Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ А-4.doc
Скачиваний:
110
Добавлен:
10.11.2019
Размер:
12.83 Mб
Скачать

Питання для самоперевірки:

1. В яких випадках і чому сигнал вмикають через реле вмикання сигналів?

2. Основні несправності звукових сигналів, їх виявлення та усунення.

Основні несправності реле вмикання сигналів, їх виявлення та усунення. 3. Як і чому відіб'ються на роботі склоочисника слідуючі несправності: а) від'єднання від них перемикача електродвигуна;

б) відмова в роботі кінцевого вимикача?

4.Як з допомогою контрольної лампи можна визначити обрив, або коротке замикання в колі споживачів електрообладнання автомобіля?

5. Відмінності в електричних схемах звукових сигналів, працюючих з реле і без нього. Чим вони викликані?

6.Основні відмови і несправності звукових сигналів. Способи їх виявлення та усунення.

7. Призначення конденсатора звукового сигналу. Чим може бути замінений конденсатор?

8. Яким чином забезпечуються дві швидкості руху щіток склоочисника?

Заповнити таблицю:

Таб.2

п/п

Прояви

несправності

Назва

несправності

Спосіб усунення

несправності

1.

2.

Тема 6. Система запалювання

    1. Загальні відомості (призначення, вимоги, класифікація).

    2. Контактна система запалювання.

    3. Контактно-транзисторна система запалювання.

    4. Транзисторна безконтактна система запалювання.

    5. Тиристорна система запалювання.

    6. Цифрові та мікропроцесорні системи запалювання.

    7. Елементи системи запалювання.

    8. Експлуатація системи запалювання та її основні

несправності.

1. Загальні відомості.

Суміш пального з повітрям у бензинових двигунах запалює елект­рична іскра.

Система запалювання призначена для збільшення напруги авто­мобільної акумуляторної батареї до рівня, потрібного для виникнен­ня електричного розряду, і подавання його в потрібний момент часу на відповідну свічку запалювання. Відомі системи запалювання в момент запалювання дістають необхідну енергію не безпосередньо від акумуляторної батареї, а від проміжного накопичувача енергії. Залежно від його типу є системи з накопиченням енергії в котушці індуктивності і в конденсаторі. До сучасних систем запалювання та окремих елементів, що їх вони містять, ставлять численні вимоги, основні з яких такі:

1) вторинна напруга має забезпечувати стійке безперебійне іскро­утворення на всіх режимах роботи двигуна;

2) енергії іскрового розряду має вистачати для займання суміші на всіх режимах роботи двигуна;

3) стійке іскроутворення в різних умовах (забруднені свічки, коли­вання напруги живлення, різні зміни температури тощо);

4) стійка робота за значних механічних навантажень, які спричи­нюють прискорення та вібрації (прискорення, що діють на електро­устаткування сучасних автомобілів, досягають 20...40 g, а іноді — 80 g; діапазон частот вібрації також досить широкий);

5) надійна робота і великий ресурс елементів та системи загалом (у багатьох системах ресурс становить 200...250 тис. км пробігу авто­мобіля і протягом найближчих років збільшиться принаймні до 300 тис. км);

6) простота обслуговування апаратів запалювання, головним чи­ном переривача-розподільника кількість регулювань, налагоджень, зачищень, має бути мінімальна;

7) мінімально можливий споживаний струм; мінімальні розміри і маса апаратів;

8) мінімальні вартість апарата і трудомісткість його виготовлення, технологічність конструкцій з огляду на їх масовий випуск,

Деякі з наведених вимог до сучасних систем запалювання важ­ко поєднати. Наприклад, украй важко одночасно дістати міні­мальний споживаний струм, мінімальну масу, розміри та максимальну енергію розряду в поєднанні з високою вторинною напру­гою.

Багато із названих вимог полягають в одному — в системі запа­лювання має запасатися необхідна кількість енергії, до того ж вона має безперервно зростати у зв'язку з форсуванням режимів роботи двигунів. Інакше кажучи, система має створювати певну вторинну напругу незалежно від умов експлуатації та режимів роботи двигу­на. Ця вимога — одна з основних.

Системи запалювання класифікують за такими ознаками:

 • за способом отримання високої напруги для запалювання робочої суміші: системи запалювання від магнето і ба­тарейне запалювання;

 • за типом накопичувача: системи запалювання з накопи­ченням енергії в індуктивності та в ємності;

 • за способом комутації струму в первинній обмотці котушки запалювання; контактні, контактно-транзисторні, контактно-тиристорні, безконтактні транзисторні і цифрові системи запа­лювання;

 • за ознакою нормування часу накопичення енергії: системи з ненормованим і нормованим часом накопичення енергії в котушці запалювання.

Система запалювання від магнето — це генератор змінного стру­му з постійними магнітами, який конструктивно поєднаний з індук­тивною котушкою і переривачем-розподільником. Запалювання від магнето використовується на тракторах, дорожних машинах, мото­циклах, лодках, де відсутня акумуляторна батарея.

У системах батарейного запалювання струм низької напруги (12В) перетворюється на імпульси високої напруги. Джерелом електрич­ної енергії-в цих системах є акумуляторна батарея або генератор.

Система з накопиченням енергії в індуктивності називається сис­тема, в якій енергія необхідна для створення високої напруги, акуму­люється в індуктивності первичної обмотки котушки запалювання.

У системах з накопиченням енергії в ємності енергія для іскрово­го розряду накопичується в конденсаторі, а як комутуючий елемент використовується транзистор (тиристорна система запалювання). У цих системах котушка застосовується лише для перетворення на­пруги.