Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
организація Биржової дияльности книжка.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
1.8 Mб
Скачать

Тема 9 Брокерське посередництво на біржовому ринку.........................148

9.1. Характеристика суб'єктів біржового посередництва...........................149

: 9.2. Роль, значення та функції брокерської служби на біржі.......................152

'9.3. Організаційна структура брокерських фірм (контор)..........................157

9.4. Взаємовідносини біржових посередників з клієнтами..........................161

9.5. Торгово-економічні стратегії брокерських фірм та брокерів................163

9.6. Винагороди за брокерську діяльність та ефективність її здійснення.....165

Тема 10 Особливості функціонування фондового ринку

у системі біржової торгівлі.......................................................170

10.1. Еволюція становлення фондового ринку в Україні

на основі світового досвіду..................................................................171

10.2. Класифікація, принципи і функції фондового ринку..........................176

10.3. Учасники фондового ринку, їх права та обов'язки.............................180

10.4. Функціонування фондового ринку та його регулювання в Україні.....184

10.5. Застосування індексів на фондовому ринку.......................................188

Тема 11 Ринок цінних паперів та ефективність

їх функціонування на фондовій біржі........................................194

11.1. Загальна характеристика основних видів цінних паперів....................195

11.2. Пайові та приватизаційні цінні папери...............................................199

11.3. Боргові цінні папери: облігації, векселі, сертифікати..........................202

11.4. Похідні цінні папери: опціон, ф'ючерс...............................................213

11.5. Емісія і розміщення цінних паперів....................................................219

11.6. Фінансово-економічна оцінка діяльності ринку цінних паперів..........221

Тема 12 Валютний ринок.......................................................................229

12.1. Становлення національної та світової валютних систем......................229

12.2. Поняття, функції та суб'єкти валютного ринку...................................233

12.3. Передумови і етапи становлення валютного ринку України...............237

12.4. Біржова торгівля на валютному ринку...............................................239

12.5. Ступінь валютного регулювання і валютного контролю.....................241

12.6. Основні напрями вдосконалення міжнародної валютної системи......245

Тема 13 ф'ючерсний ринок та його особливості....................................249

13.1. Становлення ф'ючерсної торгівлі у біржових центрах світу................250

13.2. Ринок ф'ючерсних контрактів та його специфіка................................251

13.3. Хеджування угод на біржовому ринку...............................................255

13.4. Спекуляція на біржових торгах. Зміст біржової гри............................263

13.5. Фінансові розрахунки ф'ючерсної торгівлі........................................267

Відповіді для тестових завдань...............................................................272

Частина II Практичні заняття з дисципліни.........................................273

Тема 1 Історія розвитку організованого гуртового ринку......................274

Тема 2 Організація міжнародного товарно-біржового ринку................276

Тема 3 Основи біржової справи та її ринкове призначення.....................277

Тема 4 Становлення біржового ринку України та принципи

його регулювання..........................................................................280

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.