Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
4укр..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
889.86 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

ДЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ

МОЗ УКРАЇНИ»

КАФЕДРА МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЇ

ДОЦЕНТ СЛАДКОВА Л.М.

«Затверджено»

на методичній нараді

кафедри мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології

Завідувач кафедри

професор Кременчуцький Г.М.

________________________

«_____»______________2012р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ

Навчальна дисципліна

Епідеміологія

Модуль №1

Змістовний модуль №1

Тема заняття

Внутрішньолікарняні інфекції та їх профілактика. Особливості проведення профілактичних та протиепідемічних заходів в лікувально-профілактичних закладах стоматологічного профілю.

Курс

4-й

Факультет

стоматологічний

Дніпропетровськ – 2012 р.

  1. Актуальність теми:

Проблема внутрішньолікарняних інфекцій (ВЛІ) актуальна для всіх країн світу. Виключенням не являється і Україна, де щорічно реєструється біля 3 тисяч випадків ВЛІ: з них 50% -післяопераційні ускладнення; 40%- гнійно-септичні інфекції немовлят та породиль; 10% - гострі кишкові інфекції та інфекції сечовивідних шляхів.

Для лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) стоматологічного профілю проблема ВЛІ найбільш актуальна, оскільки в ротовій порожнині навіть здорової людини міститься різноманітна, достатньо стабільна аеробна та анаеробна мікрофлора. Найбільш поширеними ВЛІ є: ВІЛ-інфекція, вірусні гепатити з парентеральним механізмом передачі, герпес-вірусні інфекції, кандидоз, сифіліс, туберкульоз, стафілококові та стрептококові інфекції та інші.

Система заходів боротьби та профілактики внутрішньолікарняних інфекцій базується на даних епідеміологічного нагляду, адаптованих до особливостей епідеміології окремих нозологічних форм та специфічних умовах стаціонару. На сучасному етапі з’ явилось багато факторів, які потребують удосконалення інфекційного контролю.

Вирішення цього питання потребує розробки якісних програм, які сприяють втіленню стандартів якості надання медичної допомоги в клінічну практику.

Удосконалення лабораторної діагностики та моніторингу збудників ВЛІ, удосконалення ефективності дезінфекційних та стерилізаційних заходів, розробка стратегії та тактики використання антибіотиків і хіміопрепаратів, реалізація основних принципів госпітальної гігієни, оптимізація принципів профілактики внутрішньолікарняних інфекцій медичного персоналу, оцінка економічної ефективності заходів з профілактиці внутрішньолікарняних інфекцій (припускають розрахунок «стандартних» величин економічного збитку, який наносить один випадок ВЛІ).

Виникає необхідність в нових підступах до планової експрес-оцінки ступеня епідемічної безпечності лікувально-профілактичних закладів стоматологічного профілю у відношенні внутрішньолікарняних інфекцій.

В основі рішення проблеми боротьби з інфекційними захворюваннями в стаціонарах повинно бути покладено чітке розподілення функцій спеціалістів різних підрозділів лікувально-профілактичних закладів стоматологічного профілю, регламентація їх відношень.

  1. Конкретна мета

На основі знань про епідемічний процес внутрішньолікарняних інфекцій (ВЛІ) вміти організувати профілактичну та протиепідемічну роботу в лікувльно-профілактичному закладі стоматологічного профілю.

3. Базовий рівень підготовки

Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Мікробіологія

Характеризувати стійкість збудників різних груп інфекційних захворювань на різних об’єктах довкілля, в різних температурних умовах; оцінити результати визначення чутливості збудників різних інфекційних захворювань до хімічних і фізичних чинників.

2.Біостатистика

Вираховувати екстенсивні та інтенсивні показники захворюваності, показники ураженості, осередковості.

3. Інфекційні хвороби

Організувати і провести первинні протиепідемічні заходи в осередках інфекційних захворювань.

4.Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття.

4.1. Перелік основних термінів, які повинен засвоїти студент

при підготовці до заняття:

Термін

Визначення

Внутрішньолікарняна (нозокоміальна) інфекція (ВЛІ)

Будь-яке інфекційне захворювання, яке виникло в лікувально- профілактичному закладі (ЛПЗ), якщо воно було відсутнє у пацієнта до госпіталізації в ЛПЗ ( також в інкубаційному періоді) та проявилося в ЛПЗ або в період інкубації після виписки із стаціонару

Госпітальні інфекції

Будь-які інфекційні захворювання, які були придбані або виявились в умовах стаціонару (сума заносів та внутрішньолікарняних інфекцій).

Групове захворюванням чи спалах ВЛІ

Варто вважати виникнення 3-х і більш внутрішньолікарняних захворювань, що відбулися в межах коливань одного інкубаційного періоду і зв'язані з одним джерелом інфекції і загальних факторів передачі.

Мікробіологічний моніторинг

Це один з основних компонентів епідеміологічного нагляду, що дає можливість визначити етіологічну структуру ВЛІ, знайти появу і циркуляцію госпітального штаму і дати оцінку якості протиепідемічного режиму.

4.2. Теоретичні питання до заняття:

  1. Поняття про внутрішньолікарняні інфекції (ВЛІ).

  2. Етіологічна структура ВЛІ.

  3. Джерела збудників та шляхи передачі ВЛІ.

  4. Епідеміологічні особливості та стратегія боротьби з ВЛІ.

  5. Система інфекційного конторлю за ВЛІ.

4.3. Практичні завдання, які виконуються на занятті:

1. Визначення поняття внутрішньолікарняні інфекції.

2. Характеристика етіологічної структури внутрішньолікарняних інфекцій (ВЛІ).

3. Навчитись оцінювати характерні особливості ВЛІ на сучасному етапі.

4. Навчитись організовувати профілактичні та протиепідемічні заходи в лікувально-профілактичних закладах стоматологічного профілю.

5. Зміст теми:

Останні роки проблема внутрішньолікарняних (нозокаміальних) інфекцій вийшла на перший план в системі санітарно-гігієнічного та протиепідемічного забезпечення лікувально-профілактичних закладів як в Україні, так і у всесвітньому масштабі. Наукова медична громадкість вимушена визнати, що ера антибіотиків, яка налічує вже понад п’ятдесят років, привела до непередбачуваних наслідків у розвитку класичного епідемічного процесу. Внутрішньолікарняні штами мікроорганізмів, що знаходились під пресом антибіотичних та дезинфекційних препаратів в умовах їх хибного застосування, придбали якісно новий рівень чутливості і здатність швидко пристосовуватись до несприятливих умов. Традиційний пейзаж мікроорганізмів – збудників найбільш поширених гнійно-септичних інфекції, набув принципово іншого вигляду, значно урізноманітнившись за рахунок умовно патогенних, або навіть сапрофітних видів.

В Україні в умовах сьогодення критична ситуація з внутрішньолікарняними інфекціями (ВЛІ) поглиблюється також за рахунок довготривалої і болісної трансформації всієї системи медичної допомоги та традиційного бракування коштів на достатній рівень утримання муніципальних лікувальних закладів.

Загроза неспинного розповсюдження ВЛІ посилюється цілим рядом факторів, серед яких ріст кількості лікувальних установ, створення нових видів медичного інструментарію, приладів, лікувальних препаратів, впровадження нових видів інвазійних (інструментальних) діагностичних та лікувальних втручань, збільшення кількості хворих з пригніченим імунітетом, соціальні негаразди серед більшості населення.

Найбільше поширення в Україні набули внутрішньолікарняні гнійно-септичні інфекції (до 85%), частота виникнення яких коливається від 3 до 35%. На традиційно високому рівні зберігається внутрішньолікарняна захворюваність на вірусний гепатит В, шлунково-кишкові захворювання. Останніми роками відомо безліч випадків зараження людей в лікарні вірусом СНІДу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]