Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ А-4.doc
Скачиваний:
110
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
12.83 Mб
Скачать

Мал. 9.13. Вимикач сигнальних ліхтарів гальмування:

1— шток; 2— штуцер; 3 і 7— пружини;

4— ізолюючий ковпачок; 5 — штекерний контакт; 6 — рухомий контакт

Вимикач сигнальних ліхтарів гальмування з гідравлічним приводом (мал. 9.14 а) встановлений на головному гальмівному циліндрі. При натисненні на педаль гальма рідина під тиском поступає під діафрагму і прогинає її. Діафрагма через шток переміщає контактну пластину і замикає електричні ланцюги «стоп-сигналу» — лампи спалахують. При розгальмовуванні, коли тиск рідини припиняється, пружина віджимає контактну пластину, і ланцюг розмикається.

Мал. 9.14. Вимикач стоп-сигналу на автомобілях з приводом гальм:

а — гідравлічним; б — пневматичним

На автомобілях з пневматичним приводом гальмівних механізмів вимикач сигнальних ліхтарів гальмування встановлений на гальмівному крані або після нього. По своєму пристрою (мал. 9.14 б) цей вимикач подібний гідравлічному, але на відміну від нього на діафрагму чинить тиск не рідина, а стисле повітря.

Датчик аварійного рівня гальмівної рідини встановлюється на горловину компенсаційного бачка головного гальмівного циліндра або розташовується в роздільному бачку, сполученому з головним гальмівним циліндром шлангом (мал. 9.15). При пониженні рівня гальмівної рідини в компенсаційному бачку поплавець опускається і замикає контакти датчика, сигналізуючи водію про підтікання рідини в гальмівній системі.

М ал. 9.15. Гальмівний бачок і датчик аварійного рівня гальмівної рідини:

1 і 3 — нерухомий і рухомий контакти;

2 — захисний ковпачок; 4 — підстава датчика;

5 — кільце ущільнювача; б — кришка бачка;

7— відбивач; 8 — штовхач;

9 — хомут кріплення бачка; 10 — поплавець;

11 — бачок; 12 — хомут; 13 — шланг.

Блок сигналізаторів. На автомобілі ЗІЛ-130 встановлені два блоки сигналізаторів. Один з блоків виконаний друкарською платнею і має сигналізатори ліхтарів автопоїзда і включення покажчиків повороту тягача і причепа. Другий блок на діодах і має сигналізатори падіння тиску в контурах гальмівних систем і включення гальмівної системи стоянки.

Автомобіль КамАЗ оснащений двома блоками сигнальних ламп: контролю дії покажчика повороту автомобіля і причепа; механізму блокування міжосьового диференціала; включення електрофакельного пристрою передпускового підігрівача; включення гальма стоянки; падіння тиску в кожному гальмівному контурі і сигналізатором засмічення фільтруючих елементів очищення масла.

Блоки забезпечені кнопковими вимикачами для перевірки справності сигнальних ламп. Крім сигнальних ламп в ланцюзі сигналізаторів падіння тиску, в контури гальмівних систем включені зумери звукової сигналізації падіння тиску повітря.

4. Джерела світла.

Як джерело світла в світлових приладах автомобілів використову­ють електричні лампи розжарювання. Підчас протікання електрично­го струму нитка розжарювання лампи нагрівається і за певної темпе­ратури починає випромінювати світло. Енергія світлового випромі­нювання, що її сприймає людське око, становить тільки невелику частину електричної енергії, яку споживає лампа. Велика частина її виділяється у вигляді теплоти.

Автомобільна лампа (рис.9.16) складається з колби 1, однієї-двох ниток розжарювання 2 і 3, цоколя 7 з фокусувальним фланцем 5 чи без нього і виводів 6. Нитки розжарювання в двониткових лампах мають різне функціональне призначення, забезпечуючи роботу авто­мобільних фар головного освітлення в режимах близького і далекого світла.

Рис.9.16. Автомобільні лампи розжарювання:

а — лампи головного освітлення з європейською асиметричною системою світлорозподілу; б, в і г — галогенні категорії НІ, НЗ і Н4 відповідно;

д, е — відповідно дво-та однониткові штифтові,

є — пальчикова; ж — софітна;

1 — колба; 2, 3 — нитки далекого та близького світла відповідно; 4 — екран;

5 — фокусувальний фланець; 6 — виводи; 7 — цоколь

Нитка розжарювання має витримувати високі температури і мати малі розміри. Тому її виготовляють з тонкого вольфрамового прово­ду, звитого в циліндричну спіраль. Спіраль прикріплюють до електро­дів так, щоб вона мала вигляд прямої лінії чи дути кола. Тугоплавкий вольфрам має температуру плавлення 3380 °С. Спіраль нагрівають до температури 2300..2700 °С. З підвищенням температури спіралі збільшуються яскравість і світлова ефективність випромінювання лампи. Проте при температурах понад 2400 °С вольфрам починає інтенсивно випаровуватися й, осідаючи на стінках скляної колби, утворює темний наліт, який зменшує світловий потік лампи.

Вольфрам інтенсивніше випаровується у вакуумних лампах, тому, коли вони мають потужність понад 3 Вт, їх заповнюють сумішшю інертних газів аргону та азоту чи криптону та ксенону. Завдяки вели­кому тиску інертних газів у колбі газонаповненої лампи припустима вища температура нагрівання спіралі, а це дає змогу збільшити світлову ефективність до 14...18 лм/Вт із терміном служби 125...200 год.

Підвищити температуру нитки розжарювання до 2700...2900°С можна в галогенних лампах, які мають світлову ефективність на 50—60 % більшу, ніж лампи звичайного типу. Колбу галогенної лам­пи заповнюють інертним газом і невеликою кількістю пари йоду чи брому. В цих лампах частинки вольфраму, осівши на стінки колби після випаровування нитки розжарювання, сполучаються з парою йоду й утворюють йодистий вольфрам. Потрапляючи до колби з кварцового скла, що має температуру 600...700 °С, вольфрам випа­ровується, дифузує в зону високої температури навколо нитки розжарювання й розпадається на вольфрам та йод. Вольфрам осідає назад на нитку, а пара йоду залишається в газовому просторі колби.

Від звичайних ламп розжарювання галогенні відрізняються мен­шими розмірами колби і підвищеною яскравістю нитки. Оскільки вольфрам не осідає на поверхню колби, то вона прозора протягом усього терміну служби лампи.

Цоколь призначений для прикріплювання лампи в патроні світло­вого приладу та підведення енергії від джерела до електродів, які з'єднують контакти цоколя з нитками розжарювання. Автомобільні лампи (рис. 9.16) мають штифтові або фланцеві цоколі різної конст­рукції. У першому випадку важко забезпечити точне розташування нитки розжарювання відносно штифтів і не можна надійно зафіксу­вати лампу в патроні. Тому такі лампи застосовують здебільшого у світлових приладах, до світлотехнічних характеристик яких не став­лять твердих вимог.

Аби точно зафіксувати нитки розжарювання відносно фокуса параболічного відбивача, лампи автомобільних фар обладнують фокусувальним фланцевим цоколем. У конструкції фланця обов'язково передбачають елемент, який дає змогу вставляти лампу в нього тільки в одному певному положенні. Вібраційні навантаження на нитку розжарювання та пристрій для закріплення лампи в патроні знижу­ють еластичним підвішуванням патрона чи світлового приладу на автомобілі.

Сила струму, що його споживає лампа, світловий потік і світлова ефективність випромінювання залежать від напруги джерела електро­енергії. З її підвищенням відносно розрахункового значення ці по­казники збільшуються, проте різко скорочується термін служби лампи. Із зниженням напруги нитка розжарювання нагрівається менше, тому світловий потік і світлова ефективність випромінюван­ня зменшуються. Коли напруга спадає на 50...60%, то лампа прак­тично не випромінює світла.

Промисловість випускає лампи з номінальною напругою 6, 12 та 24 В, але їх розрахункова напруга вища і становить відповідно 6,3...6.75; 12,8.,.13,5 і 28 В.

Лампи розжарювання розрізняють за призначенням і електрич­ними та світлотехнічними параметрами.

У позначенні автомобільних ламп (наприклад, А12-45+ 40) літера А вказує на тип лампи (автомобільна); перше число — номінальна напруга (6,12 або 24 В); друге і третє, сполучені знаком «+», — споживану потужність ниток розжарювання (на однонитковій лампі зазначають одне число). Для галогенних ламп додатково вводять лі­тери К (кварцова) і Г (галогенна), наприклад АКГ12-60+55. Моди­фікацію лампи визначає третє або четверте число, написане через дефіс.

Галогенні лампи поділяють на чотири категорії: Н1, Н2, НЗ і Н4. В однониткових лампах категорії Н1 та Н2 нитку розжарювання у вигляді прямого циліндра розміщено вздовж осі цоколя. Нитку роз­жарювання лампи категорії НЗ закріплено на електродах перпен­дикулярно до осі цоколя. Лампи категорії Н4 мають нитки далекого й близького світла і призначені для фар з європейською системою світлорозподілу. Проте така лампа не взаємозамінна з лампою кате­горії Н2, оскільки потребує зміни конструкції розсіювача. В галоген­них лампах усіх категорій конструкції цоколів різні. Відповідно до вимог міжнародних норм галогенні лампи мають спеціальні фланці, через які їх не можна застосовувати в звичайних фарах головного освітлення.

Промисловість випускає двониткові галогенні лампи АКГ12-60-55 та АКГ24-75+70 (категорії Н4) для головних фар з європейським світлорозподілом і однониткові лампи АКГ12-55, АКГ24-70 (категорії Н1) і АКГ12-55-1, АКГ24-70-1 (категорії НЗ) для прожекторів та про­титуманних фар.