Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Роз 4-6.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
1.14 Mб
Скачать

5.3. Облік розрахунків за платежами й податками до бюджету

Відповідно до Податкового кодексу України та чинного законодавства бюджетні установи є платниками податків і зборів до бюджету. Оподаткуванню і перерахуванню до бюджету зборів і обов’язкових платежів підлягають отримані доходи за рахунок асигнувань з державного бюджету та місцевих бюджетів, а також власні надходження установ, перелік яких наведено на рис. 5.1.

Податки і збори (обов’язкові платежі) за рахунок бюджетних установ

Податки, збори і платежі фізичних осіб, утримані через бухгалтерію бюджетної установи

Рис. 5.1. Бюджетні установи як платники податків і зборів до бюджету

Сплата податку на прибуток бюджетними установами регулюється ст.157 розділу ІІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (далі - ПКУ).

Відповідно до Бюджетного кодексу бюджетні установи є неприбутковими. Державна податкова адміністрація України наказом від 24.01.2011р. № 37 затвердила Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій. До Реєстру включаються неприбуткові установи та організації, визначені пп.14.1.121 ст.14 ПКУ з відповідним присвоєнням таким установам та організаціям ознаки неприбутковості.

Для внесення до Реєстру ці установи та організації повинні надати до органу державної податкової служби за своїм місцезнаходженням реєстраційну заяву по формі 1-РН, а також копії установчих документів.

Статутні документи неприбуткових організацій повинні містити вичерпний перелік видів їх діяльності, які не передбачають одержання прибутку згідно з нормами законів, що регулюють їх діяльність. ПКУ передбачено перелік установ та організацій, які в разі дотримання всіх зазначених вимог щодо оформлення статутних документів можуть бути зареєстровані як неприбуткові, та перелік доходів, отриманих неприбутковими організаціями, що звільняються від оподаткування податком на прибуток.

У разі, якщо неприбуткова організація отримує дохід із інших джерел, ніж установлено для її неприбуткової групи (від оподаткування звільняються доходи отримані у вигляді коштів як третейський збір ), такі доходи підлягають оподаткуванню на загальних підставах. У цьому випадку установи стають звичайними платниками податку на прибуток стосовно таких доходів. Оподаткований прибуток обчислюють як суму доходів, отриманих з інших джерел, що зменшена на суму витрат, пов’язаних з отриманням зазначених доходів, але в межах цих доходів.

Такі установи, крім бухгалтерського обліку, в обов’язковому порядку ведуть податкові розрахунки та сплачують податок на прибуток за ставкою:

  • з 1 квітня 2011р. по 31 грудня 2011р. включно - 23 %;

  • з 1 січня 2012р. по 31 грудня 2012р. включно – 21%;

  • з 1 січня 2013р. по 31 грудня 2013р. включно – 19%;

  • з 1 січня 2014р. – 16%,

об’єкта оподаткування господарської діяльності.

Якщо доходи неприбуткових організацій, отримані у вигляді: разових або періодичних внесків, відрахувань засновників і членів; коштів або майна, які надходять від провадження їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів; дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством, з метою зниження рівня таких цін, протягом звітного (податкового) року на кінець першого кварталу року, що настає за звітним, перевищують 25% загальних доходів, такі установи зобов’язані сплатити податок із нерозподіленої суми прибутку за вищезазначеною ставкою до суми такого перевищення.

У підрахунку суми перевищення доходів над витратами, а також сум оподаткованого прибутку сума амортизаційних відрахувань не враховується.

Доходи органів державної влади України, органів місцевого самоврядування та створеними ними установами або організаціями, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів, у тому числі доходи закладів і установ освіти, науки, культури, охорони здоров'я, а також архівних установ та реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, що мають відповідну ліцензію, які утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів (на спеціальний рахунок) для утримання таких неприбуткових організацій і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису (у тому числі фінансування господарської діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та затвердженого в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Якщо за наслідками звітного (податкового) року доходи, зараховані до кошторису для утримання зазначених організацій, перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується у складі кошторису наступного року. При цьому із суми перевищення доходів над витратами податок на прибуток не сплачується.

Перелік платних послуг, які можуть надаватися зазначеними закладами, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Центральний орган державної податкової служби встановлює порядок обліку і подання податкової звітності про використання коштів неприбуткових організацій та вирішує питання про виключення організацій з Реєстру неприбуткових організацій та установ і оподаткування їх доходів у разі порушення ними положень ПКУ та інших законодавчих актів про неприбуткові організації. До порушень також відноситься використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом, зокрема для проведення господарської діяльності. Кошти та майно, використані не за цільовим призначенням, вважаються доходом і підлягають оподаткуванню за ставкою (від 23 до 16%, залежно від часу застосування - з 1 квітня 2011 до 1 січня 2014 року). Рішення центрального органу державної податкової служби може бути оскаржено в судовому порядку.

Відповідно до наказу Державної податкової адміністрації України від 31.01.2011р. № 56 з 01 квітня 2011р. набрав чинності новий Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій. Податковий звіт подається неприбутковою установою, організацією, їх відокремленими підрозділами за кожний звітний податковий період, який дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю - протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя).

Визначення платників податку на додану вартість, об’єкти, базу та ставки оподаткування, перелік неоподаткованих та звільнених від оподаткування операцій регулюється розділом V ПКУ.

Відповідно до ПКУ бюджетні установи, що здійснюють господарську діяльність або планують її здійснювати, можуть реєструватися і бути платником цього податку за добровільним рішенням. Обов’язковій реєстрації платника податку підлягають ті установи, в яких загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів і послуг, що підлягають оподаткуванню, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі впродовж останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість).

База оподаткування операції з постачання товарів (послуг) визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за звичайні ціни, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім ПДВ та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками – суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у т.ч. компонентів крові і вироблених з них препаратів, крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів). Тобто в усіх інших випадках до бази оподаткування ПДВ акцизний податок має бути включений. Ще одним загальнодержавним податком, який включається до бази оподаткування ПДВ є ввізне мито. До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податку безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів (послуг).

Розмір базової ставки ПДВ згідно ст. 193 ПКУ становить 17 %. Проте у Перехідних положеннях ПКУ зазначено, що за податковими зобов’язаннями з ПДВ, що виникли: з 01.01.2011 р. до 31.12.2013 р. включно ставка податку становить 20%, з 01.01.2014 р.—17%. (рис.5.2.)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.