Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
програма ЕКОЛОГІЯ 2011.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
02.12.2018
Размер:
485.89 Кб
Скачать

16

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КОЛЕДЖ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Б.Д.ГРІНЧЕНКА

Циклова комісія природничих дисциплін

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

для спеціальностей: 5.01010101 Дошкільна освіта

5.01010201 Початкова освіта

5.02020401 Музичне мистецтво

5.01020101 Фізичне виховання

5.03040101 Правознавство

5.01010601 Соціальна педагогіка

5.02010201 Бібліотечна справа

5.02010501 Діловодство

5.02020501 Образотворче мистецтво

5.02020701 Дизайн

5.03030301 Видавнича справа

(освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст")

за вимогами кредитно-модульної системи

Київ 2011

Міністерство освіти і науки україни університетський коледж Циклова комісія природничих дисциплін

«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Проректор Методичною радою

з навчально-методичної роботи університетського коледжу

_______________О.Б. Жильцов протокол № ___ від «__»____2011 р.

«___»_______________ 2011 р. Голова методичної ради

________________ Сорока М.В.

Робоча навчальна програма основи екології

для спеціальностей : 5.01010101 Дошкільна освіта

5.01010201 Початкова освіта

5.02020401 Музичне мистецтво

5.01020101 Фізичне виховання

5.03040101 Правознавство

5.01010601 Соціальна педагогіка

5.02010201 Бібліотечна справа

5.02010501 Діловодство

5.02020501 Образотворче мистецтво

5.02020701 Дизайн

5.03030301 Видавнича справа

(освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст ")

УХВАЛЕНО

на засіданні циклової комісії природничих дисциплін

Протокол № __ від «___» _____________ 2011 р.

Голова комісії________ Глухенька Л.М.

Київ 2011

Основи екології. Програма навчальної дисципліни. – К.: Університетський коледж, 2011. – 40 с.

Укладач: Коровіна Вероніка Анатоліївна, викладач І категорії

Рецензенти:

Глухенька Людмила Миколаївна, викладач методист, голова циклової комісії

природничих дисциплін

Хитра Зоя Михайлівна, викладач І категорії.

© КМПУ, 2011 р.

ЗМІСТ

Пояснювальна записка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Структура програми навчальної дисципліни

І. Опис предмета навчальної дисципліни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..9

ІІ. Тематичний план навчальної дисципліни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….. 10

ІІІ. Програма

Змістовий модуль І. Cистема «природа - населення – господарство». . . . . . . . . . ……11

Змістовий модуль ІІ. Провідні екологічні проблеми . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

Змістовий модуль ІІІ. Екологічні стратегії. Напрямки виходу з екокриз. . . . . . . . .15

ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Основи екології» . . . . . . . . . . . . . . . . …… .16

V. Плани семінарських та практичних занять. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

VІ. Завдання для самостійної роботи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Карта самостійної роботи студента. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

VІІ. Індивідуальна науково-дослідна робота (навчальний проект) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

VІІІ. Система поточного та підсумкового контролю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

ІХ. Методи навчання. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Х. Методичне забезпечення курсу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

ХІ. Рекомендована література

Основна. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Додаткова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.