Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MChS.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.1 Mб
Скачать

Організація дсмк.

ДСМК України утворена на двох рівнях: державному та територіальному.

На державному рівні ДСМК організовується в системі МОЗ України. Керівництво ДСМК під час ліквідації медико-санітарних наслідків НС покладається на державному рівні на МОЗ України. Координацію роботи ДСМК здійснює Центральна координаційна комісія МОЗ України.

До складу ДСМК на державному рівні входять: Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, медичні формування, лікувальні заклади, визначені МОЗ України за погодженням з МНС, Міноборони, МВС, Минтрансом, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, а також створені на базі цих закладів охорони здоров’я спеціалізовані бригади постійної готовності служби медицини катастроф.

У структурі ДСМК Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (далі УНПЦ ЕМД та МК) визначається як головний науково-практичний заклад, на який крім того покладаються функції основного МОЗ України щодо інформаційно-аналітичної обробки інформації Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань НС. УНПЦ ЕМД та МК підпорядковується МОЗ України.

У своїй діяльності Центр керується конституцією України, законами України, наказами МОЗ, Президента України, Кабінету Міністрів, Статутом.

Основною метою Центру є надання громадянам в екстремальних ситуаціях медичної допомоги, виконання науково-дослідної роботи з проблем екстреної медичної допомоги і МК, надання медичної допомоги лікувальним закладам, що входять до складу ДСМК з питань організації й надання медичної допомоги в екстремальних ситуаціях.

Сили і засоби державного рівня беруть участь у ліквідації наслідків НС, при яких можливості територіальних (Автономної Республіки Крим, областей, міст центрального підпорядкування) органів та закладів охорони здоров'я не відповідають потребам і виникає необхідність в залученні додаткових сил та засобів. Наказом МОЗ від 20.11.97р. № 334 визначені склад сил та медичних закладів державного рівня медицини катастроф. В склад державного рівня ДСМК включені за погодженням з відповідними органами виконавчої влади 571 спеціалізована бригада ДСМК постійної готовності першої черги, 190 спеціалізованих бригад постійної готовності другої черги, 14659 ліжок спеціалізованого ліжкофонду на базі медичних закладів міністерств, відомств та органів управління адміністративних територій.

На територіальному рівні ДСМК організується в системі МОЗ Автономної Республіки Крим, управлінь (відділів) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Керівництво ДСМК під час ліквідації медико-санітарних наслідків НС на територіальному рівні покладається відповідно на МОЗ Автономної Республіки Крим, управління (відділи) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Координацію роботи ДСМК на територіальному рівні здійснюють відповідно Кримська республіканська, обласні, Київська та Севастопольська міські територіальні координаційні комісії.

До складу ДСМК на територіальному рівні входять територіальні центри екстреної ме-дичної допомоги, медичні формування та лікувальні заклади, віднесені МОЗ до цього рівня за погодженням з МОЗ Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольсь-кою міськими державними адміністраціями, а також створені на базі цих закладів охорони здо-ров’я спеціалізовані територіальні бригади постійної готовності служби медицини катастроф.

Територіальні центри екстреної медичної допомоги є головними закладами та органами управління ДСМК на територіальному рівні, мають, по суті, подвійне підпорядкування: безпо-середньо підлягають відповідно МОЗ Автономної Республіки Крим, управлінням (відділам) охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а функціонально - УНПЦ ЕМД та МК. На територіальні центри екстреної медичної допомоги, крім того, покладаються функції вузлів інформаційно-аналітичної обробки інформації Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань НС територіального органу управління охорони здоров'я. Територіальні центри екстреної медичної допомоги утворюються МОЗ Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

До медичних сил територіального рівня відносяться медичні бригади постійної готовності першої черги та спеціалізовані медичні бригади постійної готовності другої черги. До лікувальних закладів ДСМК територіального рівня відносяться визначені органами управління охорони здоров'я даної території лікувальні заклади системи охорони здоров'я території та відомчі лікувальні заклади, розташовані на даній території. При включенні лікувальних закладів до складу ДСМК передбачається можливість цих закладів додатково до штатного ліжкофонду розгортати визначений для них ліжкофонд при надзвичайних ситуаціях.

Служба медицини катастроф діє згідно з планами медико-санітарного забезпечення в разі виникнення екстремальних ситуацій.

План медико-санітарного забезпечення населення на випадок виникнення екстремальних ситуацій на державному рівні розробляється МОЗ України, попередньо розглядається Центральною координаційною комісією й затверджується Кабінетом Міністрів України. На територіальному рівні – розробляються МОЗ Автономної Республіки Крим, управліннями (відділами) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, попередньо розглядається територіальними координаційними комісіями служби медицини катастроф і затверджується відповідно Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.

Важливу роль у структурі служби медицини катастроф відіграють координаційні комісії, які є постійно діючим дорадчим позаштатним органом, утвореним з метою узгодження складу і порядку використання в НС медичних сил і засобів служби медицини катастроф. До складу комісій входять представники всіх міністерств і відомств відповідних рівнів служби медицини катастроф.

Головою центральної координаційної комісії є Міністр охорони здоров’я України. Склад центральної координаційної комісії визначається рішенням Кабінету Міністрів України, а персональний склад затверджується її головою.

Головою територіальної координаційної комісії є відповідно міністр охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, начальники управлінь (відділів) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Заступники голови комісії призначаються її головою. Склад територіальних координаційних комісій визначається відповідними територіальними органами виконавчої влади, а персональний затверджується її головою. До складу територіальної координаційної комісії входять представники територіальних органів управління охорони здоров’я, територіальних центрів екстреної медичної допомоги та медичних закладів як Міністерства охорони здоров’я, так і відомчого підпорядкування, а також інші представники. Роботою територіальної комісії керує її голова, а в разі відсутності голови – за його дорученням один із його заступників.

У компетенції координаційних комісій є узгодження:

- складу й порядку використання в разі НС медичних сил і засобів, що входять до складу служби медицини катастроф;

- програми розвитку служби медицини катастроф відповідних рівнів;

- планів медико-санітарного забезпечення населення на випадок виникнення НС;

- заходів щодо удосконалення організаційної структури та функціонування служби медицини катастроф відповідного рівня;

- планів заходів щодо забезпечення постійної готовності служби медицини катастроф до виконання покладених на неї завдань;

- заходів щодо підготовки фахівців для служби медицини катастроф, планів координаційної роботи стосовно створення й використання резервів, медичних і матеріально-технічних ресурсів служби медицини катастроф на відповідному рівні.

Комісії здійснюють свої повноваження у взаємодії з центральними або місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]