Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Роз 4-6.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Основні бухгалтерські проведення з обліку розрахунків з бюджетом

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Нарахована сума податку на прибуток

432

641

Перераховано до бюджету сума податку на прибуток

641

31, 32

Нарахована сума земельного податку та платежу за оренду

641

801, 802, 811

Перераховано до бюджету суму земельного податку та платежу за оренду

641

31, 32

Нарахована сума екологічного податку

801, 802, 811

641

Нарахована сума збору за першу реєстрацію транспортного засобу

801, 802, 811

641

Перераховано суму збору за першу реєстрацію транспортного засобу

641

31, 32

Відображається сума коштів, одержаних від реалізації будівель споруд, які підлягають перерахуванню в доход державного бюджету

364, 675

642

Перераховано до бюджету податки та інші платежі

641, 642

321, 323

Операції з обліку розрахунків за податками і платежами до бюджету відображають у різних меморіальних ордерах, на підставі яких виконуються записи в книгу Журнал - Головна. Аналітичний облік за субрахунками 641, 642 ведуть окремо з кожним видом податків і платежів на спеціальних картках обліку розрахунків або в машинограмі. На підставі даних аналітичного обліку складаються декларації та відомості стану розрахунків за платежами в бюджет, які в установлені терміни подаються до податкового органу за місцем реєстрації платника.

5.4. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами

Установлення господарських відносин бюджетних установ з іншими суб’єктами господарювання чи фізичними особами передбачає виникнення між ними певних прав та обов’язків. Виникнення заборгованості пов’язане з тим, що одночасне виконання обома сторонами зустрічних зобов’язань за договором відбувається вкрай рідко. Як правило, спочатку свої зобов’язання виконує одна зі сторін, внаслідок чого у неї виникає право вимоги компенсації за заборгованістю, яка виникла у формі, обумовленій договором, у вигляді заборгованості дебітора (до отримання), що називається дебіторською, в іншої сторони - зобов’язання перед кредитором, обов’язок сплатити (погасити) цю заборгованість, яку називають кредиторською.

У бухгалтерському обліку бюджетних установ зобов’язання виникають не в момент укладання договору, а після здійснення однією зі сторін передбачених у ньому дій, внаслідок яких виникає заборгованість однієї сторони перед іншою. Усі господарські відносини із постачальниками товарів, робіт та послуг із покупцями, замовниками та іншими дебіторами оформлюються договорами, які укладають винятково в межах бюджетних асигнувань, установлених кошторисом,враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік органами Державного казначейства України.

Укладені договори реєструються в Книзі обліку асигнувань та прийнятих зобов’язань, яку ведуть окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету. Договори, які в поточному році залишилися не проплаченими, переносять до Книги обліку асигнувань наступного року.

Сума заборгованості з іншими дебіторами враховується при уточненні кошторисних призначень і підлягає зарахуванню при фінансуванні.

Статтею 49 Бюджетного кодексу передбачено, що розпорядник бюджетних коштів після отримання товарів, робіт і послуг відповідно до умов узятого бюджетного зобов’язання приймає рішення про їх оплату та надає доручення на здійснення платежу органові ДКУ, якщо інше не передбачено бюджетних законодавством. Тобто застосування попередньої оплати можливе, проте лише у випадках, встановлених нормативно-правовими актами.

Одним із таких нормативно-правових актів є постанова Кабінету Міністрів України від 09.10.2006р. № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт, послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», . Так, установи та організації, що утримуються за рахунок бюджету, можуть здійснювати передоплату тільки у разі закупівлі окремих видів товарів, робіт і послуг (таблиця 5.6):

Таблиця 5.6

Перелік товарів, робіт і послуг на які передбачено здійснення попередньої оплати

Строк

Товари, роботи і послуги

Не більше 1 місяця

 • послуги пошти і зв’язку;

 • послуги з енергопостачання; транспортні послуги з авіаперевезень;

 • лікарські засоби і вироби медичного призначення;

 • транспортні послуги із залізничних перевезень;

 • інші товари вартістю не більш як 100тис.грн.;

 • інші роботи та послуг, якщо розмір такої оплати не перевищує 30% їх вартості;

 • деякі інші товари і послуги.

Не більше 3 місяців

 • роботи з капітального будівництва, капітального ремонту, реконструкція та реставрація, придбання основних засобів і житла;

 • науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи;

 • роботи із створення, виготовлення літературних, художніх та інших товарів;

 • програмного забезпечення та робіт з його створення;

 • товари, роботи та послуги у нерезидентів України, якщо вони не виробляються (не надаються) в Україні;

 • деякі інші товари і послуги.

Не більше 6 місяців

 • обладнання для створення центру із застосуванням ПЕТ-техноологій;

 • товарів, робіт і послуг пов’язаних із виробництвом національних фільмів;

 • науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з розроблення та виготовлення ракетно-космічної техніки;

 • пожежно-рятувальної техніки;

 • деякі інші товари і послуги.

Не більше 8 місяців

 • обладнання та матеріалів для будівництва атомних, гідроакумулюючих, вітрових електростанцій та магістральних електрик-них мереж, а також технологічного та гірничо-шахтного обладнання для будів-ництва підприємств уранодобувної промисловості.

Не більше 9 місяців

 • матеріалів, конструкцій, виробів, необхідних для виконання робіт з будівництва великих і позакласних мостів;

 • товарів, робіт і послуг пов’язаних із запровадженням електронної соціальної картки;

 • товарів, робіт і послуг, пов'язаних із створенням уніфікованої телекомуніка-ційної системи диспетчерського контролю та автоматизованого керування гірничими машинами і технологічними комплексами (УТАС) на вугледобувних підприємствах;

 • обладнання станцій прямих спеціальних зв'язків, телекомунікаційних мереж спеціального призначення, пультів спеціального зв'язку та захищеного комутаційного обладнання для забезпечення урядовим зв'язком Президента України;

Не більше одного року

 • періодичних видань.

Не більше 18 місяців

 • товарів, робіт і послуг, пов’язаних з придбанням та ремонтом повітряних суден.

Крім того, постановою встановлено, що замовники здійснюють попередню оплату лише тих товарів, робіт і послуг, що згідно з договорами передбачається поставити, виконати та надати протягом поточного бюджетного (за винятком переліку, зазначеного в постанові).

Для проведення попередньої оплати бюджетні установи, відповідно до вимог Порядку обліку зобов’язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства, затвердженого наказом ДКУ від 09.08.2004р. №136, подають до органів Держказначейства наступні документи: Реєстри бюджетних зобов’язань і бюджетних фінансових зобов’язань та оригінали документів або їх копії, засвідчені в установленому порядку, що підтверджують факт узяття бюджетних зобов’язань/фінансових бюджетних зобов’язань.

Д ля обліку розрахунків за попередньою оплатою призначений активно-пасивний субрахунок 364 «Розрахунки з іншими дебіторами» (рис.5.3.)

Рис.5.3. Види фінансово-розрахункових операцій на субрахунку 364 «Розрахунки з іншими дебіторами»

По дебету його відображають перераховану попередню оплату за товари, роботи та послуги, що будуть надані установі в майбутньому (при цьому кредитуються рахунки 31, 32), а по кредиту відображають отримання товарів, робіт та послуг, що були оплачені в минулому шляхом попередньої оплати (при цьому дебетуються рахунки активів та видатків). Цей рахунок використовується також і при розрахунках за надані платні послуги. В цьому випадку по дебету відображається сума нарахування відповідно суми, а по кредиту – її погашення.

Залишок на рахунку може бути як дебетовим так і кредитовим. У фінансовій звітності він відображається розгорнуто: дебетове – у складі оборотних активів, а кредитове – у складі зобов’язань.

При розрахунках з організаціями за вже отримані товарно-матеріальні цінності чи послуги, за які кошти будуть сплачені пізніше, а також при розрахунках за реалізовані (відвантажені) матеріальні цінності чи надані послуги, коли кошти отримуються наперед використовується рахунок 675 «Розрахунки з іншими кредиторами». (рис. 5.4.)

Рис. 5.4. Види фінансово-розрахункових операцій за субрахунком 675 «Розрахунки з іншими кредиторами»

Цей рахунок пасивний. У разі отримання матеріальних цінностей та послуг, за які установа розрахується в майбутньому, або зарахування грошових коштів за матеріальні цінності та послуги, що будуть відвантажені та надані установою в майбутньому, проводиться бухгалтерський запис за кредитом субрахунка 675; у разі перерахування коштів — за дебетом субрахунка 675. Ця форма розрахунків є основною для бюджетних установ.

Найтиповіші операції з обліку розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами наведено у табл. 5.7.

Таблиця 5.7

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.