Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
програма ЕКОЛОГІЯ 2011.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
02.12.2018
Размер:
485.89 Кб
Скачать

Рекомендована література

 1. Білявський Г.О.,Бутченко Л.І.,Новроцький В.М. Основи екології, Теорія та практикум. К., Лібра, 2002.

 2. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования: М.: ТЕНС., 1997, - 272 с.

 3. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. – М.: Инфра - М, 2004. – 501 с.

 4. Бойчук Ю.Д., Шульга М.В. Основи екології та екологічного права. –К: Княгиня Ольга,2005. – 365с.

 5. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища, - К.: Т-во “Знання”, КОО. 2000. - 203 с.

 6. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології. /За ред. К.М. Ситника. – К.: Вища школа, -2004. - 382 с.

 7. Мусієнко М.М.,Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. -К.: т-во "Знання", КОО, 2002.-550 с.

 8. Царенко О.М., Нєвєстов О.О., Кабацький М.О. Основи екології та економіка природокористування. – Суми: Університетська книга, 2007. – 592 с.

 9. Царик Л.П., Вітенко І.М., Царик П.Л., Екологія 10 клас. - Генеза, 2010

Практична робота №1.

Тема: «Аналіз впливу на довкілля різних видів транспорту. Структура забруднення навколишнього середовища в основних індустріальних центрах України». (2 год.)

Мета: проаналізувати вплив на довкілля різних видів транспорту, визначити позитивні та негативні зміни в галузевій структурі промисловості, визначити міста України з найбільш несприятливою екологічною ситуацією.

 1. Виконання практичної роботи.

1) Зробити порівняльний аналіз галузевої структури промисловості України за 1990, 1999, 2007 рр. і визначити позитивні й негативні зміни.

2) Структура забруднення навколишнього середовища в основних індустріальних центрах України (індивідуальне завдання).

3) Скласти схему класифікації автотранспорту та на конкретних прикладах пояснити як впливає на довкілля транспорт (індивідуальне завдання по варіантам: автомобільний, залізничний, трубопровідний, водний)

Рекомендована література

 1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум. – К.: Лібра, 2002. – 352 с.

 2. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: Лібра, 1998. – 248 с.

 3. Мельник Л.Г. Екологічна економіка: Підручник. – 3-тє вид., випр. і допов. – Суми:ВДТ «Університетська книга», 2006. – 367с.

 4. Природно-ресурсний аспект розвитку України / Проект Програми сприяння сталому розвитку в Україні; кер. розд. І.Д. Андріївський, Ю.Р. Шеляг-Сосонко. –К.: КМ Асаdemia, 2001. – 112с.

 5. Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України. [У трьох частинах: Підручник.] / В.П. Руденко – К.: К.-М. Академія – Чернівці: Зелена Буковина, 1999. – 568 с.

 6. Царенко О.М., Нєвєстов О.О., Кабацький М.О. Основи екології та економіка природокористування. – Суми: Університетська книга, 2007. – 592 с.

 7. Царик Л.П., Вітенко І.М., Царик П.Л., Екологія 10 клас. - Генеза, 2010

 8. Экология города: Учебник. – К.: Либра, 2000. – 464 с.

Семінар 2.

Тема: Сільськогосподарське природокористування. Наука і природокористування. (2 год.)

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Ресурси сільськогосподарського виробництва і особливості їх використання.

 2. Причини і наслідки виснаження та знищення ґрунтового покриву.

 3. Рослинництво, тваринництво та їх негативний вплив на довкілля.

 4. Відходи сільськогосподарського виробництва, проблеми їх утилізації і переробки

 5. Альтернативне сільське господарство та його види.

 6. Наукова діяльність як фактор впливу на навколишнє середовище. Синтетичні («нові») речовини та їх небезпека для довкілля.

 7. Генетично модифіковані види живих організмів в природних екосистемах та їх вплив на організм людини.

 8. Негативні наслідки для і біосфери і людини досліджень Космосу, дослідження Світового океану, широке впровадження комп’ютерної техніки, впровадження мобільного телефонного зв’язку.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.