Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
програма комуникаций.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.07.2019
Размер:
87.04 Кб
Скачать

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовний модуль і. Загальна характеристика процесу комунікації

Практичне заняття 1. Добір способів комунікації і поведінка людини (2 год.)

1. Повідомлення як спосіб комунікації.

2. Способи впливу на людей під час комунікації.

3. Маніпулювання та актуалізація.

4. Моделі комунікації.

5. Стилі комунікації.

6. Стратегії та тактики комунікації.

Питання для обговорення:

 1. За яких умов повідомлення сприяє ефективності комунікації?

 2. Чому важко переконати в чомусь одне одного?

 3. Чому бажано використовувати способи впливу на людей в їх єдності? Наведіть приклади.

 4. У чому полягає принципова відмінність таких механізмів комунікації, як маніпулювання та актуалізація?

 5. Яку з моделей комунікації можна віднести до високого рівня культури комунікації/спілкування і чому?

 6. Які основні ознаки мають ефективні стратегії комунікації?

 7. Що таке тактика комунікації/спілкування?

 8. Як проявляється моральна культура комунікації у процесі добору стратегії й тактики спілкування?

Перелік рекомендованої літератури::

 1. Берн Э. Игры в которые играют люди. Люди, которые играют в игры: Пер. с англ.- М., 1998

 2. Введение в практическую психологію/ Под ред.. Ю.М. Жукова, Л.А. Петровской, О.В. Соловьевой.- М., 1996.

 3. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении.- М., 1987.

 4. Кох Тимоли У. Управление банком: Пер. с англ.- Уфа, 1993.

 5. Леви В.И. Охота за мыслью.- М., 1967.

 6. Лекционная пропаганда: вопросы теории, организации, методики.- К., 1989.

 7. Леонтьев А.А. Психология общения.-М., 1997

 8. Макаров С.Ф. Менеджер за работой.- М., 1989.

 9. Маскон М.Х. Альберт М., Хедоури Ф. Основы мененджмента: Пер. с англ..- М.,1992.

 10. Московичи С. Век толп.- М.,1996.

 11. Основы педагогического майстерства/Под ред.. И.А.Зязюна.- М., 1965

 12. Паскаль Б. Об искусстве убеждать//Химия и жизнь.- 1990.-№3

 13. Практическая психология для менеджеров.- М., 1996

 14. Психология: Словар/Под общ.ред. А.В.Петровского, М.Г. Ярошевского .- М.,1990.

 15. Сатир В. Как строить себя и свою семью: пер. с англ..- М.,1992

 16. Шостром Э. Анти –Карнеги, ил Человек – маніпулятор: Пер. с англ..- М.,1992.

 17. Мень А. Разум и исступление//Сов культура.- 1990.- 28 июня.

Практичне заняття 2. Конфлікти та засоби їх вирішення (2 год.)

 1. Необґрунтовані судження у спілкуванні як передумови конфліктів.

 2. Причини та типи конфліктів.

 3. Структура конфлікту.

 4. Міжособистісні конфлікти різного змісту.

 5. Психологічна структура конфлікту.

 6. Внутригрупові та міжгрупові конфлікти.

 7. Стратегії поведінки учасників конфлікту.

Запитання для самоперевірки:

 1. Опишіть найбільш типові конфлікти у вашому житті, класифікуйте їх приводи, причини та характерні для вас стратегії поведінки в конфлікті.

 2. Зробіть такий самий аналіз конфліктів сторонніх людей, які ви найчастіше спостерігаєте в житті.

 3. Наведіть приклади і проаналізуйте два конструктивних і два неконструктивних конфлікти.

 4. Підготуйте виступ на тему «Роль конфліктів у розвитку суспільної моралі».

 5. Підготуйте виступ на тему «Вплив конфліктів на подружні стосунки та виховання дітей у сім’ї».

 6. Розкажіть вашому товаришеві про конфлікт, який ви спостерігали або в якому були учасником, і запропонуйте йому проаналізувати і оцінити ситуацію.

 7. Поміняйтеся з товаришем ролями і проаналізуйте конфлікт з його досвіду.

 8. Наведіть цікаві літературні приклади міжособистісних конфліктів.

 9. Підготуйте два приклади міжособистісних конфліктів і продумайте всі можливі стратегії поведінки у конфлікті обох учасників.

Перелік рекомендованої літератури:

 1. Андреев В.И. Конфликтология.- М., 1995.

 2. Бандура А.М., Бочарова С.П., Землянская Е.В. Психолия Управления.- Харьков – Симферополь, 1996.

 3. Бородкин Ф.М., Корняк Н.М. Внимание: конфликт.-Новосибирск, 1989.

 4. Гришина Н.В. Психология конфликта.-СПб.,2001.

 5. Григорьева Т.Г. Основы конструктивного общения. Практикум.- Новосибирск, 1998.

 6. Дэна Д. Преодоление разногласий. Как улучить взаимоотношения на работе и дома.- СПб., 1994.

 7. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии.- М., 2003.

 8. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода.- К.1996.

 9. Ковачик П., Малиева Н.Предупреждение и разрешение конфликтов.- М.,1994

 10. Корнелиус Х., Фэйр Ш. Выиграть может каждый. Как разрешать конфликты.-М.,1992.

 11. Ликсон Ч. Конфликт: семь шагов к миру.- М.: 1997.

 12. Семиченко В.А. Психология общения.- К., 1997.

 13. Скотт Дж. Г. Конфликты: пути их преодоления.- К.,1991.

 14. Станкин М.И. Психология общения.- М.,1996.

Практичне заняття 3. Підготовка індивідуальної бесіди (2 год.)

 1. Функції бесіди.

 2. Види бесід.

 3. Характеристика та етапи індивідуальної бесіди

 4. Підготовка до бесіди як умова її результативності.

 5. Встановлення контакту в бесіди.

 6. Орієнтування в ситуації та людях.

 7. Обговорення проблеми і прийняття рішення.

 8. Вихід із контакту.

 9. Особливості бесіди по телефону.

 10. Правила етикету, яких треба дотримуватись під час бесід з клієнтами.

 11. Індивідуальні бесіди керівника з підлеглими.

 12. Бесіда виховного характеру (тему оберіть самостійно).

Питання для обговорення:

 1. Які функції виконують індивідуальні бесіди в нашому житті?

 2. У чому полягає відмінність між бесідами глибинно - особистісною та ділової спрямованості?

 3. Чому іноді бесіди закінчуються, ледве розпочавшись?

 4. Як встановити контакт із співрозмовником?

 5. Які прийоми краще використати на етапі орієнтування?

 6. Як під час бесіди утримати ініціативу у своїх руках?

 7. Як краще прийняти спільне рішення?

 8. Чому важливо дотримуватись певних правил при виході з контакту?

 9. Як зробити людині зауваження, щоб не зіпсувати стосунків і викликати у неї бажання щось виправити у своїх діях, поведінці?

 10. Яких правил службового етикету необхідно дотримуватися під час проведення ділової бесіди?

 11. Якими етичними критеріями треба керуватися під час бесіди для досягнення успіху?

Перелік рекомендованої літератури:

 1. Атватер И.Я Вас слушаю…(Советы руководителю, как правильно слушать собеседника): Сокр. Пер. с англ..- М., 1984.

 2. Карнегі Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей: Пер. с англ..- М., 1989.

 3. Курс практической психологи. Для высшего управленческого персонала: Учеб. Пособие.- Иежвск, 1995.

 4. Лозиця В.С. психологія менеджменту.- К., 1997.

 5. Лунева О.В., Хорошило ва Е.Л. Психология делового общения.- М., 1987.

 6. Макаров С.Ф. менеджер за работой.- М., 1989.

 7. Мигич П. Как проводить деловые беседы: Пер. серб.-хорв.-М.,1987.

 8. Феофилов Л.Г. Умеете ли вы себя вести?-К.,1990.

 9. Формановская Н.И. Вы сказали «Здравствуйте!».- М., 1989.

 10. Фром Э. Иметь или бать?: Пер.с англ..- М.,1990.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.