Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОРФ, 145 с., А5, 10 шрифт.doc
Скачиваний:
123
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.74 Mб
Скачать

§ 3. Правопис слів іншомовного походження.

1. Правопис голосних в іншомовних словах.

Правило

Приклади, вправи

1

2

И пишеться:

Після д, т, з, с, ц, ч, ж, р (Де Ти ЗїСи Цю ЧаШу ЖиРу ?)

сИмпозіум, рИтм.

Вставте пропущені літери:

с_мвол, ц_тата, р_тміка, р_тор_ка, форт_симо, ц_кл, ц_ркуль, д_зель, т_ран, д_фузія, ц_када, конс_ліум.

 1. в основах слів

(загальні назви) перед приголосними (крім Й):

 1. У складних словах з

першою

частиною ДИ-:

ДИлема, ДИскурс.

Вставте пропущені літери: д_логія, д_дактика, д_фтонг, д_скусія, д_віденд, д_птих, д_вергенція, д_ктофон, д_ліжанс.

 1. У префіксі

АНТИ-:

АНТИдот.

Вставте пропущені літери: ант_вірус,

ант_біотик, ант_кваріат, ант_под.

 1. Після ц у

словах з

ДЕЦИ-:

ДЕЦИметр.

Вставте пропущені літери:

дец_мація, д_цибели, дец_літр, дец_грам.

И пишеться у власних георгафічних назвах:

 1. У закінченнях

-ИДА, -ИКА

АфрИКА, МексИКА.

Вставте пропущені літери: Атлант_да, Флор_да, Амер_ка, Атлант_ка, Аркт_ка.

2. Після

ж, ч, ш, щ:

ЧИлі, АлЖИр, ЩеЦИн, але: ДжІбуті, ЧувашІя.

Вставте пропущені літери: Ж_родна, Віш_, Ваш_нгтон, Ц_нц_наті, Ч_каго, Ч_мкент.

3. У звукосполу-

ченні -РИ- перед приголосними:

МадРИд.

Вставте пропущені літери:

Мавр_кій, Кембр_дж, Цюр_х, Анкор_дж,

Кр_т, Тр_нідад, Пуерто-Р_ко, Гр_нвіч.

 1. У власних

назвах після д,

т, з, с, ц, ч, ш,

ж, р (Де Ти

ЗїСи Цю

ЧаШу ЖиРу?) :

СИрія, Тиса,

але: Сідней, Сілезія, Тіроль, Фіджі тощо.

Вставте пропущені літери: Т_бр, С_бір, Т_рана, С_ракузи, Анд_жан; С_нгапур, С_ам, Т_т_кака, С_мферополь, С_хоте-Алінь, С_дзян, Т_роль, Т_льз_т, Гельс_нгфорс.

И також пишеться:

 1. У деяких

власних назвах:

ЄгИпет, ЄрусалИм.

Вставте пропущені літери: Вав_лон, Пак_стан, В_флиєм, Туркмен_стан.

 1. У давно- запозичених

словах:

мИля, графИн.

Вставте пропущені літери:

ск_п_дар, імб_р, єх_дна, в_мпел, х_мера.

У деяких словах (переважно тюркських):

кИзИл, гИря.

Вставте пропущені літери: башк_р, к_нджал, к_шлак, к_сет; бакш_ш, м_тар, кум_с.

4. У словах

церковного

вжитку:

єпИскоп, камИлавка.

Вставте пропущені літери: м_тра, м_тропол_т, хр_стиянство, м_рт.

І пишеться:

Правила

Приклади, вправи

1

2

 1. Після приго-

лосного перед

голосним та Й:

авІатор, соціолог, РІо-Негро, трІєра.

Вставте пропущені літери: коліз_я, дивіз_я,

тр_умф, кл_єнт, Тр_єст, д_єз, стронц_й,

 1. У власних назвах між приголосними

(крім д, т, з, с, ц, ч, ш, ж, р):

КІпр, МонтевІдео.

!!! Дізель (прізвище) - дИзель (двигун).

Вставте пропущені літери: К_ліманджаро, Гв_нея, М_ллер, В_зантія, Партен_т, Ізм_р, Кал_мантан, Л_ма, Мальд_ви, К_ншаса.

 1. У кінці

невідмінюваних

власних назв:

ДжессІ, Кап-ДжубІ.

Вставте пропущені літери: Бетт_, Сомал_, Луїдж_,Соч_, Нагасак_, Торрічелл_, Джибут_,

4. У кінці

невідмінюваних

загальних назв:

журІ, візаві.

Вставте пропущені літери: пенн_, пон_, колібр_, шас_, равіол_, конфет_, жалюз_.

5. Після б, п, м, ф,

г, к, х, л, н у

загальних

назвах: перед

приголосним

гІд, бІнокль.

Вставте пропущені літери:

м_раж, м_ніатюра, ф_льтр, ф_зика, н_мб, л_мфа, піан_симо, в_траж, м_нор, ф_льтр, п_рога, п_роксилін, п_лотаж.

Після

префікса ДЕЗ-:

дезІнформація.

Вставте пропущені літери:

дез_нтеграція, дез_нфекція, дез_нсекцція.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.