Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Робоча программа з Істор.укр.літ.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
245.76 Кб
Скачать

Кількість годин, відведених навчальним планом на вивчення дисципліни, становить 72 год., із них:

 • лекції - 16 год;

 • семінарські заняття - 12 год.;

 • індивідуальна робота - 8 год.;

 • самостійна робота - 32 год.;

 • модульний контроль – 4 год.

Структура програми

І. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Предмет: історія української культури.

Дисципліна

Напрям, спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідно до ЕСТS:

2.

Шифр та назва напряму:

«0203. Гуманітарні науки»

Частина програми: нормативна.

Кількість змістовних модулів: 2.

Шифр та назва спеціальності: «6.020303 Філологія (англійська мова та література)»

Рік підготовки: перший.

Семестр: перший.

Загальний обсяг дисципліни:

72 годин.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр».

Аудиторні заняття: 40 год.

З них:

Лекції: 16 год.

Семінарські заняття:12 год.

Індивідуальна робота: 8 год.

Самостійна робота: 32 год.

Кількість тижневих годин: 2 години.

Модульний контроль: 4 год.

Вид контролю: ПМК, екзамен.

Іі. Тематичний план

Використані скорочення:

 • лекції (Л);

 • семінарські заняття (СЗ);

 • практичні заняття (ПЗ);

 • індивідуальна робота (ІР);

 • самостійна робота (СР);

 • модульний контроль контроль (МК).

Назви

теоретичних розділів

Кількість годин

Р

А

Л

СЗ

ПЗ

ІР

СР

МК

Змістовий модуль І

Давня та середньовічна українська культура

1.

Вступ

2

2

2

2.

Витоки української культури: первісність й античність

9

5

2

2

1

4

3.

Середньовічна українська

культура

11

7

2

2

1

4

2

Разом

22

14

6

4

2

8

2

Змістовий модуль ІІ

Українська культура нового та новітнього часу

1.

Українська культура

ранньонового часу

14

6

2

2

2

8

2.

Українська культура

нового часу

16

8

4

2

2

8

3.

Українська культура

новітнього часу

20

12

4

4

2

8

2

Разом

50

26

10

8

6

24

2

Разом за навчальним планом

72

40

16

12

8

32

4

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.