Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
програма дидактика.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
08.02.2016
Размер:
114.76 Кб
Скачать

Іх. Методичне забезпечення курсу

 • опорні конспекти лекцій;

 • навчально-методичні посібники;

 • робоча навчальна програма;

 • збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів;

 • засоби підсумкового контролю (комплект друкованих завдань для підсумкового контролю);

 • завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Дидактика»

Х. Орієнтовні питання до екзамену

 1. Розкрийте сутність дидактики як науки.

 2. Визначте предмет і об’єкт сучасної дидактики.

 3. Розкрийте завдання сучасної дидактики.

 4. Охарактеризуйте основні категорії дидактики.

 5. Розкрийте зв'язок дидактики з іншим науками.

 6. Розкрийте сутність поняття «зміст освіти».

 7. Розкрийте завдання реформування змісту початкової освіти.

 8. Охарактеризуйте Базовий навчальний план середньої загальноосвітньої школи України.

 9. Дайте визначення понять «навчальний план», «навчальна програма».

 10. Розкрийте основні функції (призначення) навчального плану школи.

 11. Охарактеризуйте навчальні плани і програми для початкових шкіл.

 12. Охарактеризуйте підручники для початкової школи.

 13. Охарактеризуйте сутність навчання як привласнення соціального досвіду і оволодіння ним в умовах самовключення й організованого включення учня в різні види діяльності.

 14. Розкрийте взаємозв’язок основних функцій навчання.

 15. Розкрийте сутність розвивальної функції навчання і основи її здійснення.

 16. Розкрийте сутність виховної функції навчання і засоби її реалізації.

 17. Розкрийте сутність розвивального навчання.

 18. Виділіть спільні і відмінні риси в сутності понять «навчання», «процес навчання».

 19. Розкрийте викладання і сутність учіння як дві сторони цілісного процесу навчання.

 20. Охарактеризуйте основні взаємозв’язки компонентів процесу навчання.

 21. Розкрийте сутність стимуляційно-мотиваційного компонента процесу навчання у початковій школі.

 22. Розкрийте сутність цільового компонента процесу навчання.

 23. Розкрийте сутність операційно-діяльнісного компонента процесу навчання.

 24. Розкрийте сутність контрольно-регулюючого компонента процесу навчання.

 25. Охарактеризуйте зовнішні і внутрішні зв’язки процесу навчання у початковій школі.

 26. Доведіть, що процес навчання у початковій школі є системою.

 27. Охарактеризуйте основні системи організації навчання, що існували в історії розвитку школи.

 28. Розкрийте основні ознаки класно-урочної системи навчання.

 29. Охарактеризуйте структуру сучасного підручника для початкової школи.

 30. Розкрийте основні ознаки методу навчання та дайте його визначення.

 31. Охарактеризуйте структуру методу навчання.

 32. Охарактеризуйте функції методів навчання.

 33. Розкрийте зв'язок між змістом навчання та методами його засвоєння.

 34. Розкрийте фактори, що впливають на вибір методів навчання вчителем.

 35. Назвіть і охарактеризуйте різні підходи до класифікації методів навчання.

 36. Охарактеризуйте методи навчання за зовнішньою формою прояву.

 37. Охарактеризуйте методи навчання за внутрішньою сутністю.

 38. Охарактеризуйте сутність понять форми навчання та організаційні форми навчання.

 39. Розкрийте генезис форм організації навчання.

 40. Обґрунтуйте переваги і вади уроку як основної форми організації навчання в сучасній школі.

 41. Назвіть вимоги, які висувають до сучасного уроку.

 42. Охарактеризуйте організаційно-педагогічні вимоги до уроку.

 43. Охарактеризуйте дидактико-методичні вимоги до уроку.

 44. Розкрийте зв’язки між дидактичною метою уроку, його типом і основними ланками процесу навчання.

 45. Охарактеризуйте основні типи уроків у початковій школі та їх структури.

 46. Розкрийте види нестандартних уроків в початковій школі.

 47. Охарактеризуйте сутність і особливості організації групової навчальної діяльності учнів.

 48. Розкрийте поняття закону, закономірності як філософських категорій.

 49. Охарактеризуйте сутність закону й закономірності в педагогіці.

 50. Розкрийте відмінність між законом і закономірністю.

 51. Розкрийте співвідношення понять «закономірність», «дидактичний принцип», «правило навчання».

 52. Розкрийте сутність принципу свідомості й активності. Назвіть основні вимоги до його реалізації.

 53. Назвіть основні вимоги реалізації принципу цілеспрямованості.

 54. Укажіть основні вимоги до реалізації принципу наочності.

 55. Укажіть основні вимоги до реалізації принципу систематичності та послідовності.

 56. Укажіть основні вимоги до реалізації принципу науковості.

 57. Укажіть основні вимоги до реалізації принципу доступності.

 58. Здійсніть диференціацію понять «контроль», «перевірка», «оцінювання», «оцінка», «облік».

 59. Визначте мету і функції контролю знань.

 60. Охарактеризуйте принципи контролю знань.

 61. Розкрийте шляхи оптимізації навчання у початковій школі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.