймає рекомендації від усіх співробітників агентства і теоретично одержує синергію. Більш того, у збутовиків зникає необхідність вирішувати маркетингові питання, тому що кожен з них зосереджений на вузькій проблемі. У той же час при такій структурі компанія зіштовхується зі складністю при пошуку належної кандидатури на посаду начальника відділу, що був би одночасно професіоналом з маркетингу і збуту.

Чи доцільна, на Вашу думку, дана організаційна форма функціонування відділу маркетингу? Виявіть переваги і недоліки даної форми організації маркетингу в підприємстві. Розробіть рекомендації з удосконалення організаційної структури відділу маркетингу даної компанії.

Ситуація № 74

Рік за роком, Донецький пивоварний завод з підприємства регіонального масштабу перетворився в одного з лідерів пивоваріння України. Торговельна марка "Сармат" стала брендом. До кінця 2001 року потужність заводу вже складала 14 млн. дол, а частка ринку України - 14%. Насьогодні „Сармат” - єдиний великий виробник непастеризованногопива в Україні. Однак, у зв`язку з загостренням конкурентної боротьби на ринку виникла необхідність нового підходу до ефективного використання кадрового потенціалу підприємства. Дайте рекомендації щодо кадрового забезпечення служби маркетингу підприємства.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.