Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
прогпедагог творч).doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
243.71 Кб
Скачать

1

V. Плани семінарських занять

Змістовий модуль І. Сутність і специфіка творчої педагогічної діяльності вчителя

Семінар 1.

Тема: Педагогічна творчість як предмет педагогіки творчості 2 год.

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Особливості професійно-педагогічної діяльності.

 2. Закони педагогіки творчості.

 3. Принципи педагогіки творчості.

 4. Види, рівні і критерії творчої педагогічної діяльності вчителя музики.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література:

Основна: 1,2, 7

Додаткова: 16, 18, 22

Семінар 2

Тема: Психофізіологічні основи творчої діяльності – 2 год. План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Поняття про творчість як вищий рівень людської діяльності.

 2. Класифікація фаз творчого процесу.

 3. Асиметрія півкуль головного мозку і специфіка творчих процесів.

 4. Інтуіція. Механізми її виникнення. Значення інтуіції для творчої дільності.

 5. Несвідомі операції обробки інформації: конденсація, зміщення і символічна трансформація, їх сутність і значення для творчості.

 6. Прийоми активізації творчого мислення, подолання психологічних бар’єрів.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література:

Основна: 1, 3, 7, 10

Додаткова : 16, 18

Семінар 3

Тема: Формування та розвиток творчої особистості учителя музики  2 год.

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Сучасні підходи до визначення творчого потенціалу майбутнього вчителя музики.

 2. Педагогічна культура як основа творчого розвитку майбутнього вчителя музики.

 3. Розвиток творчого мислення майбутніх вчителів музики у процесі виконавської дільності.

 4. Вокально-творчий розвиток особистості майбутнього вчителя музики.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література:

Основна: 7, 10

Додаткова : 18, 21,22

Змістовий модуль ІІ. Організація творчої діяльності учнів і вчителів в освітньому процесі ЗОШ

Семінар 4.

Тема: Технології організації творчої музично-естетичної діяльності учнів у освітньому процесі зош 2 год.

План заняття

І. Теоретична частина.

Понятійно-категоріальний апарат теми.

 1. Вимоги до проектування технології викладання навчального матеріалу.

 2. Навчальні та навчально-творчі задачі в організації музично-естетичної діяльності учнів.

 3. Розробка змісту музично-естетичного навчання і виховання учнів та посилення його креативності.

 4. Вимоги до організації творчої музично-естетичної діяльності учнів.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література:

Основна: 2, 3, 4, 5

Додаткова : 18,20, 22

Семінар 5.

Тема: Управління музично-творчим розвитком особистості учня у освітньому процесі зош  2 год.

І. Теоретична частина

Понятійно-категоріальний апарат теми

       1. Характеристика процесу управління творчим розвитком особистості учня у навчально-виховному процесі ЗОШ.

       2. Педагогічне управління творчою музично-естетичною діяльністю в процесі навчання.

       3. Педагогічне управління творчою музично-естетичною діяльністю в позаурочній виховній діяльності.

       4. Педагогічні умови та фактори успішності творчої музично-естетичної діяльності і творчого розвитку учнів.

ІІ. Перевірка виконання самостійної роботи.

Рекомендована література:

Основна: 1, 2, 8, 12, 15

Додаткова : 16, 18, 20

Семінар 6.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.