Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОРФ, 145 с., А5, 10 шрифт.doc
Скачиваний:
123
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.74 Mб
Скачать

2.2. Прикметникові та дієприкметникові суфікси.

Правила

Приклади, вправи

1

2

-Н(ий)

схід - східНИЙ, дружити - дружНИЙ (клас).

у якісних та відносних прикметниках (тверда група):

Утворіть прикметники: принаджувати, мільйон, фабрика, проба, захід, диво, згадка, тисяча.

-Н(ій)

город - городНІЙ, жито - житНІЙ.

  1. У відносних

прикметниках

(м’яка група):

Утворіть прикметники: освіта, субота, хата, всесвіт, верх, літо, сторона, рано, пізно, вечір, давно.

  1. В усіх

прикметниках,

утворених від

іменників та

прислівників з

основою на

ж, ш:

художник - худоЖНІЙ,

рано - враніШНІЙ, але: потужний.

Утворіть прикметники:

дорога, друг, зовні, порожньо, сьогодні, низько, давно, торік, дома, завтра, нині, справді, близько, навколо, сіни, подорож, колись; бадан, осінь, рано, туман, знамена, паркан, кардан.

-АНН(ий),

-ЕНН(ий),

-ЯНН(ий)

невблагАННий (не можна вблагати);

але: невблАгАНий, (ще не вблаганий).

Поясніть значення прикметників: жаданий,

нездоланний, несказаний, незліченний, нескінчений, неоціненний, страшенний.

Запамятайте: благословЕННий, блажЕННий, огнЕННий, свящЕННий, мерзЕННий, окаЯННий.

для вираження найвищого ступеня ознаки

-АН(ий), -ЯН(ий),

-ЕН(ий)

жадАНий, полумЯНий, навіжЕНий.

для вираження позитивного ступеня ознаки:

Вставте пропущені літери:

коха_ий, була_ий, бавовня_ий, скаже_ий, пече_ий, шале_ий, варе_ий, навіже_ий.

У прикметниках, утворених від слів іншомовного походження:

-ИЧН(ий)

меДицина - медИЧНий, фіЗика - фізИЧНий.

з основою на д, т, з, с, ц, ж, ч, ш, р:

Утворіть прикметники: пластика, ортопед, артист, історик, гімнастика.

-ІЧН(ий)

філолоГ - філологІЧНий, оргаН - органІЧНий.

після решти приголосних:

Утворіть прикметники: комік, класик, математик, теоретик, логіка.

-ЇЧН(ий)

прозаЇк - прозаЇЧНий, героЙ - героЇЧНий.

після голосних:

Утворіть прикметники: архаїзм, алгебра, проза.

У присвійних прикметниках,

утворених від іменників 1 відміни:

-ИН

доньКа - доньчИН, ГаЛя - ГалИН.

після приголосних (крім Й):

Утворіть присвійні прикметники (чий?): сваха, Коля, Наталка, тітка, баба, Віта,теща, жінка, Онисько, Іванна, Злата, Руслана, Олеся.

-ЇН

НадІя - НадіЇН, МарІя - МаріЇН.

після голосних:

Утворіть присвійні прикметники (чий?): Анастасія, Софія, Зоя, Дарія, Євдокія, Агафія, Євгенія, Єфросинія,Валерія.

!!! Перед суфіксом ИН приголосні

г, к, х, шк змінюються на

ж, ч, ш, щ:

ОльГа - ОльЖин, Г → Ж

доньКа - доньЧин, К → Ч

сваХа - сваШин, Х → Ш

МелаШКа - МелаЩин) ШК → Щ

Утворіть присвійні прикметники:

Наталка, дочка, свекруха, Галька.

У прикметниках зі значенням присвійності,

утворених від назв тварин:

-ИН(ий), -ЇН(ий)

голуБ - голубИНий, солоВей - соловЇНий.

-ИН - після приголосних (крім й); -ЇН - після голосних та апострофа:

Утворіть присвійні прикметники: змія,

орел, журавель, бджола, тетерев, сокіл, качка.

Після мякого та шиплячого у прикметниках

з наголосом переважно на основу слова:

-ЕВ(ий)

груШа - грушЕВий.

перед суфіксом на м’який та шиплячий приголосний:

Утворіть прикметники:

вишня, борщ, березень, овочі, ситець.

-ЄВ(ий)

значеННя - значеннЄВий.

після м’яких н, т

або й основи:

Утворіть прикметники: мить, алюміній, суть, дія, життя, взуття.

-ОВ(ий)

казКа - казкОВий, клеН - клеНоВий.

з твердим приголос. перед суфіксом:

Утворіть прикметники: ясен, кварц, дуб, граб, бук, казка, палац, вітер, служба, верба.

після шиплячих, м’яких або й з наголосом на закінченні:

гроШі - горшОВий, біЙ - бойОВий.

Утворіть прикметники: край, ключ, вісь, гай, річ, дія, дощ, стиль, нуль.

У присвійних прикметниках жіночого і

середнього роду, утворених від іменників:

-ОВ-

майстер - майстрОВе(а).

твердої групи:

Утворіть присвійні прикметники: капітан, робітник, Ковальченко, єфрейтор, директор.

-ЕВ-, -ЄВ-

скрипаль - скрипалЕВе - скрипалЕВа.

м’якої та мішаної групи:

Утворіть присвійні прикметники: кобзар, шахтар, березень, груша, селезень, вересень.

-ОВ-, -ІВ-, -ЄВ-,

-ЇВ-, -ЕВ-, -ІВ-

майстер - майстрОВа - майстрІВ.

у присвійних прикметниках можливе чергування суфіксів:

Утворіть присвійні прикметники:

Юрій, Василь, Ілля, Петро, сторож, товариш, Олексій.

У прикметниках на позначення певного вияву ознаки:

-УВАТ(ий),

-ЮВАТ(ий)

терпкий -терпкУВАТий, синій - синЮВАТий.

невисокий ступінь вияву ознаки:

Утворіть прикметники з невисоким ступенем ознаки: короткий, довгий, круглий, твердий, червоний, великий, вузький, жрсткий.

-ОВИТ(ий)

гордий - гордОВИТий.

високий ступінь вияву ознаки:

Утворіть прикметники з високим ступенем ознаки: талант, гроші, сум, сік, діло, плід.

-ОВАТ(ий)

стовбОВАТий, плискОВАТий.

з наголосом на о суфікса:

2.3. Дієслівні суфікси.

Правило

Приклади, вправи

1

2

-УВА(ти),

-ЮВА(ти)

закреслити - закрЕслЮВАти - закреслЮВАння - закреслЮВАний.

у віддієслівних

іменниках та дієприкметниках,

коли наголос не

падає на суфікс:

Утворіть дієслова, іменники та дієприкметники за наведеним зразком:

прищепити, підбілити, здійснити, підсилити, завершити, підпалити, розіграти, розповсюдити.

-ОВА(ти)

друкУВАти - друкУВАння - друкОВАний.

коли на перший голосний суфікса падає наголос:

Утворіть іменники та дієприкметники:

здивувати, малювати, рихтувати, лаштувати, підпорядковувати, гартувати.

-ОВУВА-

завойОВУВАти - завойОВУВАння - завойОВАний.

перший голосний суфікса завжди наголошений:

Утворіть іменники та дієприкметники:

підпорядковувати, перемальовувати, скуповувати, загартовувати, спростовувати.

-ІР-, -ИР-

(сагитИРовать-рос.) загітувати - загітований,

але: полІРувати, лавІРувати, пікІРувати,

маршИРувати.

дієслова іншомовного походження в українській мові втрачають суфікс –ІР-:

Перекладіть наведені слова на українську мову і утворіть від них дієслова та дієприкметники: завизировать, информировать, конструировать, зарегистрировать, забетонировать, резервировать, сканировать, торпедировать.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.