Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
4укр..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
889.86 Кб
Скачать

7. Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті:

1. Заняття починається з перевірки присутніх студентів і відповіді на питання, які виникли під час підготовки до заняття.

2. Контроль вихідного рівня знань проводиться письмово у вигляді тестових завдань.

3. Обговорення та розбір питань теми проводиться у вигляді співбесіди. Викладач доповнює та виправляє відповіді студентів.

4. Підсумковий контроль знань проводиться шляхом розв’язування ситуаційних задач письмово.

5. Викладач за еталонами відповідей оцінює виконання завдань студентами, зупиняється на помилках, робить заключення по темі і задає завдання на наступне заняття.

Технологічна карта заняття

п/п

Етапи

Час в хв.

Засоби навчання

Обладнання

Місце проведення

1

Перевірка і корекція вихідного рівня

7

Тестові завдання, граф логічної структури теми, таблиці, накази

Графо-проектор

Учбова кімната

2

Розбір та обговорення учбових питань

20

3

Самостійна робота із завданнями-тестами

20

4

Контроль виконання індивідуальних завдань

10

5

Підбиття підсумків та завдання на наступне заняття

3

8.Питання для самоконтролю студентів:

1. Епідеміологічна характеристикка групи трасмісивних інфекцій та інфекцій з контактним механізмом передачі.

2.Чинники та шляхи передачі малярії.

3. Чинники та шляхи передачі гепатитів В та С.

4. Чинники та шляхи передачі ВІЛ-інфекції.

5. Прояви епідемічного процесу маляріі (рівень захворюваності, прояви захворюваності в часі, по території, серед різних груп населення та по колективам)

6. Прояви епідемічного процесу (рівень захворюваності, прояви захворюваності в часі, по території, серед різних груп населення та по колективам) гепатитів В та С.

7.Прояви епідемічного процесу ВІЛ-інфекції (рівень захворюваності, прояви захворюваності в часі, по території, серед різних груп населення та по колективам).

8.Профілактичні та протиепідемічні заходи в осередках малярії.

9.Профілактичні та протиепідемічні заходи в осередках гепатитів В та С.

10.Профілактичні та протиепідемічні заходи в осередках ВІЛ-інфекції.

9.ЛІТЕРАТУРА:

1. Н.О.Виноград, З.П.Василишин,Л.П.Козак,Т.А.Романенко. Загальна епідеміологія.:Медицина,2010.- 176 с.

2. Синяк К.М., Гирін В.М. Епідеміологія».,1998.

3. Зуева Л.П.,Яфаев Р.Х.Эпидемиология.Учебник.- СПБ: ООО»Издательство Фолиант»,

2006.-752 с..

4.Організація санітарно-протиепідемічного, дезінфекційно-стерилізаційного режимів і профілактика професійних заражень медичного персоналу в стоматологічних поліклініках (кабінетах). Практичне керівництво. / Е.Б.Іванова, Е.М.Толмачева, А.А.Шапошніков и др. - М: Хризостом, 2001.-104 с.

5. Катаєва В.А. Робота та здоров'я лікаря-стоматолога. - М.: Медицина, 2002. - 208 с.

6. Арутюнов С.Д., Царьов В.М., Остроухова А.А. Основи застосування сучасних методів стерилізації та дезінфекції в стоматологічній практиці. Навчальний посібник. - М., 2003.-74с.

7. Ющук Н.Д., Мартинов Ю.В., Епідеміологія: Навчальний посібник. - М.: Медицина, 2003. - 448с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]