Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
истор бол укр_bol.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
06.05.2019
Размер:
1.15 Mб
Скачать

Синдроми ураження травної системи

1. Синдроми ураження страховоду.

2. Синдром запалення шлунку.

3. Синдром виразкового ураження слизової оболонки шлунка і дванадцятипалої кишки:

4. Синдром мальабсорбції.

5. Синдром порушення моторної функції тонкого кишечника

6. Синдром жовтяниці.

7. Синдром запалення печінкової тканини.

8. Синдром портальної гіпертензії.

9. Синдром печінкової недостатності.

10. Синдром гепато-целюлярної недостатності.

11. Синдром панкреатичної недостатності.

Синдроми ураження нирок і сечовивідної системи

1. Сечовий синдром.

2. Дезуричний синдром.

3. Синдром запалення:

а) сечового міхура;

б) нирок.

4. Синдром тубулоінтерстиціальної недостатності.

5. Синдром ниркової недостатності:

а) гострої;

б) хронічної.

Синдроми ураження опорно-рухової системи

1.Синдром запальних поразок суглобів (артрити).

2.Синдром дегенеративно-дистрофічних поразок суглобів (артрози).

3.Синдром вторинних поразок суглобів (артропатії).

4. Синдром функціональної недостатності:

а) окремих суглобів,

б) суглобної системи в цілому.

Синдроми ураження системи крові

1. Синдроми анемій:

а) сидеропенічний синдром;

б) неврологічний синдром при В12-дефіцитній анемії.

2. Мієлопроліферативний синдром:

а) хронічний мієлолейкоз;

б) поліцитемія.

3. Лімфопроліферативний синдром:

а) хронічний лімфолейкоз;

б) мієломна хвороба;

в) лімфогранулематоз.

4. Геморагічний синдром.

5. Синдром гемолізу.

6. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові.

Синдроми ураження ендокринної системи

1. Тиреоїдні синдроми:

а) гіпертиреозу;

б) гіпотиреозу.

2. Паратиреоїдні синдроми:

а) гіперпаратиреозу;

б) гіпопаратиреозу.

3. Гіпофізарні синдроми:

а) гіперфізарний;

б) гіпофізарний.

4. Надниркові синдроми:

а) гіперкортицизму;

б) гіпокортицизму.

5. Статеві синдроми:

а) гіпергонадизм;

б) гіпогонадизм.

6. Інсулярні синдроми:

а) гіперінсулізму;

б) гіпоінсулізму.

ЧАСТИНА 3

НОРМАЛЬНІ ВЕЛИЧИНИ ОСНОВНИХ

КЛІНІЧНИХ І БІОХІМІЧНИХ

КОНСТАНТ ЛЮДИНИ

Дослідження периферичної крові

Показники крові

Стать

Норма в одиницях СІ

Еритроцити

чол.

жін.

4,0*1012/л-5,5*1012

3,7*1012/л-4,7*1012

Гемоглобін

чол.

жін.

130-164 г/л

115-145 г/л

Кольоровий показник

0,86-1,05

Лейкоцити

4*109/л-8,8*109

Лейкограма:

– палочкоядерні нейтрофільні

гранулоцити

– сегментоядерні нейтрофільні

гранулоцити

– базофільні гранулоцити

– еозинофільні гранулоцити (мінімальне значення ранком, максимальне – уночі)

– лімфоцити

– моноцити

0,04*109/л-0,3*109

(1-6 %)

2,0*109/л-5,5*109

(47-72 %)

0*109/л-0,065*109

(0-1 %)

0,02*109/л-0,3*109

(0,5-5 %)

1,2*109/л-3,0*109

(19-37 %)

0,09*109/л-0,60*109

(3-11 %)

Тромбоцити

180*109/л-320*109

Швидкість осідання еритроцитів

чол.

жін.

1-10 мм/год

2-15 мм/год

Біохімічне дослідження крові

Показники крові

Стать

Норма в одиницях СІ

Загальний білок

65-85 г/л

Білкові фракції:

– альбуміни

– глобуліни

1-глобуліни

2-глобуліни

-глобуліни

-глобуліни

35-50 г/г (56,3-66,8 %)

23-35 г/л (33,2-43,5 %)

1-4 г/л (3,0-5,8 %)

4-12 г/л (6,9-10,5 %)

5-11 г/л (7,2-12,5 %)

5-16 г/л (12,8-19,2 %)

Диспротеїнемічні тести

Проба Вельтмана

Сулемова проба

Тимолова проба

0,4-0,5 мл р-ра Са2+ (5-7 ма пробірки)

1,6-2,2 мл діхлориду ртуті

0-4 од.

Вміст азотистих компонентів у сироватці крові

Залишковий азот

14,3-28,5 ммоль/л

Сечовина

2,5-8,32 ммоль/л

Креатинін

чол.

жін.

53-106,1 мкмоль/л

44-87,2 мкмоль/л

Сечова кислота

чол.

жін.

0,12-0,45 ммоль/л

0,12-0,38 ммоль/л

Показники ліпідного обміну

Загальні ліпіди

3,5-8,0 г/л сироватки крові

Тригліцериди

чол.

жін.

0,45-1,81 ммоль/л

0,40-1,53 ммоль/л

Фосфоліпіди

1,97-4,68 ммоль/л

Холестерин загальний

3,64-6,76 ммоль/л

Неестерифіцировані жирні кислоти

0,71-1,75 ммоль/л

Вільні жирні кислоти

0,3-0,8 мкмоль/л

-ліпопротеїди

чол.

жін.

1,25-4,25 г/л

2,5-6,5 г/л

-ліпопротеїди

3-4,5 г/л

Пре--ліпопротеїди

0,8-1,5 г/л

Показники вуглеводного обміну

Глюкоза крові:

а) метод Хагедорна-Йенсена

б) ортотолуідиновий метод

цільна кров

плазма крові

в) глюкооксидазний метод

цільна кров

плазма і сироватка крові

4,44-6,66 ммоль/л

3,33-5,55 ммоль/л

3,33-6,1 ммоль/л

3,10-5,21 ммоль/л

3,05-5,55 ммоль/л

Вуглеводоутримуючі білки і їх компоненти в крові

Глікопротеїди

1,2-1,6 г/л

Гексози

1,05-1,65 г/л

Серомукоїди по вмісту в них гексоз

0,22-0,28 г/л

Сіалові кислоти

2,0-3,36 ммоль/л

Показники пігментного обміну в крові

Білірубін:

– загальний

– прямий (зв'язаний)

– непрямий (вільний)

8,5-20,5 мкмоль/л

2,2-5,1 мкмоль/л

3,4-17,1 мкмоль/л

Показники мінерального обміну в крові

Залізо сироватки

Калій плазми

Кальцій плазми

Кобальт

Літій

Магній

Натрій плазми

12,5-30,4 мкмоль/л

3,4-5,3 ммоль/л

2,0-2,5 ммоль/л

0,67-6,0 мкмоль/л

0,5-2,0 мкмоль/л

0,78-0,91 ммоль/л

130-157 ммоль/л

Активність ферментів крові

Аланінамінотрансфераза(АлАТ)

0,10-0,68 ммоль/л

Аспартатамінотрансфераза(АсАТ)

0,10-0,45 ммоль/л

АсАТ/АлАТ

0,66-1

-амілаза сироватки крові

16-30 г/година*л

Креатинфосфокіназа (КФК)

до 1,2 ммоль Р/м*л

Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)

0,8-4,0 ммоль/м*л

Дослідження сечі

Показники

Стать

Норма в одиницях СІ

Діуретичні властивості сечі

Кількість за добу

800-1500 мол

Щільність

-

1,015-1,025

Колір

Солом'яно-жовтий

Прозорість

Прозора

Мікроскопічне дослідження сечі

Епітеліальні клітки

0-3 у полі зору

Лейкоцити

чол.

жін.

0-3 у полі зору

1-5 у полі зору

Еритроцити

Одиничні в препараті

Циліндри

Гіалінові: 0-1 у полі зору

Слиз

Відсутня

Бактерії

Не більш 1*103 у 1 мл

Неорганічний осад:

– при кислій реакції

– при лужній реакції

Сечова кислота, урати, оксалати

Аморфні фосфати, сечокислий амоній, трипельфосфат

Метод Нечипоренко

Лейкоцити

до 4*106

Еритроцити

до 1*106

Циліндри

до 0,02*103

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.