Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ОРФ, 145 с., А5, 10 шрифт.doc
Скачиваний:
123
Добавлен:
23.02.2015
Размер:
1.74 Mб
Скачать

Правопис часток не, ні.

Правила

Приклади, вправи

1

2

НЕ- пишеться разом:

1. Коли слово без не- не вживається (не – префікс):

не + вільник = невільник (слова вільник немає),

не + вдовзі = невдовзі (слова вдовзі немає).

Правильно напишіть слова: не+нависть, не+года, не+жить, не+вгасимий, не+вдаха, не+забаром, не+гайний, не+похитний, не+винно, не+сказанно.

2. З іменниками,

прикметниками,

займенниками та

прислівниками

(єдине поняття,

часто це антоніми):

вміння – невміння, важкий - неважкий,

абихто – неабихто, дурно – недурно.

Утворіть антоніми з часткою НЕ-: любов, віра, згода, активний, легкий, абияк, вдало, вже, мов, наче, врожай, балакучий, сміливий.

3. Ускладі префікса

недо-:

НЕДОоцінювати, НЕДОстача,

але: не доїдати (залишати на столі),

не дописати (не закінчити писати).

Правильно напишіть слова: не+до+тепа, недо+виконувати, недо+держати, недо+чувати, не+до+сяжність; не+до+співати, не+до+бачити.

4. З дієприкмет-

ником, якщо він є

означенням

іменника ( а не

присудком) без

пояснювальних

слів:

передбачені питання -

непередбачені питання (єдине поняття),

але: ніким не передбачені питання.

Утворіть антонімічні варіанти з часткою НЕ-: прийняті рішення, підготовлена доповідь, з’ясовані факти, виконане завдання, розв’язана проблема, спростовані чутки.

!!! НЕ- пишеться з

прикметником окремо, якщо він має при собі займенник чи прислівник із часткою не-, або якщо перед ним є

слова далеко, аж ніяк, зовсім:

вивчене питання - невивчене питання:

  • ніким не вивчене питання;

  • аж ніяк не вивчене питання;

- зовсім не вивчене питання.

Утворіть за наведеним зразком словосполучення: досконалі знання, завершена робота, написаний лист, знайдений скарб, відшкодовані збитки, вилікувана хвороба, виоране поле, ліквідована пожежа, загартована людина, прийняті закони.

5. НІ- з

займенниками,

якщо вона

не відокремлена

прийменником,

і з прислівниками:

ніхто, нікого (але: ні в кого), нітрохи.

Утворіть займенники та прислівники з часткою НІ-: чого, який, якому, як, де, звідки, звідкіля, коли, скільки, трохи.

НЕ пишеться окремо:

  1. НЕ з дієсловами

пишеться

завжди окремо,

крім тих, що

без не- не

вживаються і

яким не- надає

нового значення:

не знає, не прийшов,

але: неволити, ненавидіти (слів волити, навидіти немає); непокоїтися (хвилюватися) -

не покоїтися (не спочивати).

Правильно напишіть дієслова: не+побачив, не+знайшов, не+поїхали, не+читав, не+вийшов, не+погуляв, не+розкрив, не+взяв; не+славити (ганьбити), не+доїдати (голодувати), не+славити (не прославляти), не+здужати (не змогти).

  1. З усіма

частинами мови

при протиставленні:

не горе, а радість; не плутано, а чітко; не чужий, а рідний, але: річка невелика, а глибока (зіставляються непротилежні ознаки).

Правильно напишіть слова: не вчора, а сьогодні; не наші, а сусідські; не поважати, а зневажати; не правда, а кривда; не весело й радісно, а гірко й сумно.

3. З прикмкетниками,

якщо вони мають

пояснювальні слова

з ні, далеко, аж

ніяк, зовсім:

нікому не відомий, зовсім не близький.

Правильно напишіть слова: зовсім не+веселий, аж ніяк не+знайомий, зовсім не+важкий, далеко не+сміливий, нікому не+байдужий.

4. З

дієприкметниками,

якщо вони мають

пояснювальні слова

або виконують

функцію присудка:

ще не виконана робота,

питання не розвязані.

Правильно напишіть слова:

ще не+надіслана відповідь, не+допущений до впробувань літак, не+розроблений до кінця проект, робота не+виконана, контрольна робота не+зарахована.

5. З дієсловами і

дієслівними формами на -но, -то,

дієприслівниками, числівниками,

прийменниками, сполучниками,

частками, більшістю займенників, деякими прислівниками і

незмінюваними

словами:

не зупинятися, не вистачить, не вимито, не гаразд, не до вподоби, не до речі, не треба, не можна, не досить, не вісім, не мій, але: не має (дієслово) - немає (нема).

Правильно напишіть слова і поясніть їх правопис: не+зволікати, не+розбиратися, не+виконано, не+зовсім, не+можу, не+до+смаку, не+личить, не+варто, не+дуже, не+тоді, не+буду, не+десятки, не+його, не+наш;не+має+потреби, не+має+сенсу, не+має+огорожі.

6. Зі словами, що

пишуться через

дефіс:

не по - людськи.

Правильно напишіть слова:

не+по - соціалдемократичному,

не+по - старословянськи, не+по–нашому.

7. НЕ вживана як

префікс в

іменниках –

власних назвах:

не - Європа, але: непрофесіонал

(не заперечення, а єдине поняття).

Правильно напишіть слова:

не+Америка, не+Ріо-де-Жанейро;

не+Гаїті, а Сейшели; не+фахівець.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.