Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Pravo_1-100.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
253.84 Кб
Скачать
  1. Міжнародні організації та багатосторонні угоди в сфері міжнародної торгівлі окремими видами товарів.

Міжнародні організації по торгівлі окремими видами товарів:

1. Європейська асоціація вільної торгівлі (єдвт)

Цей митний союз західноєвропейських держав створений у 1960 р. Ініціатором його формування була Великобританія, яка тоді залишалась осторонь Спільного ринку шести західноєвропейських країн, створеного у1957 р. Створення ЄАВТ вважалося противагою Спільному ринку.

2. Конференція 00н з торгівлі та розвитку (юнктад)

Цей орган ООН створений у 1964 р. Нині до його складу входять близько 190 держав. Основні завдання цього органу полягають у розвитку міжнародної торгівлі, рівноправного взаємовигідного співробітництва держав, розробці рекомендацій, що стосуються міжнародних економічних відносин.Під егідою 00Н розроблюються багатосторонні конвенції та уго-ди. У роботі Конференції 00Н беруть участь окремі міжнародні організації. Вищі органи - Конференція та Рада з торгівлі й розвит-ку. Рада складається з шести комітетів.

3. Латиноамериканська асоціація інтеграції (лаі)

Асоціація є торговельно-економічною організацією. Створена в березні 1981 р. на базі Латиноамериканської асоціації вільної тор-гівлі. Остання була створена в 1960 р. До складу ЛАІ входять Арген-тина, Болівія, Бразилія, Венесуела, Еквадор, Колумбія, Мексика, Параг-вай, Перу, Уругвай, Чилі.Мета ЛАІ - створити латиноамериканський Спільний ринок, сприяти співробітництву у промисловості, сільському господарстві, валют-но-фінансовій сфері.Торгівля та інтеграція стимулюються шляхом укладення регіо-нальних і субрегіональних багато- та двосторонніх угод з торговель-них і митних питань.Вищим органом ЛАІ є Рада міністрів. Штаб-квартира розташована в Монтевідео - столиці Уругваю.

4. Міжамериканська зона вільної торгівлі (мазвт)

Рішення про створення МАЗВТ було прийняте у грудні 1994 р. на зустрічі у верхах, що відбувалася в Майямі.Мета цього угруповання країн Західної півкулі полягає у гармоні-зації правил здійснення торгівлі та інвестицій. Діяльність МАЗВТ по-винна відповідати принципам, що лежать в основі Світової організації торгівлі, та мати комплексний і недискримінаційний характер.

5. Міжнародна морська організація (імо)

Це міжнародна міжурядова організація, що має статус спеціалізо-ваної агенції 00Н. Заснована в 1958 р. з метою сприяння міжнарод-ному співробітництву у сфері морських перевезень і морської тор-гівлі. Функціонувати розпочала в 1959 р. До 22 травня 1982 р. мала назву "Міжурядова морська консультативна комісія". Організація є форумом для обміну інформацією між урядами з технічних питань міжнародного торговельного судноплавства, сприяє гарантуванню безпеки на морі та уникненню забруднення моря мор-ськими суднами.У межах ІМО було проведено конференції, що завершились укла-денням конвенцій з різних аспектів морського судноплавства. Міжна-родна морська організація прийняла велику кількість рекомендацій, кодексів, керівництв, настанов, резолюцій. Організації" притаманна висо-ка результативність у сфері кодифікації міжнародно-правових питань, пов'язаних з технічними та юридичними аспектами торговельного і ри-бальського плавання.Вищим органом ІМО є Асамблея, до якої належать всі держави-члени. Скликається вона раз на 2 роки. Протягом міжсесійного пе-ріоду роботою ІМО керує Рада. Штаб-квартира організації розташо-вана в Лондоні.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]