Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
tvorcheskij_konkurs2012.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.09.2019
Размер:
110.08 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова приймальної комісії

________________ К. В. Балабанов

ПРОГРАМА

творчого конкурсу

для вступників за ОКР «Бакалавр»

за напрямом 6.030301 – Журналістика

Затверджено:

на засіданні Вченої ради

філологічного факультету

протокол № 6 від 21.12.2011 р.

Затверджено:

на засіданні Вченої ради МДУ

протокол № 4 від 25.01.2012 р.

Маріуполь – 2012

Пояснювальна записка

Творчий конкурс ― професійно зорієнтоване випробування вступника, під час якого він демонструє знання й навички, що засвідчують його готовність до опанування журналістського фаху й здатність виконувати творчі завдання.

Вступник повинен продемонструвати уміння точно й повно відображати подію, викладати свої думки логічно й грамотно.

Аналізує результати випробування фахова комісія методом експертної оцінки й колегіального прийняття рішення та рекомендує до зарахування тих вступників, чиї результати є найкращими. Оцінювання результатів складання творчого конкурсу відбувається за шкалою від 100 до 200 балів. Максимальна кількість балів, яку може отримати вступник – 200 балів, мінімальна кількість – 100 балів. Прохідний бал -124.

Творчий конкурс ― це процес написання журналістського твору за результатами прес-конференції, організованої для вступників.

Вимоги до рівня підготовки вступника

Під час творчого конкурсу вступники повинні продемонструвати:

 • загальну ерудицію, фахову зацікавленість;

 • зорієнтованість у системі мас-медіа, знання особливостей різних типів та видів засобів масової інформації;

 • здатність аналізувати та коментувати історичні, суспільно-політичні події, духовно-культурну ситуацію;

 • уміння спостерігати й аналізувати факти, події і явища сучасного життя, визначати найактуальніше, висловлювати власні судження на основі викладених фактів;

 • здатність творчо мислити, логічно, послідовно і правильно викладати свої думки;

 • спроможність робити ґрунтовні висновки, прогнозувати наслідки їх реалізації;

 • вміння аргументувати свою думку, відрізняти головне від другорядного;

 • культуру спілкування, спроможність вести діалог;

грамотність, знання правил українського (російського) правопису.

Журналістський твір

Для вступників за напрямом 6.030301 ― Журналістика моделюється певна професійна ситуація: прес-конференція. Спілкування вступників з учасниками чи учасником розмови відбувається протягом тридцяти хвилин. Вступники можуть фіксувати на папері хід розмови, запитання та відповіді. При цьому їм забороняється користуватися записувальною технікою. Використання будь-яких друкованих джерел інформації довідкового чи іншого характеру під час написання письмової роботи також заборонено.

За зібраними матеріалами вступники протягом півтори години пишуть журналістський твір у довільно обраному жанрі обсягом до двох аркушів формату А4.

Журналістський твір – це невеликий за обсягом прозовий твір, написаний в одному з журналістських жанрів за підсумками прес-конференції. Його мета полягає у виявленні навичок самостійного творчого мислення й письмового послідовного викладу власних думок. Пишучи журналістський твір, вступник має показати вміння чітко, логічно й грамотно формулювати думки, структурувати інформацію, точно і повно відтворювати факти та аналізувати їх, виділяти причинно-наслідкові зв’язки, ілюструвати поняття відповідними прикладами, аргументувати свої висновки.

Письмова робота повинна містити: чіткий виклад суті поставленої проблеми, самостійно проведений аналіз цієї проблеми, висновки, що узагальнюють авторську позицію з поставленої проблеми. Журналістський твір дає можливість творчо, нестандартно, оригінально висвітлити матеріал, уможливлює елементи імпровізації.

До твору обов’язково додається заголовок, який повинен привернути увагу читача і разом із тим не спотворити ідей чи думок учасників або учасника розмови.

Орієнтовані теми прес-конференції:

 1. Вища освіта в Україні та світі: сучасний вимір.

 2. Журналістська освіта як необхідна складова професіоналізму майбутнього фахівця.

 3. Національна спілка журналістів України: структура, функції, діяльність.

 4. Роль журналістики в сучасному світі.

 5. Портрет сучасного журналіста.

 6. Світ театру очима молоді.

 7. Основні аспекти успіху у фотожурналістиці.

 8. Сучасна журналістика і культура.

 9. Молодіжні організації міста: проблеми та перспективи.

 10. Сучасне українське телебачення і його глядач.

 11. Інтернет у житті сучасної людини: погляд журналіста.

 12. Роль масової інформації в сучасному суспільстві.

 13. Найактуальніша проблема сьогодення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]