Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
шпори 6.doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
824.32 Кб
Скачать

49. Сутність, цілі та задачі аналізу фінансових звітів

У сучасних умовах переходу економіки України до ринкових відносин особливо важливим і практично значущим для забезпечення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання та запобігання їх банкрутству є систематичний і якісний аналіз фінансової діяльності, зокрема аналіз фінансових звітів.

Фінансова звітність – це сукупність форм звітності, які складені на підставі даних фінансового обліку з метою надання зовнішнім і внутрішнім користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан у вигляді, який зручний і зрозумілий для прийняття цими користувачами певних ділових рішень.

Головна мета аналізу фінансових звітів – своєчасно виявляти й усувати недоліки у фінансовій діяльності та знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності.

Для цього необхідно вирішити такі задачі : 1.На підставі вивчення взаємозв’язку між різними показниками виробничої, комерційної і фінансової діяльності дати оцінку виконання плану з надходження фінансових ресурсів та їх використання з позиції поліпшення фінансового стану підприємства. 2.Прогнозування можливих фінансових результатів, тобто прибутку та рентабельності. Виходячи з реальних умов господарської діяльності й наявності власних і позикових ресурсів, розроблення моделей фінансового стану за різних варіантів використання ресурсів. 3.Розроблення конкретних заходів, які спрямовані на ефективніше використання фінансових ресурсів і зміцнення фінансового стану підприємства.

50. Зміст і задачі управлінні вхідними грошовими потоками

Грошовий потік можна визначити як сукупність послідовно розподілених в часі подій, які пов’язані із відособленим та логічно завершеним фактором зміни власника грошових коштів у зв’язку з виконанням договірних зобов’язань між економічними агентами.

Зміст керування ВГП: 1)визначення переліку і складу вхідних потоків; 2)визначення обсягу і періодичності формування кожного потоку; 3)аналіз факторів, що впливають на формування окремих потоків в абсолютному обсязі і в часі; 4)виявлення впливу грошових потоків на поточне фінансовий стан підприємства і кінцеві результати фінансово-господарської діяльності; 5)контроль за формуванням грошових потоків і прийняття рішень по їхньому оперативному керуванню.

Загальні цілі і задачі керування ВГП: 1)збільшення кількості, розширення переліку потоків, знаходження їх оптимальної структури; 2)збільшення абсолютної суми грошових потоків; 3)прискорення в часі надходження грошових потоків від інших суб'єктів господарювання; 4)зниження витрат підприємства, пов’язаних з надходженням коштів; 5)забезпечення стійкого фінансового стану підприємства, підвищення ефективності роботи, зростання прибутку і рентабельності.

Склад ВГП: 1)надходження виручки від реалізації: а)продукції, товарів, робіт, послуг; б)іншої реалізації (основних фондів і матеріальних активів, цінних паперів, брокерських місць); 2)надходження позикових засобів: а)банківські кредити; б)поворотна фінансова допомога; 3)надходження засобів від фінансових інвестицій: а)реалізація корпоративних прав (відсотки від акцій і доходи від вкладення засобів у статутні фонди інших підприємств); б)доходи від облігацій і інших державних і недержавних цінних паперів; в)відсотки, нараховані по рахунках підприємств у банках (депозитні і поточні рахунки); 4)цільові надходження засобів: а)від інших суб'єктів підприємницької діяльності, тобто на фінансування спільних проектів, капітальні вкладення, наукові дослідження, перепідготовка кадрів; б)одержання безповоротної фінансової допомоги; в)з державних централізованих фондів (з бюджету – дотації і субвенції) з інших фондів; 5)інші надходження засобів: а)орендна плата; б)штрафи за порушення господарських договорів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]