Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MChS.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.1 Mб
Скачать

12. Питання до самоконтролю знань студентів:

1. Вкажіть фактори, що впливають на формування санітарно-епідеміологічної обстановки в осередку надзвичайної ситуації.

2. Вкажіть мету і організацію заходів санітарно-гігієнічного забезпечення населення.

3. Вкажіть мету і організацію протиепідемічних заходів.

4. Вкажіть індивідуальні засоби неспецифічного захисту.

5. Вкажіть засоби колективного захисту неспецифічного характеру.

6. Вкажіть зміст специфічного захисту.

7. Вкажіть зміст часткової санітарної обробки.

8. Вкажіть зміст повної санітарної обробки.

9. Вкажіть завдання санітарно-епідеміологічної розвідки.

10. Вкажіть склад та завдання групи епідеміологічної розвідки.

11. Вкажіть склад та завдання рухомого протиепідемічного загону.

12. Вкажіть види санітарно-епідемічного стану осередку надзвичайної ситуації.

13. Вкажіть визначення та зміст заходів карантину.

14. Вкажіть визначення та зміст заходів обсервації.

15. Вкажіть принципи організації санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів в осередку НС.

16. Вкажіть завдання санітарно-епідеміологічної служби в районах стихійного лиха.

17. Вкажіть завдання санітарно-епідеміологічної служби на шляхах евакуації населення.

18. Вкажіть склад та основні завдання Державної надзвичайної протиепідемічної комісії.

19. Вкажіть завдання лікувальної та протиепідемічної груп.

20. Вкажіть завдання карантинної, лабораторної та дезінфекційної груп.

21. Вкажіть підрозділи зони суворого протиепідемічного режиму інфекційного стаціонару.

22. Вкажіть підрозділи зони обмежень інфекційного стаціонару.

23. Вкажіть організацію роботи інфекційного стаціонару.

24. Вкажіть призначення, типи та склад протичумного костюма.

25. Вкажіть порядок користування протичумним костюмом.

Тема № 9.

1. Тема 9. Інформаційне забезпечення, планування роботи і медичне постачання формувань і закладів дсмк.

2. Учбові цілі:

- знати організацію подачі інформації про надзвичайні ситуації у функціональній підсистемі Міністерства охорони здоров’я України у межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій;

- знати мету та організацію планування заходів медичного забезпечення населення при надзвичайних ситуаціях;

- знати структуру плану та зміст його розділів;

- знати організацію медичного постачання формувань і закладів ДСМК;

- знати організацію захисту медичного майна за умов НС.

3. Час: 2 години.

4. Місце проведення: учбовий клас.

5. Метод проведення: практичне заняття.

6. Учбово-матеріальне забезпечення.

А) Література:

1. Наказ МОЗ України від 03.08.2000р. №189 “Про затвердження регламенту подання інформації в функціональній підсистемі МОЗ України в межах Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій”.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.1999р. №2303 “Про створення Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій”.

3. Організація роботи інформаційно-аналітичної системи МОЗ України з питань надзвичайних ситуацій (Практичний посібник) /МОЗ України, Український НПЦ екстреної медичної допомоги та медицини катастроф /За ред. проф. Волошина В.О. Київ, 2002.

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.1999р. №192 “Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку при надзвичайних ситуаціях”.

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.1997р. №174 “Про державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій”.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2001р. № 308 “Про порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків”.

7 . Наказ МОЗ України від 03.05.2001р. №165 “Про створення резервів лікарських засобів та виробів медичного призначення для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру”.

8. Наказ МОЗ України від 26.10.2001р. №429 “Про затвердження Примірного Статуту територіального центру екстреної медичної допомоги”.

9. Планування медичного забезпечення населення адміністративної території при надзвичайних ситуаціях. Методичні рекомендації /Під ред. В.О. Волошина. – Київ, 2000.

10. Медичне постачання формувань і закладів Державної служби медицини катастроф України. Методичні рекомендації /Під ред. Картиша А.П. – К.: 1999.

Б)Наочні приладдя:

- таблиці №№ 9.1, 9.2, 9.3;

- прозірки № 9а, 9б, 9в.

В) Технічні засоби: графопроектор, екран.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]