Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Відповіді на гос.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.09.2019
Размер:
705.54 Кб
Скачать

1. Роль і місце бюджету у фінансовому механізмі держави. Бс

Державний бюджет – це система грошових відносин, що виникають між державою з однієї сторони та підприємствами, організаціями, установами, населенням з іншої сторони. За допомогою цих відносин формується, розподіляється та використовується центральний фонд державних фінансових ресурсів; це головний фінансовий план держави на поточний рік, який має силу закону.

За матеріальним змістом – це центральний державний фонд грошових коштів. За соціально-економічним змістом – це основний засіб перерозподілу національного доходу.

Бюджет складається з двох взаємопов’язаних частин: доходів і видатків. Держава регулює відтворювальні процеси через обидві частини. Бюджет стає важливим інструментом економічної політики, впливаючи на соціально-економічні процеси: ділову активність, зайнятість, ринок споживчих товарів. Все це робить бюджет об’єктом напруженої боротьби – через нього задовольняються інтереси різних груп бізнесу, військово-промислових монополій, профсоюзів.

Державний бюджет є найдійовішим механізмом здійснення фінансової політики держави. У доходах бюджету відображається податкова політика держави, а у видатках – пріоритетні напрямки вкладень коштів. Основні напрямки бюджетної політики визначаються Верховною Радою України в спеціальній постанові, яка має назву бюджетної резолюції.

Державний бюджет можна розглядати в декількох аспектах:

1) За економічною сутністю Державний бюджет характеризується певними грошовими відносинами,що виникають між державою,з одного боку, та юридичними і фізичними особами,з іншого боку, з приводу утворення фонду фінансових ресурсів держави та його використання на соціально-економічний розвиток відповідно до державних фінансів.

2) За матеріальним змістом Державний бюджет -це централізований фонд грошових ресурсів держави,що знаходяться в постійному русі і складаються з вхідних та вихідних бюджетних потоків.

Бюджет як матеріальна база існування держави, як загальнодержавний грошовий фонд, характеризується:

*значимими розмірами;

*маневреністю;

*наявністю резервних доходів.

Розмір обсягу бюджету залежить від багатьох факторів, основними з яких є:

1)рівень розвитку та виробничий потенціал економіки;

2)методи господарювання;

3)масштаби і спрямованість бюджетних програм,що реалізуються через бюджет;

4)напрями діючої фінансової політики;

5)взаємопогодженість дій всіх ланок бюджетної системи.

3) За формою, бюджет - це основний фінансовий план держави, баланс доходів та видатків; За характером - це документ,що затверджується щорічно і має силу закону.

4) За організаційною структурою Державний бюджет - це центральна ланка фінансової системи держави,яка зумовлює розподіл і перерозподіл ВВП. Розподіл і перерозподіл ВВП здійснюється між:

  • секторами економіки,регіонами; виробничими та соціальними сферами; окремими верствами населення.

Як фінансовий план Державний бюджет має дві структурні складові частини: доходи; видатки. Державний бюджет України, починаючи з 2000 року, складається з: загального фонду; спеціального фонду. У залежності від співвідношення між доходами та видатками державний бюджет може бути: збалансований; дефіцитний; профіцитний.

Таким чином, Державний бюджет:

  • концентрує основні фінансові ресурси держави;

  • основне джерело розвитку економіки та соціальної сфери країни;

  • матеріальна база для виконання державою своїх функцій;

  • інструменти перерозподілу новоствореної вартості між окремими територіями,галузями,верствами населення;

  • інструменти фінансового контролю за формуванням та ефективним використанням грошових фондів держави.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]