Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Пробна практика, ІІІ курс, 5сем..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
118.78 Кб
Скачать

Педагогічна практика «Пробна практика»

для спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта», ІІІ курс

Мета, завдання і зміст педагогічної практики

Метою педагогічної практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами навчально-виховної роботи в дошкільному закладі, формування в них професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи, виховання інтересу до професії, любові до дітей, потреба систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності, вивчати і використовувати передовий та новаторський педагогічний досвід.

Завдання педагогічної практики:

1. Формування у студентів системи педагогічних професійних знань, умінь, навичок, необхідних для виконання кваліфікаційних обов'язків вихователя дітей дошкільного віку.

2. Формування умінь творчо застосовувати набуті теоретичні знання при проведенні студентами різного роду роботи з дітьми.

3. Формування у студентів навичок спостереження та аналізу педагогічної діяльності, вмінь осмислювати і використовувати передовий педагогічний досвід.

4. Вироблення прагнення до пошуку найбільш ефективних методів виховання і навчання дітей.

5. Формування в практикантів навичок роботи з дитячим колективом з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей, а також роботи з батьками, яка ґрунтується на гармонійному поєднанні родинного і суспільного виховання.

6. Розвиток професійних здібностей майбутніх вихователів, їх інтересів та любові до педагогічної діяльності, до професії педагога, до дітей.

План педагогічної практики «Пробна практика»

Дата

Спостереження та аналіз освітньо-виховної роботи

Самостійне виконання завдань студентами

1

14.11

Ознайомлення з ДНЗ – базою практики. Бесіда з директором ДНЗ. Розподіл студентів за групами. Спостереження та аналіз роботи вихователя в І половину дня: підготовка до прогулянки, прогулянка.

Виконання тестових завдань з психології протягом всього періоду практики

2

15.11

Спостереження та аналіз роботи вихователя в І половину дня: ранковий прийом. Ранкова гімнастика, підготовка до сніданку, сніданок, заняття. Ознайомлення з документацією вихователя.

Аналіз рівня культурно-гігієнічних навичок в різних вікових групах. Відповідність його програмі

3

16.11

Спостереження та аналіз роботи вихователя в ІІ половину дня: піднімання після сну, коригуючи гімнастика, індивідуальна робота. Організація та проведення ігрової діяльності(дидактичні, рухливі ігри, ігри-драматизації)

Аналіз ігрових зон, наявність ігрового обладнання для організації ігрової діяльності. Виготовлення для ігрової діяльності посібників.

4

17.11-23.11

Самостійне проведення окремих режимних процесів в І половину дня. Аналіз режиму групи, відповідність його програмі. Дотримання встановленого режиму. Причини порушення режиму, якщо спостерігалося.

5

18.11-23.11

Самостійне проведення режимних процесів в І половину дня, ранкової гімнастики та занять: з розвитку мовлення (дидактична гра, розглядання картин, предметів, екскурсія-огляд); з зображувальної діяльності (предметне малювання). Проведення індивідуальної роботи з цих розділів. Аналіз взаємовідносин між дітьми; дитячі скарги, причини їх виникнення, реакція вихователя на скарги дітей.

6

24.11-25.11

Самостійне проведення режимних процесів в ІІ половину дня та ігрової діяльності: дидактичні, рухливі, сюжетно-рольові ігри. Добір ігрового матеріалу. Підведення підсумків практики. Підготовка до підсумкової конференції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.