Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
6_protokoly2009.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
07.11.2018
Размер:
792.06 Кб
Скачать

Навчальний посібник для самостійної позааудиторної та аудиторної роботи студентів 4 курсу за програмою «внутрішня медицина»

Модуль 1: ендокринологія, гастроентерологія, пульмонологія, гематологія ( 270 учбових годин: 155 - аудиторних, 40 - лекційних, 75 - позааудиторної самостійної роботи; 5 змістових модулів, 9 кредитів)

Дніпропетровськ

2009

Установа-розробник — Дніпропетровська державна медична академія,

кафедра факультетської терапії та ендокринології

Авторський колектив:

Черкасова О.Г. — доцент кафедри факультетської терапії та ендокринології ДДМА, к.м.н.

Богацька К.Є. — доцент кафедри факультетської терапії та ендокринології ДДМА, к.м.н.

Тищенко І.В.асистент кафедри факультетської терапії та ендокринології ДДМА, к.м.н

Чурсинова Т.В асистент кафедри факультетської терапії та ендокринології ДДМА, к.м.н

Гарагуля Г.А.асистент кафедри факультетської терапії та ендокринології ДДМА, к.м.н

Павленко О.Б. асистент кафедри факультетської терапії та ендокринології ДДМА, к.м.н

Гуржий О.В. асистент кафедри факультетської терапії та ендокринології ДДМА, к.м.н

За редакцією члена-кореспондента АМН України, д. м. н., професора Перцевої Т.О.

Рецензенти:

Візір В.А. завідувач кафедри внутрішніх хвороб № 2 Запорізького державного медичного університету, д.м.н. , професор

Островський М.М.завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 Івано-Франківського національного медичного університету, д.м.н. , професор

Інструкція по роботі з протоколами для практичних занять за програмою внутрішня медицина, модуль 1

Протокол занять складається з двох частин. На початку кожного протокола наведено перелік практичних навичок, опанування якими є необхідним для повноцінного засвоєння теми.

Перша частина є позааудиторною самостійною роботою студентів. У теоретичній частині студент повинен висвітлити основні питання вивчаємої теми у вигляді короткого конспекту. Для кожної теми провідними є наступні питання:

 1. визначення;

 2. етіологія;

 3. патогенез;

 4. сучасна класифікація;

 5. клінічна картина, при вивченні якої необхідно приділяти увагу виділенню клінічних синдромів, що є характернми для даного захворювання;

 6. діагностика, з визначенням провідного лабораторного чи інструментального методу діагностики;

 7. лікування з урахуванням сучасних стандартів, що прийняті на Україні.

Заключна частина самостійної підготовки включає клінічну задачу (перелік задач на стр.), при вирішенні якої необхідно виділити клінічні синдроми та на їх підставі спробувати визначити захворювання, для яких характерні дані синдроми, сформулювати план обстеження та лікування. Ступінь підготовки студента до практичного заняття за повнотою викладення конспекту теми, вирішенням ситуаційційної задачі та результатами тестів вихідного контролю.

Друга частина, яка виконується під час аудиторної самостійної роботи студенти проводять роботу над клінічною ситуацією: курація тематичного хворого. Оформлюється за стандартною схемою курації хворого:

 • скарги;

 • анамнез захворювання;

 • анамнез життя, з акцентом на тих факторах, що могли мати вплив на формування захворювання;

 • фізикальні дані;

 • попередній діпгноз;

 • план обстеження;

 • клінічні синдроми з урахуванням додаткових методів обстеження;

 • формулювання клінічного діагнозу за схемою:

   • Основний діагноз:

   • Ускладнення основного захворювання

   • Супутня патологія

 • план лікування даного хворого.

При роботі над складанням симптомокомплексу, формулюванням клінічного діагнозу та складанням покрокової стратегії діагностики та лікування студенти 4-го курсу підвищують рівень клінічного мислення порівняно з попередніми курсами навчання, коли формулювались базові знання з етіології, патогенезу та основних клінічних проявів захворювань. Продиться розбір кожного клінічного випадку у ліжка хворого та в аудиторії. Паралельно до роботи з теоретичним змістом теми викладач перевіряє ступінь володіння студентом практичними навичками. В кінці кожного практичного заняття проводиться підсумкове тестування.

ЗМІСТ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1: ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ОСНОВНИХ ХВОРОБ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ

Тема 1. Цукровий діабет, класифікація, етіологія, патогенез, клініка, діагностика….…......8

Тема 2. Цукровий діабет тип 1 і 2, сучасні методи терапії……………………………….....12

Тема 3. Хронічні ускладнення цукрового діабету: діабетична ретинопатія, нефропатія, нейропатія та діабетична стопа. Особливості перебігу та лікування цукрового діабету у хірургічних хворих та при вагітності…………...………………………………………….....16

Тема 4. Невідкладні стани за цукрового діабету …………………………………………….20

Тема 5. Йододефіцитні захворювання щитоподібної залози. Ознаки ендемічної місцевості за ВООЗ. Клініка, діагностика, профілактика та лікування. Тиреотоксикоз. Клінічні форми. Діагностика, лікування…………………………………………………..…………….24

Тема 6.Гіпотиреоз. Класифікація, діагностика, клініка, лікування. Тиреоїдити. Рак щитоподібної залози та захворювання при щитоподібних залоз…………………………...28

Тема 7. Хронічна недостатність кори надниркових залоз. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування. Гостра недостатність кори надниркових залоз. Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи, порушення росту. Ожиріння…………...36

Тема 8. Захворювання статевих залоз.Гормонально-активні пухлини надниркових залоз............................................................................................................................................. 40

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2: ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ОСНОВНИХ ХВОРОБ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

Тема 9. Основні симптоми гастроентерологічної патології. Методи дослідження в гастроентерології. Хронічні гастрити. Гастроезрфагеальна рефлюксна хвороба. Шлункова диспепсія…………………………………………………..…………………………………….45

Тема 10. Виразкова хвороба та інші виразки шлунку та 12-палої кишки………….............53

Тема 11. Жовчнокам'яна хвороба, хронічний холецистит та функціональні біліарні порушення………………………………………………………………………………………57

Тема 12. Хронічні захворювання тонкої кишки: целіакія та інші ентеропатії. Хронічні захворювання товстої кишки: неспецифічні коліти та синдром подразненої кишки……...61

Змістовий модуль 3: Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб органів дихання

Тема 13. Основні симптоми та синдроми пульмонологічної патології. Методи обстеження в пульмонології…………………………………………………………………………………67

Тема 14. Хронічні обструктивні захворювання легень: хронічний бронхіт та емфізема легенів…………………………………………………………………………………………...71

Тема 15. Бронхіальна астма……………………………………………………………………75

Тема 16. Пневмонії……………………...……………………………………………………...79

Тема 17. Плеврити та плевральний випіт …………………………………………………....83

Тема 18. Інфекційно-деструктивні захворювання легень та легенева недостатність …….87

Тема 19. Інтерстіциіальні захворювання легень: ІФА, саркоидоз, еозинофільний інфільтрат.....................................................................................................................................91

Тема 20. Ускладнення при легеневій патології: порушення вентиляційної функції легень, легенева недостатність, пневмоторакс, легеневе серце…………………………………...…95

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4: ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ОСНОВНИХ ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ

Тема 21. Есенціальна артеріальна гіпертензія. Атеросклероз …………………………….100

Тема 22. Вторинні артеріальні гіпертензії .Нейроциркуляторна дистонія……………..…108

Змістовий модуль 5: Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб крові та кровотворних органів

Тема 23. Анемії………………………………………………………………......................…117

Тема 24. Гострі та хронічні лейкемії………………………………………………………...121

Тема 25. Лімфоми та мієломна хвороба. Гемофілії та тромбоцитопенічна пурпура…….125

Ситуаційні задачі.....................................................................................................................133

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]