Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ukr_mova_ekzamen.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
10.09.2019
Размер:
205.27 Кб
Скачать

Дієприслівник

 1. Вид: доконаний чи недоконаний.

 2. Перехідне чи неперехідне.

 3. Час.

 4. Синтаксична функція у реченні.

Прислівник

 1. Власне прислівник чи займенниковий прислівник.

 2. Розряд і група за значенням для власне прислівника:

 • означальні: якісно-означальні, міри або ступеня, способу дії;

 • обставинні: місця, часу, причини, мети, допусту.

 1. Група за значенням для займенникових прислівників (так, такий):просторовий, часовий, кількісний, питальний.

 2. Спосіб творення, особливості правопису.

 3. Синтаксична функція у реченні.

Прийменник

 1. Прийменникова позиція:

 • присубстантивна (перед ім.);

 • післядієслівна;

 • принумеральна (біля числівника).

 1. Група за походженням: простий, складний (з поміж), складений (з огляду на).

 2. Семантична група: просторовий (рух у просторі), локальний (відношення місця), темпоральний (для передачі часових відношень), логічний (вказує на причину).

 3. З якою відмінковою формою вживається.

Сполучник

 1. Група за походженням: первинний (і, а, бо, ні, та, чи) чи вторинний (тому що, через те що, для того щоб, задля того щоб).

 2. Група за будовою: простий, складний, складений.

 3. Граматичне значення: сурядний чи підрядний.

 4. Група за способом вживання: одиничний, повторюваний чи парний.

Частка

 1. Група за походженням: первинна чи вторинна.

 2. Функціональний різновид:

 • формотворчі — служать для творення дієслівних форм

 • словотворчі — служать для утворення нових слів (у складі похідних слів стали префіксами і суфіксами)

 • заперечні — надають заперечного значення тому слову, перед яким стоять

 • модальні — вносять різні смислові відтінки в речення, а також виражають почуття і ставлення того, хто говорить до висловленого.

 • До модальних часток належать:

 • Вказівні (ось, осьде, он, от, ото, це, оце)

 • Означальні (якраз, ледве, просто, прямо, власне, майже, саме)

 • Заперечні (не, ні, ані)

 • Обмежувально — вказівні (тільки, лише, хоч, хоч би, виключно)

 • Підсилювально — видільні (і, й, та, таки, аж, навіть, вже, ж, же, бо)

 • Наказові (хай, нехай, бодай, давай)

 • Умовні (би, б, ну)

 • Стверджувальні (так, отак, еге, авжеж, отож, гаразд)

 • Питальні (чи, невже, хіба, та ну, що за)

 • Порівняльні (мов, мовби, немов, наче, неначе, начебто, ніби, нібито)

 • Окличні (як, що за)

 1. Комунікативна функція (якщо є): тема-рема.

Вигук

 1. Група за походженням: первинний, вторинний.

 2. Розряд: емоційний, наказово-спонукальний, апелятивний.

79

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]