Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Роз 4-6.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
1.14 Mб
Скачать

6.4. Синтетичний та аналітичний облік оплати праці та соціальних платежів

Розрахунок суми заробітку та відрахувань здійснюють, як правило в розрахунково-платіжних відомостях (ф. П-6, ф. П-7), які виконують роль регістрів аналітичного обліку

Для обліку розрахунків із працівниками за всіма видами заробітної плати призначено пасивний субрахунок 661 «Розрахунки із заробітної плати» до синтетичного рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці» класу 6 «Поточні зобов’язання». За кредитом цього субрахунку відображають нараховані суми, а за дебетом — утримання, вирахування, виплати, суми депонованої заробітної плати.

Заробітна плата, нарахована працівникам за відпрацьований час або за виконану роботу, для бюджетних установ становить фактичні видатки за кодом економічної класифікації 1111 «Заробітна плата».

На суми нарахованої заробітної плати кредитується субрахунок 661 і дебетуються рахунки 80, 81, 82 залежно від того, яким працівникам і за рахунок яких коштів здійснюється нарахування.

Для обліку розрахунків за сумами, нарахованими на заробітну плату і утриманими з неї передбачені субрахунки:

641 «Розрахунки за платежами і податками до бюджету»;

651 «Розрахунки з пенсійного забезпечення»;

652 «Розрахунки із соціального страхування»

663 «Розрахунки з працівниками за товари, продані у кредит;

664 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки із вкладів у банках»;

665 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування» — на суми страхових внесків, утриманих із заробітної плати на підставі списків і доручень, переданих до бухгалтерії страховим агентом. У разі переказування сум на рахунок органів державного страхування цей субрахунок дебетується;

666 «Розрахунки із членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків»;

667 «Розрахунки з працівниками за позиками банків»;

668 «Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання»;

671 «Розрахунки з депонентами».

На суми утримань із заробітної плати дебетують субрахунок 661 і кредитують відповідні субрахунки з розрахунків за відрахуваннями.

Бухгалтерські записи на суми нарахованої заробітної плати й утримань з неї відображають на підставі розрахунково-платіжних відомостей у Зведенні розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій - типова форма № 405 (бюджет), яке є одночасно й меморіальним ордером № 5. Записи у формі систематизують за кодами функціональної класифікації установами, які обслуговує централізована бухгалтерія, за видами коштів спеціального фонду. У разі автоматизованого обліку розрахунків з оплати праці використовують форму № 405 - авт. (бюджет).

Відповідного до чинного законодавства працівникам бюджетних установ може виплачуватися допомога й компенсації за рахунок Фонду Чорнобиля. Бухгалтерські проведення з обліку операцій, пов’язаних із виплатами цієї допомоги та компенсацій, наведено в табл.6.3.

Усі суми виданої з каси заробітної плати відображають у меморіальному ордері № 1 за кредитом субрахунку 301, а перераховані за призначенням відрахування із заробітної плати – у меморіальних ордерах № 2 (за кредитом субрахунку 311, 321) та №3 (за кредитом субрахунків 313, 323).

Операції з обліку розрахунків з оплати праці та соціальних платежів наведено в табл. 6.5

Таблиця 6.5

Основні бухгалтерські проведення з обліку розрахунків з оплати праці та соціальних платежів

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Нарахована заробітна плата працівникам бюджетних установ:

 • за рахунок загального фонду;

 • за рахунок спеціального фонду;

801, 802

811, 812, 813

661

661

Нарахована оплата за перші 5 днів тимчасової непрацездатності

801, 802, 811, 812, 813

661

Нарахована допомога з тимчасової непрацездатності за кошти ФССзТВП

652

661

Утримано:

 • податок на доходи фізичних осіб із суми заробітної плати та оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності;

661

641

 • податок на доходи фізичних осіб із суми допомоги з тимчасової непрацездатності за кошти ФССзТВП

661

641

 • єдиний внесок із суми заробітної плати;

661

651

 • єдиний внесок із суми лікарняних за перші 5 днів

661

651

 • єдиний внесок із допомоги з тимчасової непрацездатності

661

651

 • членські профспілкові внески;

661

666

 • за виконавчими документами;

661

668

 • за товари продані в кредит;

661

663

 • за позиками банків;

661

667

 • за договорами добровільного страхування

661

665

Нараховано єдиний внесок на всю суму заробітної плати та лікарняних

801, 802, 811, 812, 813

651

Перераховано за призначенням суми, відраховані і нараховані на заробітну плату працівників та оплати перших 5 днів тимчасової непрацездатності

641, 651,

663, 665-668

311, 313,

321, 323

Перераховано на картрахунок заробітну плату та оплату перших 5 днів непрацездатності

661

311, 313,

321, 323

Надійшли на рахунок кошти від ФССзТВП на виплату допомоги з тимчасової непрацездатності

328

652

Перераховано на картрахунок допомогу з тимчасової непрацездатності

661

328

Перераховано одночасно за призначенням суми, відраховані із допомоги з тимчасової непрацездатності

641, 651

328

Видача заробітної плати з каси

661

301

Депонована заробітна плата, яка не була отримана вчасно

661

671

Видана з каси депонована заробітна плата

671

301

Надійшли на рахунок кошти для виплати допомоги та компенсацій

328

674

Нарахована допомога і компенсації, пов’язані з підвищеною оплатою праці, наданням додаткової відпустки

674

661

Отримано до каси кошти на виплату допомоги та компенсацій

301

328

Видано з каси працівникам кошти з виплати допомоги та компенсацій

661

301

Терміни та поняття

Праця

Заробітна плата

Табельний облік

Штатний розпис

Фонд заробітної плати

Основна заробітна плата

Додаткова заробітна плата

Єдина тарифна сітка

Середня заробітна плата

Компенсаційні та заохочувальні виплати

Нормування робочого часу

Сумісництво

Доплати

Надбавки

Утримання із заробітної плати

Страховик

Страхувальник

Питання для перевірки знань

 1. Які особливості організації оплати праці в бюджетних установах?

 2. Як контролюється використання фонду заробітної плати?

 3. Які є доплати і надбавки до заробітної плати?

 4. Назвіть складові фонду заробітної плати.

 5. Який порядок нарахування заробітної плати на підставі середньої заробітної плати?

 6. Якими є особливості організації оплати праці державних службовців?

 7. Які є види утримань із заробітної плати?

 8. Якою є процедура нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування?

 9. Які є обмеження на відрахування із заробітної плати працюючих?

 10. Який порядок оформлення розрахунків із працівниками та виплата заробітної плати?

ТЕСТИ

Тест 6.1. Доберіть із правого стовпчика правильне визначення кожного виду заробітної плати:

1. Основна заробітна плата - це…

2. Додаткова заробітна плата - це…

а) винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці;

б) заохочувальні та компенсаційні виплати;

в) винагорода за працю понад установлені норми;

г) допомога за тимчасовою непрацездатністю.

Тест 6.2. Дайте обліково-економічну характеристику субрахунка 661 «Розрахунки з оплати праці»:

а) активний, грошовий;

б) активний, розрахунковий;

в) пасивний, розрахунковий;

г) активно-пасивний, розрахунковий.

Тест 6.3. Доберіть у правому стовпчику правильний економічний зміст до кожного з наведених бухгалтерських проведень:

1. Дебет 80 Кредит 661.

а) депоновано заробітну плату;

2. Дебет 80 Кредит 651.

б) нараховано єдиний внесок;

3. Дебет 661 Кредит 663.

в) нараховано заробітну плату за рахунок видатків загального фонду;

4. Дебет 661 Кредит 671.

г) утримано за товари, продані в кредит;

5. Дебет 661 Кредит 301.

д) виплачено заробітну плату;

6. Дебет 652 Кредит 661

е) нараховано допомогу з тимчасової непрацездатності за кошти ФССзТВП.

Тест 6.4. Назвіть показники, які необхідно використати для визначення середньоденної заробітної плати для нарахування відпускних:

а) сумарний заробіток за останні 2 місяці;

б) сумарний заробіток за останні 12 місяців;

в) сумарний заробіток за останні 6 місяців;

г) кількість робочих днів у році;

д) кількість календарних днів у році за мінусом святкових і неробочих днів.

Тест 6.5. Дайте обліково-економічну характеристику субрахунку № 661 «Розрахунки з оплати праці»:

а) активний, грошовий;

б) активний, розрахунковий;

в) пасивний, розрахунковий;

г) активно-пасивний, розрахунковий.

Література для поглибленого вивчення___

 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI.

 2. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971р. №322-VIIІ.

 3. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755-VI.

 4. Про Державний бюджет України на 2011рік: Закон України від 23.12.2010р. №2857-VІ.

 5. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням: Закон України від 18.01.2001 р. № 2240-ІІІ.

 6. Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати: Закон України від 19.10.2000 р. № 2050-ІІІ.

 7. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010р. №2464 – VІ.

 8. Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26.06.1997р. № 400/97-ВР.

 9. Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 22.02.2001р. № 2272-ІІІ.

 10. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.1999р. № 1105-ХІV.

 11. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000р. № 1533-ІІІ.

 12. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 09.07.2003 р. № 1058-ІV.

 13. Про державну службу: Закон України від 16.12.1993 р. №3723- ХІІ.

 14. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995р. №108/95-ВР.

 15. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996р. №504/96-ВР.

 16. Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюються за рахунок коштів установ, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.12.2010р. №1170.

 17. Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 р. № 100.

 18. Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів підприємства, установи, організації: Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2001р. № 439.

 19. Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.2003р. №1078.

 20. Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові внески до соціальних фондів: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2001р. № 225.

 21. Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням: Постанова Кабінету Міністрів України від 26.09.2001р. № 1266.

 22. Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298.

 23. Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011р. № 524.

 24. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій: Постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 р. № 245.

 25. Про трудові книжки працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1993р. № 301.

 26. Про удосконалення механізму виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної допомоги: Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2005р. № 318.

 27. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: Наказ Міністерства фінансів України та Головного управління Державного казначейства України від 10.12.1999р. №114.

 28. Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання: Наказ Державного казначейства України від 06.10.2000р. № 100.

 29. Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання: Наказ Державного казначейства України від 27.07.2000р. №68.

 30. Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Постанова Правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010р. № 21-5.

 31. Про затвердження Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 22.12.2010р. №26.

 32. Про порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Постанова Правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010р. № 22-2.

 33. Про затвердження Інструкції зі статистики заробітної плати: Наказ Державного комітету статистики України від 13.01.2004р. №5.

 34. Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників: Наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993р. № 58.

 35. Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці: Наказ Державного комітету статистики України від 05.12.2008р. № 489.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.