Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MChS.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.1 Mб
Скачать

Тема № 3.

1. Тема 3. Аварії на радіаційно небезпечних об’єктах, їх медико-санітарні наслідки.

2. Учбові цілі:

- знати причини та медико-санітарні наслідки аварій на радіаційно небезпечних об’єктах;

- знати методику оцінки радіаційної обстановки в осередку надзвичайної ситуації;

- знати принципи роботи та призначення приладів радіаційної розвідки, контролю радіоактивного зараження та опромінення;

- знати та вміти використовувати засоби колективного, індивідуального та медичного захисту при аваріях на радіаційно небезпечних об’єктах.

3. Час: 2 години.

4. Місце проведення: учбовий клас.

5. Метод проведення: практичне заняття.

6. Учбово-матеріальне забезпечення.

А) Література:

1. Закон України “Про поводження з радіоактивними відходами”, 1995.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 1999 р. №192 “Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку при надзвичайних ситуаціях”.

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.1999 р. №2303 “Про створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій”.

4. Організація лікувально-евакуаційного забезпечення при великомасштабних аваріях на атомних електростанціях. - Київ: МОЗУ АМНУ, 2001.

5. Петриченко О.О. Організація лікувально-евакуаційного забезпечення при аваріях на атомних станціях. - Київ, 2001.

6. Основи організації медичного забезпечення населення за умов надзвичайних ситуацій /Під ред. В.В. Дурдинця і В.О. Волошина – Київ: Медекол, 1999.

7. Планування медичного забезпечення населення адміністративної території при надзвичайних ситуаціях /Під ред. В.О. Волошина. – Київ, 2000.

8. Гридасов В.І., Ковальов В.М., Катрис М.В. та ін. Медицина катастроф. – Харків: “Золоті сторінки”, 2002.

9. Дубицький А.Ю., Семенов І.О., Чепкий Л.П. Медицина катастроф. - Київ: Курс, 1999.

10. Медицина катастроф /Під ред. проф. Кочіна. - К: “ Здоров’я”, 2001.

Б) Тести по темі.

В) Наочні приладдя:

- таблиці №№ 3.1, 3.2, 3.3;

- прозірки № 3а, 3б, 3в.

Г) Технічні засоби: графопроектор, екран.

7. План проведення практичного заняття

1.

Вступ………………………………………………………….…………………..

5 хвилин

2.

Причини та медико-санітарні наслідки аварій на радіаційно небезпечних об’єктах. Оцінка радіаційної обстановки в осередку надзвичайної ситуації. Прилади радіаційної розвідки. Засоби колективного, індивідуального та медичного захисту……………………………………………………………….

50 хвилин

3.

Рішення тестів……………………….……………………………………...........

20 хвилин

4.

Підведення підсумків заняття…………………………………………………...

5 хвилини

Разом…………………………………………………………................................

80 хвилин

8. Методика проведення заняття.

Заняття починається з перевiрки за списком студентiв, об'явлення теми, мети та плану заняття. Далі іде викладання та розбір учбових питань, які розглядаються на занятті. Перевірка підготовки студентів до заняття проводиться в ході вивчення учбових запитань. Наприкінці заняття проводиться вихідний контроль засвоєння знань шляхом рішення тестів, підводиться підсумок заняття, в ході якого студент заповнює "Індивідуальний план студента", і задається завдання до наступного заняття.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]