Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
4укр..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2019
Размер:
889.86 Кб
Скачать
  1. Зміст теми.(див. Нижперелічені джерела інформації):

1. Н.О.Виноград, З.П.Василишин,Л.П.Козак,Т.А.Романенко. Загальна епідеміологія.:Медицина,2010.- 176 с.

2. Синяк К.М., Гирін В.М. Епідеміологія».,1998.

3. Зуева Л.П.,Яфаев Р.Х.Эпидемиология.Учебник.- СПБ: ООО»Издательство Фолиант»,

2006.-752 с..

6.Тестові завдання для контролю вхідного рівня знань (додаток 1).

1.Наібільша концентрація вірусу гепатиту В визначається в:

А) сечі;

Б) слині;

В) спермі;

Г) крові;

Д) молоці матері в період лактації

2.Носійство НВs Аg називається хронічним, якщо антигенемія триває:

А) до 3 міс.

Б) більше 3 міс.;

В) до 6 міс.;

Г) більше 6 міс.;

Д) все вищеперелічене

3.Джерела вірусу гепатиту С:

А) медичні інструменти багаторазового використання;

Б) хворі люди;

В) кровоссальні комахи;

Г) хворі тварини;

Д) предмети побуту і домашньої обстановки

4.Види малярії:

А) тропічна

Б) триденна

В) овале-малярія;

Г) чотириденна

Д) все вищеперелічене

5.Вірус імунодефіциту людини в організмі інфікованої людини знаходиться в:

А) лімфоїдних тканинах

Б) м'язової тканини

В) епітеліальних клітинах;

Г) шкірних покривах і підшкірній клітковині

Д) все вишеперелічене

Еталони відповідей:

1

2

3

4

5

Г

Г

Б

Д

А

Після усвоєння необхідних базисних знань та вмінь переходьте к вивченню слідуючого матеріалу:

       1. Організація санітарно-протиепідемічного, дезінфекційно-стерилізаційного режимів і профілактика професійних заражень медичного персоналу в стоматологічних поліклініках (кабінетах). Практичне керівництво. / Е.Б.Іванова, Е.М.Толмачева, А.А.Шапошніков и др. - М: Хризостом, 2001.-104 с.

2. Плазмова стерилізація стоматологічного інструментарію. Методичні рекомендації для студентів, ординаторів стоматологічних факультетів та лікарів стоматологов. / С.Д.Арутюнов, В.Н.Царьов, А.А.Остроухова та інш.-М., ГОУ ВУНМЦ-2001.-22с.

3. Катаєва В.А. Робота та здоров'я лікаря-стоматолога. - М.: Медицина, 2002. - 208 с.

4. Арутюнов С.Д., Царьов В.М., Остроухова А.А. Основи застосування сучасних методів стерилізації та дезінфекції в стоматологічній практиці. Навчальний посібник. - М., 2003.-74с.

5. Ющук Н.Д., Мартинов Ю.В., Епідеміологія: Навчальний посібник. - М.: Медицина, 2003. - 448с.

6. Санітарно-гігієнічний режим, дезінфекція та стерилізація в стоматологічних закладах. Навчальний посібник. / Остроухова А.А., Арутюнов С.Д., Царьов В.Н. /.-М.: 2006.-51 с.

Якість усвоєння матеріалу перевірте виконанням тестових завдань (додаток 2).

1.Шляхиі інфікування ВІЛ:

А) статевий

Б) парентеральний

В вертикальний

Г) трансфузійний

Д) все вищеперелічене

2. СНІД визначається як:

А) початкова стадія інфікування ВІЛ

Б) кінцева стадія ВІЛ-інфекції з глибоким імунодефіцитом і рядом опортуністичних захворювань

В) стадія первинних проявів у хворих на ВІЛ-інфекцію;

Г) стадія вторинних захворювань у хворих на ВІЛ-інфекцію

Д) все вищеперелічене

3.Термін диспансерного спостереження за реконвалесцентами вірусного гепатиту В

 А)1 місяць

 Б) 3 місяці

В) 6 місяців

Г) 12 місяців

Д) Все вищеперелічене

4.Як часто обстежуються на HBs-Аg (наявність австралійського антигену) медпрацівники, які мають контакт з кров'ю?

 А) тільки при прийомі на роботу

 Б) Ежеквартально

В) 1 раз на півроку

Г) 1 раз в рік

Д) все вищеперелічене

5.При яких маніпуляціях медичні працівники можуть підлягати ризику зараження ВІЛ-інфекцією?

А)Екстракція зубів

 Б).Цітоскопія

 В)Ретророманоскопія

 Г).Бронхоскопія

Д).Все вишеперелічене

Еталони відповідей:

1

2

3

4

5

Д

Б

Г

В

А

СИТУАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ

1.Для виявлення донора-джерела збудника посттрансфузійного гепатиту необхідно:

А) встановити дату трансфузіі та вивчити документи на кров з історії хвороби реципієнта

Б) отримати дані з журналу пеерлівання крові лікувального закладу, де була проведена гемотрансфузія

В) призначити позачергове обстеження на HBs-Аg персоналу відділення, в якому знаходився реципієнт

Г) призначити додаткове обстеження донорів, які здавали кров за останні півроку

Д) провести поглиблене клініко-лабораторне обстеження донора, який був.запідозрюван в зараженні реципієнта

2.При розслідуванні випадку посттрансфузійного гепатиту необхідно:

А) встановити точну дату гемотрансфузії, реквізити крові по амбулаторній карті в поліклініці

Б) передати інформацію про потенційного джерела інфекції на станцію переливання крові

В) провести поглиблене клініко-лабораторне обстеження донора, який був запідозрюван в зараженні реципієнта

Г) безстроково відсторонити запідозрюваного в зараженні донора від здачі крові

Д) встановити коло реципієнтів, які отримали кров від донора-джерела інфекції.

3.Безстроково відсторонюється від здачі крові донор, який:

А) отримав переливання крові або її компонентів

Б) переніс вірусний гепатит незалежно від строку давності захворювання

В) при достовірному встановленні зараження реципієнта

Г) при встановленні посттрансфузійного гепатиту у 2 або більше реципієнтів

Д) при виявленні клінічних або лабораторних ознак патології печінки під час обстеження

4.В один з середньоазіатських вузів після місячного перебування в Африці, 1 серпня повернувся студент-іноземець. 3 серпня він виїхав в невелике селище сільського типу, до місця проходження літньої практікі.5 серпня він відчув нездужання, сильний головний біль, біль в м’ язах..Піднялась температура до 39 градусів. Лікар, викликаний до хворого 7 серпня, запідозрив малярію. При лабораторному обстеженні у хворого виявили P.vivax. Хворий проживав в одному будинку із 5 студентами своєї групи. У цьому селищі малярія не реєструвалася протягом останніх 7 років. З моменту ліквідації малярії протикомарині заходи не проводилися.

     Складіть план протиепідемічних та профілактичних заходів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]