Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pravo_1-100.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
253.84 Кб
Скачать
  1. Дати порівняльну характеристику Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (гатт) і Світової Організації Торгівлі (сот).

Світова організація торгівлі (СОТ) — це провідна міжнародна економічна організація, членами якої вже є 157 країн, на долю яких припадає більше 96% обсягів світової торгівлі; її функціями є встановлення правил міжнародної системи торгівлі і вирішення спірних питань між країнами-членами, що підписані під близько 30-ма угодами організації. За останні роки значно розширилася сфера діяльності СОТ, яка на сьогодні далеко виходить за рамки власне торговельних стосунків. СОТ є потужною і впливовою міжнародною структурою, здатною виконувати функції міжнародного економічного регулювання. GATT набрала сили з 1 січня 1948 року. Серйозним недоліком системи GATT була відсутність інституційної основи, тобто міжнародної організації як такої. Угоди GATT не носили обов'язкового характеру для країн-учасників GATT. У квітні 1994 року, у Марракеші (Марокко) підписали Заключний акт Уругвайського раунду торговельних переговорів і Марракеську декларацію, якою засновувалася Світова організація торгівлі. Переговори в рамках GATT 1947 року були завершені. На сьогоднішній день, GATT 1994 року як угода про торгівлю товарами є однією з основних угод в рамках СОТ. Її доповнюють «Генеральна угода з торгівлі послугами» та «Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності».

Цілі СОТ визначено в преамбулі Марракеської Угоди про утворення СОТ. Основними з них є: підвищення життєвого рівня; забезпечення повної зайнятості; постійне зростання доходів і ефективного попиту;розширення виробництва товарів і послуг та торгівлі ними; оптимальне використання світових ресурсів; захист і збереження навколишнього середовища; забезпечення для країн, що розвиваються і найменш розвинених країн такої участі в міжнародній торгівлі, яка б відповідала потребам їх економічного розвитку. Порівняння ГАТТ і СОТ. 1.ГАТТ мала тимчасовий характер і так і не була ратифікована парламентами держав-учасниць ГАТТ. До того ж, ГАТТ юридично не була міжнародною організацією. На відміну від ГАТТ, СОТ та її угоди мають постійний характер. СОТ є справжньою міжнародною організацією і суб’єктом міжнародного права, а угоди СОТ були ратифіковані парламентами її держав-членів.2. у СОТ є члени, а у ГАТТ їх не було, а були "договірні сторони". ГАТТ була міжнародною угодою, а не організацією. 3.ГАТТ регулювала в основному торгівлю товарами, а СОТ (крім торгівлі товарами) регулює торгівлю послугами та вирішує питання, пов’язані з інтелектуальною власністю. 4. система розв’язання спорів у рамках СОТ є швидшою та автоматичнішою, ніж у ГАТТ. Причому рішення цієї системи не можуть бути заблоковані, як це траплялось у ГАТТ. Сьогодні ГАТТ як міжнародна установа вже більше не існує (на її місці створено СОТ), але ГАТТ як міжнародна угода продовжує існувати -тобто як одна з угод СОТ, як ГАТТ 1994. На відміну від ГАТТ членство в СОТ, як правило, передбачає обов’язкову участь держави у багатосторонніх угодах.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]