Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
4укр..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
889.86 Кб
Скачать

6.Тестові завдання для контролю вхідного рівня знань (додаток 1)

1.Біологічними чинниками епідемічного процесу є:

а)джерело збудників інфекції

б)умови життя людей

в)навколишнє середовище

г) географічні умови

д) все перелічене

2.Ланки епідемічного процесу –це:

а)теплокровний носій збудника інфекції

б)мікроорганізм-збудник інфекції

в)механізм передачі збудника інфекційного захворювання

г) протиепідемічна система

д) джерело інфекції, механізм передачі та сприйнятливий організм

3.Які з перерахованих інфекцій відносять до антропонозів:

а)ботулізм

б)туляремія

в)сап

г) кашлюк

д) орнітоз

4.Заходами, спрямованими на першу ланку епідемічного процесу є:

а) ізоляція хворого і носія

б) дезінсекція

в) стерилізація

г) санітарно-освітня робота

д) дератизація

5.Фазами механізму передачі збудника інфекційного захворювання є:

а) виділення збудника з організму людини та його перебування у навколишньому середовищі

б) накопичення збудника в організмі людини

в) перебування збудника у навколишньому середовищі

г) фазова перебудова популяції збудника інфекційного захворювання

д) елімінація збудника інфекційного захворювання в організмі людини

Еталони відповідей:

1

2

3

4

5

а

д

г

а

а

Після усвоєння необхідних базисних знань-вмінь переходьте до вивчення слідуючого матеріалу:

       1. Організація санітарно-протиепідемічного, дезінфекційно-стерилізаційного режимів і профілактика професійних заражень медичного персоналу в стоматологічних поліклініках (кабінетах). Практичне керівництво. / Е.Б.Іванова, Е.М.Толмачева, А.А.Шапошніков и др. - М: Хризостом, 2001.-104 с.

2. Плазмова стерилізація стоматологічного інструментарію. Методичні рекомендації для студентів, ординаторів стоматологічних факультетів та лікарів стоматологов. / С.Д.Арутюнов, В.Н.Царьов, А.А.Остроухова та інш.-М., ГОУ ВУНМЦ-2001.-22с.

3. Катаєва В.А. Робота та здоров'я лікаря-стоматолога. - М.: Медицина, 2002. - 208 с.

4. Арутюнов С.Д., Царьов В.М., Остроухова А.А. Основи застосування сучасних методів стерилізації та дезінфекції в стоматологічній практиці. Навчальний посібник. - М., 2003.-74с.

5. Ющук Н.Д., Мартинов Ю.В., Епідеміологія: Навчальний посібник. - М.: Медицина, 2003. - 448с.

6. Санітарно-гігієнічний режим, дезінфекція та стерилізація в стоматологічних закладах. Навчальний посібник. / Остроухова А.А., Арутюнов С.Д., Царьов В.Н. /.-М.: 2006.-51 с.

Якість засвоєння матеріалу перевірте виконанням тестових завдань (додаток 2):

1.Необхідність дезінфекції при різних інфекційних захворюваннях визначається:

а) характером шляхів передачі

б) особливостю факторів передачі

в) типом механізму передачі

г) стійкістю збудника у зовнішньому середовищі

д) характером механізму передачі

2.Шкірні антисептики випускаються у вигляді:

а) водно-спиртових розчинів

б) водних розчинів

в) серветок

г) спрею

д) все перераховане

3.Які з цих препаратів відносяться до засобів боротьби з членистоногими:

а) хлорантоїн

б) лізоформін

в) карбофос

г) піретрум

д) ратиндан

4.Дератізаційні роботи виконують:

а) відділення (відділи) профілактичної дезінфекції

б) відділення (відділи) профілактичної дезінфекції дезстанції

  в) приватні ліцензовані деззаклади

г) відомчі служби Держсанепіднадзору та дезінфекції

д) все вищеперелічене

5. Контроль якості технологічного процесу стерилізації включає контроль якості:

а) дезінфектантів

б) передстерилізаційного очищення

в) роботи стерилізаційних апаратів

г) все вищеперелічене

Еталони відповідей:

1

2

3

4

5

г

д

д

д

г

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]