Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Роз 4-6.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Тема 4. Облік грошових коштів та їх еквівалентів

4.1. Облік грошових коштів на рахунках.

4.2. Облік грошових коштів в касі установ

4.3. Облік операцій з іноземною валютою.

4.4. Облік інших коштів.

Терміни і поняття

Питання для перевірки знань

Тести

Література для поглибленого вивчення

Вивчивши матеріал розділу, ви будете ЗНАТИ__

 • порядок відкриття і ведення рахунків бюджетних установ в органах Державного казначейства України та установах банків;

 • склад та призначення облікових регістрів з обліку грошових коштів загального та спеціального фондів, порядок їх складання;

 • порядок розрахунково-касового обслуговування розпорядників бюджетних коштів органами ДКУ;

 • форми розрахункових документів безготівкового розрахунку та порядок їх оформлення;

 • порядок здійснення розрахунків готівкою;

 • порядок проведення безготівкових розрахунків;

 • організацію касових операцій, касову дисципліну, санкції за її порушення;

 • порядок здійснення первинного та поточного етапів обліку касових операцій;

 • методику синтетичного та аналітичного обліку касових операцій;

 • порядок ведення операцій та напрямки грошових потоків в іноземній валюті;

 • особливості методики обліку операцій в іноземній валюті в бюджетних установах;

 • особливості бухгалтерського обліку еквівалентів грошових коштів;

 • методику обліку грошових коштів загального та спеціального фондів,

а також УМІТИ__

 • обліковувати на рахунках бухгалтерського обліку грошові кошти бюджетних установ;

 • складати первинні документи з обліку грошових коштів;

 • обліковувати на рахунках бухгалтерського обліку грошові кошти та їх еквіваленти;

 • інтерпретувати за бухгалтерськими проведеннями зміст фінансово-господарських операцій щодо обліку грошових коштів та їх еквівалентів;

 • складати регістри синтетичного та аналітичного обліку грошових коштів та їх еквівалентів бюджетних установ.

4.1. Облік грошових коштів на рахунках

Бюджетні установи більшість грошових розрахунків здійснюють у безготівковій формі, а свої вільні кошти зобов’язані зберігати на особових, реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунках, відкритих в органах Державного казначейства, або поточних рахунках у банках.

Відповідно до норми статті 57 Бюджетного кодексу порядок відкриття реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків в органах Державного казначейства, визначено наказом Державного казначейства України від 02.12.2002р. № 221 «Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України». Згідно з цією постановою, рахунки відкриваються після надання повного пакета документів, оформлених у встановленому порядку, не пізніше трьох робочих днів із дати подання заяви про відкриття рахунку.

Відкриття поточних рахунків в установах банків регулюється постановою Правління НБУ від 12.11.2003р. №492 «Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».

Для обліку наявності та руху грошових коштів на рахунках призначені активні рахунки класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи» Плану рахунків.

Докладно номенклатуру субрахунків за поданими синтетичними рахунками наведено на рис. 4.1.

311 «Поточні рахунки на видатки установи»

321 «Реєстраційні рахунки»

313 «Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги»

323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги»

324 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень»

314 «Поточні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень»

315 «Поточні рахунки для обліку депозитних сум»

325 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум»

326 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду»

316 «Поточні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду»

318 «Поточні рахунки в іноземній валюті»

328 «Інші рахунки в казначействі»

319 «Інші поточні рахунки»

Рис. 4.1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку наявності та руху грошових коштів на рахунках

Залежно від кількості рахунків, відкритих в органах Державного казначейства (установи банку), за кожним видом коштів субрахунки 31 «Рахунки в банках» та 32 «Рахунки в казначействі» розподіляють на рахунки третього порядку. Якщо нормативно-правовими актами передбачено більшу деталізацію власних коштів установи, ніж порядком відкриття рахунків в органах Державного казначейства (установах банків), то субрахунки рахунків 31 і 32 додатково розподіляють на рахунки четвертого та п’ятого порядків.

За дебетом субрахунків 31 і 32 обліковують суми власних надходжень та інших доходів, а також суми, що надходять на ім’я установи на відновлення касових видатків.

За кредитом субрахунків 31, 32 відображають суми проведених оплат видатків установи, суми помилково та зайво перерахованих коштів.

Безготівкові розрахунки бюджетних установ здійснюють за такими принципами:

 • організація не має права обирати установу банку для відкриття рахунків самостійно

 • бюджетна установа сама обирає форму безготівкових розрахунків і погоджує її у відповідній угоді (договорі, контракті), укладеній з постачальником, виходячи з умов фінансування та наявних коштів;

 • списання коштів з реєстраційних рахунків установ за їх розпорядженням;

 • обов’язкового зберігання грошових коштів на реєстраційних чи поточних рахунках (за винятком перехідних залишків у касі);

 • терміновості здійснення платежів;

 • проведення платежів у межах залишків на рахунках платника;

 • здійснення платежів лише в розмірах зареєстрованих зобов’язань платника;

 • здійснення платежів тільки на передбачені кошторисом цілі та на підставі документів, що підтверджують цільове призначення витрачання коштів.

Безготівкові розрахунки та вимоги щодо заповнення розрахункових документів на паперових носіях здійснюють відповідно до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22, і проводяться за такими формами розрахункових документів: платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення, розрахункові чеки, акредитиви, меморіальні ордери.

Операції з обліку грошових коштів на рахунках установ наведено в тал.4.1.

Таблиця 4.1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.