Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Baymuratov_M_O_Mizhnarodne_publichne_pravo.doc
Скачиваний:
227
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
4.02 Mб
Скачать

Спеціальні терміни

Добрі послуги, консультації, міжнародна ситуація, міжнародний арбітраж, міжнародний спір, посередництво, примирення, слідчі комісії, установлення фактів, естопель.

Контрольні питання

Опишіть предмет регулювання права вирішення міжнародних спорів.

Із яких правових інститутів складається міжнародне право ви­рішення міжнародних спорів?

696

Дайте характеристику джерел права вирішення міжнародних спорів.

Які ви знаєте принципи права вирішення міжнародних спо­рів?

Яка роль ООН і її органів у формуванні й реалізації норм права вирішення міжнародних спорів?

Які розбіжності між поняттями «спір» і «ситуація»?

Порівняєте арбітражну й судову процедури вирішення міжна­родних спорів.

Які умови розгляду спорів міжнародним арбітражним судом?

Які вимоги пред'являються до суддів міжнародних судів?

Які існують підстави юрисдикції Міжнародного Суду ООН?

Які судові інстанції передбачені в рамках Міжнародного Суду ООН?

Які функції виконує Міжнародний Суд ООН?

Які правові наслідки винесення Міжнародним Судом ООН рі­шення по спорах між державами?

Які правові наслідки винесення Міжнародним Судом ООН кон­сультативного висновку?

У чому особливості вирішення спорів у міжнародних організа­ціях?

ЗМІСТ

Передмова, ,З

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА....,6

Розділ 1. ПОНЯТТЯ І ОСОБЛИВОСТІ

МІЖНАРОДНОГО ПРАВА6

 1. Поняття і визначення міжнародного права6

 2. Особливості міжнародного права10

 3. Міжнародне право та міжнародна система, 1 9

 4. Основні риси сучасного міжнародного права20

 5. Глобалізація і глобальні проблеми виживання людської цивілізації21

 6. Міжнародне публічне і міжнародне приватне право28

1.7. Галузі й інститути міжнародного права....29

Розділ 2. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА

РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА32

 1. Поняття, значення й періодизація історії міжнародного права32

 2. Міжнародне право Стародавнього світу36

 1. Єгипет і Двохріччя. (Тигр і Євфрат)36

 2. Стародавня Греція37

 3. Стародавній Рим43

 4. Стародавній Схід (Індія, Китай)51

 5. Вплив Арабського Сходу на формування міжнародного права, 56

 1. Роль Візантії у розвитку міжнародного права57

 2. Колонізація59

 3. Вестфальський мир (1648) .....60

 4. Роль Великої французької революції

в розвитку міжнародного права62

2.7. Конгреси й конференції XIX ст.

і міжнародне право63

2.8. Основні тенденції розвитку буржуазної

науки міжнародного права65

2.9. Роль Великої Жовтневої соціалістичної

революції в становленні нового міжнародного права66

2.10. Тенденції розвитку міжнародного права

до початку Другої світової війни68

2.11. Вплив Другої світової війни на розвиток міжнародного права69

Розділ 3. НОРМИ І ДЖЕРЕЛА

МІЖНАРОДНОГО ПРАВА73

 1. Поняття норми міжнародного права73

 2. Структура норм міжнародного нрава 76

 3. Види міжнародно-правових норм77

 4. Джерела міжнародного права 80

 5. Договір і звичай —основні джерела

міжнародного права81

 1. Допоміжні джерела міжнародного права86

 2. Кодифікація міжнародного права87

Розділ 4. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА 91

 1. Юридична природа основних принципів міжнародного права 91

 2. Принцип суверенної рівності держав 93

 3. Принцип незастосування сили або погрози силою 94

 4. Принцип територіальної цілісності держа в 95

 5. Принцип непорушності (недоторканності) державних кордонів 96

 6. Принцип мирного вирішення міжнародних

спорів97

 1. Принцип невтручання у внутрішні справи 99

 2. Принцип поваги прав людини 100

 3. Принцип рівноправності та самовизначення

народів і націй 101

 1. Принцип міжнародного співробітництва103

 2. Принцип сумлінного виконання

міжнародних зобов'язань 104

Розділ 5. СУБ'ЄКТИ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА108

5.1. Поняття і властивості суб'єкта міжнародного

права108

 1. Види суб'єктів міжнародного права 110

 2. Держави —основні суб'єкти міжнародного

права111

 1. Види держав112

 2. Міжнародна правосуб'єктність націй і народів,

що борються за національне визволення 116

 1. Правосуб'єктність міжнародних організацій119

 2. Проблема міжнародної правосуб'єктності

фізичних осіб121

 1. Обмеження міжнародної правосуб'єктності123

 2. Міжнародна правосуб'єктність

державоподібних суб'єктів 131

Розділ 6. ВИЗНАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 141

 1. Поняття визнання 141

 2. Форми визнання 144

 3. Види визнання 145

Розділ 7. ПРАВОНАСТУПНИЦТВО

У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 151

 1. Поняття і види міжнародного правонаступництва 151

 2. Правонаступництво держав стосовно

міжнародних договорів 153

 1. Правонаступництво держав стосовно державної власності, державних архівів і державних боргів 154

 2. Правонаступництво України у зв 'язку

з припиненням існування Союзу Радянських

Соціалістичних Республік 156

Розділ 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І САНКЦІЇ

У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 161

 1. Поняття і підстави міжнародно-правової відповідальності 161

 2. Поняття міжнародного правопорушення 166

 3. Види міжнародних правопорушень 170

 4. Види і форми відповідальності 173

 5. Обставини, що виключають

відповідальність держав 175

 1. Відповідальність міжнародних організацій 179

 2. Санкції в міжнародному праві 183

Розділ 9. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ 190

 1. Кодифікація права міжнародних договорів 190

 2. Поняття міжнародного договору 192

 3. Види міжнародних договорів 194

 4. Порядок і стадії укладання міжнародних

договорів 201

9.5. Законодавство України про міжнародні договори 224

Розділ 10. ПРАВО МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ 236

 1. Історичні аспекти створення міжнародних організацій 236

 2. Поняття і види міжнародних організацій 239

 3. Правосуб'єктність міжнародних організацій 244

 4. Організація Об'єднаних Націй:

історія створення, правовий статус, головні органи 249

10.5. Проблема реформування Організації

Об'єднаних Націй 259

10.6. Спеціалізовані органи Організації Об'єднаних

Націй з прав людини 268

 1. Спеціалізовані установи Організації Об'єднаних Націй 272

 2. Регіональні міжнародні організації 281

 3. Міжнародні конференції 305

ОСОВЛИВАЧАСТИНА 312

Розділ 11. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ПРАВ ЛЮДИНИ 312

 1. Міжнародна правосуб'єктність фізичних осіб 312

 2. Покоління прав людини 315

 3. Основні міжнародно-правові акти про

права людини 318

11.4. Класифікація міжнародних актів про

права людини 320

 1. Міжнародні органи із захисту прав людини 321

 2. Міжнародні акти про права людини

і законодавство України 326

Розділ 12. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ

ПИТАННЯ ГРОМАДЯНСТВА 372

12.1. Громадянство та його значення для

міжнародного права 372

 1. Способи набуття громадянства 378

 2. Припинення громадянства 390

 3. Подвійне громадянство і безгромадянство 393

 4. Правовий стан іноземців 395

 5. Правовий статус біженців і переміщених осіб 404

 6. Міжнародно-правові аспекти проблеми

прав негромадян 408

12.8. Право притулку ....414

Розділ 13. ТЕРИТОРІЯ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ 419

 1. Поняття і види територій 419

 2. Державна територія 421

 3. Способи придбання державної території 431

 4. Державні кордони 437

 5. Міжнародна (недержавна) територія 445

 6. Міжнародні і багатонаціональні ріки 446

 7. Правовий режим Дунаю 448

 8. Правовий режим Арктики й Антарктики 451

Розділ 14. ДИПЛОМАТИЧНЕ ПРАВО 456

 1. Право зовнішніх зносин 456

 2. Органи зовнішніх зносин держави 459

 3. Поняття дипломатичного права та його джерела 466

 4. Дипломатичні представництва 470

 5. Функції дипломатичного представництва 471

 1. Глава і персонал дипломатичногопредставництва 473

 2. Дипломатичні привілеї та імунітети480

 3. Торгові представництва484

 4. Постійні представництва держав при

міжнародних організаціях487

14.10. Спеціальні місії490

Розділ 15. КОНСУЛЬСЬКЕ ПРАВО495

 1. Поняття консульського права і його джерела495

 2. Консульські представництва497

 3. Глава і персонал консульської установи 504

 4. Консульські привілеї та імунітети508

Розділ 16. МІЖНАРОДНЕ МОРСЬКЕ ПРАВО514

16.1. Поняття і просторова дія міжнародного

морського права514

 1. Кодифікація міжнародного морського права517

 2. Внутрішні морські води і їхній

правовий режим526

16.4. Територіальне море (територіальні води)

і його правовий режим 531

 1. Прилегла зона та її правовий режим537

 2. Відкрите море і його правовий режим538

 3. Континентальний шельф541

 4. Міжнародний район морського дна (Район)549

 5. Виняткова економічна зона551

 1. Міжнародні протоки і міжнародні канали553

 2. Води держав-архіпелагів (води архіпелагу)562

Розділ 17. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО В ПЕРІОД

ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ568

17.1. Міжнародне право в період збройних

конфліктів —галузь міжнародного права568

 1. Види збройних конфліктів578

 2. Початок війни і її правові наслідки.

Театр війни580

 1. Учасники збройних конфліктів583

 2. Обмеження засобів і методів ведення війни587

 3. Ведення морської війни591

 4. Режим війського полону595

 5. Режим воєнної окупації596

 6. Захист цивільних об'єктів і культурних

цінностей під час збройних конфліктів597

 1. Нейтралітет у війні598

 2. Закінчення війни та її міжнародно-правові наслідки599

Розділ 18.МІЖНАРОДНЕ ПОВІТРЯНЕ ПРАВО605

18.1. Поняття і джерела міжнародного

повітряного прара605

18.2. Міжнародні польоти та їх правове

регулювання608

18.3. Правовий статус повітряного судна

й екіпажу • 616

18.4. Надання допомоги повітряним суднам

і за допомогою повітряних суден• 617

18.5. Адміністративні формальності при

міжнародній аеронавігації618

18.6. Міжнародна регламентація боротьби з актами незаконного втручання ь діяльність цивільної

авіації- 619

18.7. Відповідальність суб'єктів у міжнародному повітряному праві.622

18.8. Міжнародні авіаційні організації624

Розділ 19.МІЖНАРОДНЕ КОСМІЧНЕ ПРАВО632

 1. Міжнародне космічне право та його джерела632

 2. Основні принципи космічної діяльності 633

 3. Міжнародно-правова регламентація

умов космічної діяльності.636

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]