Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Роз 4-6.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
1.14 Mб
Скачать

Основні бухгалтерські проведення з обліку інших коштів

Зміст операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

Перераховано кошти за поштові марки постачальнику

364

313, 321, 323

Оприбутковано поштові марки

331

08

364

Оприбутковано талони на бензин (вартість без ПДВ)

331

08

364, 675

-

Перераховано кошти постачальнику після отримання талонів на бензин

675

313, 321, 323

На суму ПДВ

801, 802, 811, 812, 813

364, 675

Оприбутковано бланки трудових книжок (вартість без ПДВ)

331

08

364, 675

-

На суму ПДВ

801, 802, 811, 812, 813

364, 675

Видано під звіт бланки трудових книжок матеріально відповідальній особі

362

331

Складено акт на списання бланків трудових книжок, які були використані на потреби установи

801, 802, 811, 812, 813

-

362

08

Оприбутковано путівку на санаторне лікування від ФССзТВП

331

08

651

-

Внесення працівником пільгової вартості путівки до каси

301

364

Видача путівки з пільговою вартістю

364

-

331

08

Списання різниці вартості путівки, реалізованою за пільговою вартістю

651-

331

08

Зарахування з каси установи на інший рахунок установи в казначействі коштів за реалізацію путівки

328

301

Перерахування коштів від реалізації працівнику путівки до ФССзТВП

651

328

Терміни та поняття

Кошти

Грошові кошти

Платіжні доручення

Акредитиви

Векселі

Чеки

Касові операції

Касова книга

Ліміт каси

Іноземна валюта

Валютні операції

Курсові різниці

Монетарні статті

Немонетарні статті

Питання для перевірки знань

 1. Назвіть принципи безготівкових розрахунків бюджетних установ.

 2. Який порядок встановлення ліміту залишку готівки в касі?

 3. Які особливості отримання готівки бюджетними установами?

 4. Який порядок відображення в обліку касових операцій бюджетних установ?

 5. Які є види реєстраційних рахунків бюджетних установ в органах казначейства?

 6. Який порядок відображення на рахунках та в облікових регістрах операцій з іноземною валютою?

 7. Дайте визначення поняттям монетарні і немонетарні статті балансу.

 8. Який порядок відображення в обліку курсових різниць за операціями з іноземною валютою?

 9. Назвіть види інших грошових коштів, рахунки для їх обліку.

 10. Наведіть приклади операцій з іншими грошовими коштами.

ТЕСТИ

Тест 4.1. Яка форма розрахунків переважає у бюджетних установах?

а) платіжними вимогами;

б) платіжними вимогами-дорученнями;

в) платіжними дорученнями;

г) розрахунковими чеками;

д) акредитивами.

Тест 4.2. Дайте правильне визначення терміна «ліміт каси»:

а) гранична сума готівки, яка може бути видана із каси впродовж робочого дня;

б) гранична сума готівки, яка може бути видана із каси на господарські потреби;

в) гранична сума готівки, яка може зберігатися в касі на кінець робочого дня.

Тест 4.3. Регістром синтетичного обліку касових операцій є:

а) Касова книга;

б) Меморіальний ордер № 1;

в) Звіт касира;

г) прибутковий касовий ордер;

д) видатковий касовий ордер.

Тест 4.4. До інших грошових коштів належать:

а) талони на пальне;

б) талони на харчування;

в) лікарняні листки;

г) повідомлення на грошові перекази;

д) грошові чекові книжки;

е) марки держмита;

є) кошти в акредитивах;

ж) лімітовані чекові книжки;

з) бланки трудових книжок і вкладиші до них;

і) придбані путівки.

Тест 4.5.Рахунок 33 «Інші кошти» є:

а) активним;

б) пасивним;

в) активно-пасивним.

Література для поглибленого вивчення___

 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI.

 2. Про Державний бюджет України на 2011рік: Закон України від 23.12.2010р. №2857-VІ.

 3. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті Закон України від 23.09 1994р. № 185/94-ВР.

 4. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки: Указ Президента України від 12.06.1995р. № 436/95.

 5. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02. 1993р. № 15-93.

 6. Про трудові книжки працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.1993р. № 301.

 7. Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: Постанова Правління НБУ від 15.12.2004р. №637.

 8. Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Постанова Правління НБУ від 21.01.2004 р. №22.

 9. Про затвердження Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Постанова Правління НБУ від 12.11.2003р. №492.

 10. Про затвердження Правил використання готівкової іноземної валюти на території України та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України: Постанова Правління НБУ від 30.05.2007р. №200.

 11. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: Наказ Міністерства фінансів України та Головного управління Державного казначейства України від 10.12.1999р. №114.

 12. Про затвердження Інструкції з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ: Наказ Державного казначейства України від 26.12.2003р. №242.

 13. Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України: наказ Державного казначейства України від 02.12.2002р. № 221.

 14. Про затвердження Порядку відображення в обліку операцій в іноземній валюті: Наказ Державного казначейства України від 24.07.2001р. № 126.

 15. Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів: Наказ Державного казначейства України від 04.11.2002р. № 205.

 16. Про затвердження Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету: Наказ Державного Казначейства України від 25.05.2004р. № 89.

 17. Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання: Наказ Державного казначейства України від 06.10.2000р. № 100.

 18. Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання: Наказ Державного казначейства України від 27.07.2000р. №68.

 19. Про затвердження Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності: Постанова правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.2009р. № 12.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.