Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОРФ, 145 с., А5, 10 шрифт.doc
Скачиваний:
123
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.74 Mб
Скачать

БеляЕв – бЄляЄв

СЕров – СЄров (але: КамЕнЄв)

ГолубЕВ – ГолубЄв (але: БотЕв – БотЕв)

СоловьЕв – СоловЙОв

АлфЕров – АлфЬОров

АртЕмов – АртЕмов

Чечеткин – ЧечОткін

СИлаев – СИлаєв (але: Филиппов)

Ибраимов – ІбраЇмов

СКазати

ОБпалити

кошИК – кошИЧОК

палка – палИЦя – палИЧКа

вершОК – вершЕЧОК

палИВо (але: марЕВо)

кішка – кошЕНя, змія – зм іЄНя

долІВКа (але: голОВКа капусти)

ІваН – ІванОВИЧ – ІванІВНА

город – городНІЙ

художник – худоЖНІЙ

невблагАННий – невблАгАНий

НадІя – НадіЇН

ОльГа – ОльЖин

доньКа – доньЧин

МелаШКа – МелаЩин

груШа – грушЕВий

значеННя – значеннЄВий

клеН – кленОВий

гроШі – горшОВий

скрипаль – скрипалЕВе – скрипалЕВа

терпкий – терпкУВАТий

ЗАгітувати – ЗАгітований (але: полІРувати)

Розділ іі. Правопис складних слів.

§ 1. Загальні правила правопису складних слів.

Правило

Приклади, вправи

1

2

Разом пишуться складні слова

зі сполучними голосними О, Е, Є:

1). Якщо перша частина іменник чи займенник:

1. О – після

твердого чи

шиплячого:

зубР + бізон = зубрОбізон,

саЖа + трусити = сажОтрус,

але: коЖа + мяти = кожУмяка.

Утворіть складні слова:

груШа + подібний, вода + грати, дощ + міряти, звір + бити, меч + носити, пар + плавати, атом + ходити; очі + видно, овочі + сховати.

2. Е – після

м’якого

неподовженого:

земЛя + трусити = землЕтрус,

але: кінь + вязати = конОвязь.

Утворіть складні слова:

сталь + варити, земля + черпати, буря + ламати, праця + здатний, воля + любити;

кості + правити, кінь + ганяти.

3. Є – після Й

чи подовженого

м’якого:

жиТТя + давати = життЄдайний,

краЙ + вид = краЄвид.

Утворіть складні слолва:

бій + здатний, життя + писати, сміття + збирати, насіння + сховати, край + знати.

4. О, якщо

перша частина

займенник:

сам + вчитель = самОвчитель.

Утворіть складні слова:

сам + палити, сам + оборона, сам + робити.

5. О, якщо

перша частина –

прикметник

твердої групи:

важКа + атлетика = важкОатлет,

чорНа + земля = чорнОзем.

Утворіть складні слова:

гірнича + промисловість, чорна + слива, Південна + Америка, Західна + Україна,

легка + атлетика, машини + будувати.

6. ЬО, якщо

перша частина -

прикметник

м’якої групи:

середНі + віки = середнЬОвіччя,

сиНі + очі = синЬОока.

Утворіть складні слова:

давні + греки, верхні + німці, нижній + Дніпро,

вічний + зелений.

2). Разом пишуться слова без сполучних звуків:

  1. З першою основою на

голосний:

всюдИ + ходити = всюдИхід.

Пор.: нижчезазначені – (трохи) нижче зазначені,

легко зрозумілий (прислівник + дієприкметник – залежні слова ).

Утворіть складні слова:

кілька + разів, мало + потужний, радіо + комітет, нове + утворення, золото + носити.

Поясніть різницю: вище згаданий – вищезгаданий, важко хворий – важкохворий.

  1. З першою

основою на

приголосний:

ноВий + город = Новгород.

Утворіть складні слова: Борис + поле,

Уж + город, Іван + город, Горинь + град.

3. Абревіатури:

Національний банк = Нацбанк,

машинне бюро = машбюро,

ВАК, СНД, ЧАЕС, АТС,

але: вуз, втуз, неп, дот, загс ( і ЗАГС).

Утворіть складні слова: європейський атом,

Міністерство освіти, районний виконавчий комітет, медичний університет, Кабінет Міністрів, історичний факультет, командир дивізії, Криворізький басейн, Українська кооперативна спілка.

4. З першою

частиною авіа-,

метео-, мікро-,

теле- тощо:

авіаційний завод = АВІАзавод,

метеорологічні спостереження = МЕТЕОспостереження.

Утворіть складні слова:

мікроскопічні прилади, агрономічні досліди, соціальна структура, телевізійний коментатор, стереоскопічний звук, велосипедний трек, макроскопічна економіка, геологічні платформи.

3). З першою частиною на числівники, позначені літерами:

1. Одно-, дво-,

три-, чотири-:

три + яруси = триярусний,

чотири + кути = чотирикутник.

Утворіть складні слова: одна + сторона, два + тижні, три + ніжки,чотири + кути, три + дні, два + місяці.

2. Двох-, трьох-, чотирьох-, якщо далі йдуть о, а, і:

дві + Осі = двохОсьовий.

Утворіть складні слова: чотири + ампери,

три _ акти, дві + октави.

3. Кільксні

числівники:

вісім + тижнів = ВОСЬМИтижневий,

сім + разів = СЕМИразовий,

але: 10-річний, 12-годинний.

Утворіть складні числівники:

шість + днів, пять + годин, дванадцять + поверхів, вісім + років, десять + тонн,

вісім + балів, тридцять + проценти;

4 місяці, 70 років, 9 поверхів, 8 годин.

4. Сто-, сорока-:

сто + років = СТОріччя,

сорок + годин = СОРОКАгодинний,

але: 100-річчя, 40-годинний.

Утворіть складні слова:

девяносто+ літ, сорок + градусів, сорок + хвилин, сто + відсотків, сорок + відер;

40 градусів, 100 відсотків.

Через дефіс пишуться:

  1. Повторення того самого

слова:

ходив - ходив, багато - багато,

але: Все, все вони згадали.

Утворіть складні слова:

робив, писав. читав, веселий, великий, тихо, сивий, швидко, легко, гарно.

  1. Поєднання

синонімічних та

антонімічних слів:

зроду - віку, більш - менш.

Правильно напишіть слова: тишком нишком, часто густо, гидко бридко, видимо невидимо, без кінці краю, вряди годи.

  1. Близькі за

значенням слова,

що передають єдине поняття:

батько - мати (батьки),

щастя - доля (талан).

Правильно напишіть слова:

брати сестри (рідня), хліб сіль (їжа), друзі недруги (знайомі).

4. Однокорінні

слова:

з діда - прадіда, мало - помалу.

Правильно напишіть слова: повіки вік, великий превеликий, сила силенна, старий престарий, один єдиний, сам самісінький.

!!! Два однакових іменники, числівники чи займенники,

один з яких має форму

називного відмінка, а другий

орудного, пишуться окремо:

Наз. відм. Ор. відм.

кінець кінцем

сама самотою

але: сам - самісінький.

Правильно напишіть слова:

честь-честю, чин чином, одним-одна, сама самотою.

5. Поєднання

слів, що

означають

приблизність:

день - другий, година - дві,

але: 5-6 днів, 2-3 роки.

Правильно напишіть слова:

не сьогодні завтра, сім вісім, рік другий.

6. Літерні

абревіатури з

належними до

них цифровими

позначеннями:

МІГ - 33, ГАЗ - 66,

а також: 7-Б клас, група РН -23.

Правильно напишіть слова: ВАЗ 2109, Фіат 193, СУ 25, 9а клас, група РВ 51, Боїнг 747, РДК 26.07, РПГ 7, БТР 70.

7. Терміни, до

складу яких

входять літери

алфавіту:

Т - подібний, альфа - промені,

але: дельтаплан, бетатрон

(план, трон - самостійно не вживаються).

Правильно напишіть слова:

бета - розпад, дельта ефект, ікс проміння,

Г- подбний, Н подібний, О подібний;

гамма грама, гама глобулін, альфа трон.

  1. Літерні

скорочення

складних слів,

які пишуться

разом або

через дефіс:

с.- г. – сільськогосподарський,

але: с. г. – сільське господарство (скорочення словосполук - без дефісів)

Утворіть літерні скорочення:

старословянський, соціал-демократ, сільськогосподарський; контрольна робота.

9. Вигуки та

звуконасліду-

вання:

ого-го, ге-е-е-ей, т-а-а-ак.

Правильно напишіть слова: да ва а а ай швидше, тум тум тум, о о ох..

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.