Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Програма для педколежа Соціологія.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
12.11.2019
Размер:
338.43 Кб
Скачать

10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ

КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Б.Д.ГРІНЧЕНКА

Циклова комісія викладачів суспільних дисциплін

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

СОЦІОЛОГІЯ

викладач Москаленко О.А.

для спеціальності:

5.01010201 Початкова освіта

5.02020501 Образотворче мистецтво

5.02020701 Дизайн

5.01020101 Фізичне виховання

(освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст")

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ 2012

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Соціологія

Викладач Москаленко О.А.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ

КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Б.Д.ГРІНЧЕНКА

Циклова комісія викладачів суспільних дисциплін

«ПОГОДЖЕНО»

Проректор з навчально-методичної роботи

_________________________О.Б. Жильцов

«_____»_______________________ 2009 р.

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Методичною радою Університетського коледжу КМПУ імені Б.Д.Грінченка,

протокол № ___ від «__»_______2009 р. Голова методради________А.І.Присяжнюк

Робоча навчальна програма соціологія для спеціальностей:

...........

(освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст")

УХВАЛЕНО

на засіданні циклової комісії викладачів

суспільних дисциплін,

протокол № від 28 серпня 2012 р.

голова циклової комісії________ Н.К.Бурдіна

Київ 2012

ЗМІСТ

Пояснювальна записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Структура програми навчальної дисципліни

І. Опис предмета навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ІІІ. Програма

Змістовий модуль І. Соціологія як наука. Соціальна структура

суспільства. . . . . . . . . . . . . . . . . …………………... . . . . . . . . . . . . . . . . ………………. . . .. .

Змістовий модуль ІІ. Теорія і практика соціологічних досліджень. Галузева соціологія. . . . . . . . .. ……. . . . ……………………………………. . . . . ……... . . . . . . .

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Соціологія» . . . ………… . . . . . .

V. Плани семінарських та практичних занять. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VІ. Завдання для самостійної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Карта самостійної роботи студента. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VІІ. Індивідуальна науково-дослідна робота (навчальний проект) . . . . . . . . . . . . . . .

VІІІ. Система поточного та підсумкового контролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ІХ. Методи навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Х. Методичне забезпечення курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ХІ. Рекомендована література

Основна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Додаткова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

5

6

7

8

10

11

14

16

17

20

22

23

23

24

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.