Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MChS.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
30.04.2019
Размер:
2.1 Mб
Скачать

Оцінка хімічної обстановки в осередку надзвичайної ситуації.

Хімічна обстановка – це умови, які виникають після аварії на хімічно-небезпечному об’єкті, внаслідок забруднення об’єкта, навколишнього середовища сильнодіючими отруйними речовинами. Вона характеризується токсичністю СДОР, масштабами і характером зараження місцевості, людей, техніки, різних об’єктів, повітря, джерел питної води і продовольства. На підставі оцінки хімічної обстановки може бути прийняте рішення щодо евакуації населення, зміни районів дислокації формувань цивільного захисту (ЦЗ), тривалості використання індивідуальних і колективних засобів захисту, заборони використання джерел питної води і продовольства, що забруднені СДОР.

Оцінка хімічної обстановки полягає у встановленні масштабів і характеру хімічного забруднення, виборі різних варіантів захисту населення, дій аварійно-рятувальних служб по ліквідації наслідків аварії, застосуванні найдоцільніших управлінських рішень, при яких виключаються подальші хімічні ураження людей і середовища.

Оцінка хімічної обстановки проводиться двома методами:

- методом прогнозування (в штабах і формуваннях ЦЗ);

- за даними хімічної розвідки (на об’єктах економіки і місцевості).

Засобами оцінки хімічної обстановки є:

- робоча карта з позначеними на ній об’єктами економіки, формуваннями ЦЗ;

- дані хімічної розвідки про масштаби хімічного зараження;

- розрахункові (довідкові) таблиці для оцінки хімічної обстановки.

Метод прогнозування базується на вихідних даних, які поступають з місця аварії на ХНО і характеризують:

- місце, час аварії;

- тип СДОР, його кількість на об’єкті;

- метеорологічні умови, рельєф місцевості;

- ступінь захищеності персоналу об’єкту, населення забрудненого району.

Після аналізу вихідних даних, на робочу карту наносять осередок хімічного ураження СДОР, який складається з двох зон:

- зона безпосереднього зараження (розливу СДОР);

- зона поширення забрудненого повітря (парів СДОР).

В ході оцінки хімічної обстановки вирішуються наступні завдання:

- визначення кордонів осередку і площі зон зараження СДОР;

- визначення глибини поширення забрудненого повітря;

- визначення стійкості СДОР на місцевості;

- визначення можливих санітарних втрат серед персоналу ХНО та населення;

- визначення кількості заражених СДОР споруд, техніки, майна, продуктів харчування та джерел водопостачання;

- визначення часу підходу зараженого повітря до різних об’єктів.

Висновки з оцінки хімічної обстановки повинні включати:

- можливі санітарні втрати серед персоналу об’єкту, населення і аварійно-рятувальних формувань ЦЗ;

- обсяг робіт з надання медичної допомоги ураженим;

- можливості і умови евакуації уражених, хворих і населення з осередку хімічного забруднення;

- визначення придатності до вживання продуктів харчування і питної води.

Метод хімічної розвідки дозволяє більш достовірно оцінити хімічну обстановку. Мета хімічної розвідки – своєчасне встановлення факту хімічного забруднення і подача сигналу “Хімічна небезпека”. Хімічну розвідку проводять групи (ланки) хімічної розвідки. Із складу таких груп створюються пости хімічного спостереження (ПХС).

Основні завдання ПХС:

- встановлення часу аварії на ХНО, факту зараження місцевості і об’єктів економіки СДОР;

- оповіщення населення, персоналу об’єкту, особового складу аварійно-рятувальних формувань (сигнал “Хімічна небезпека”);

- визначення типу СДОР;

- визначення напряму руху забрудненого повітря;

- встановлення кордонів осередку ураження, шляхів його обходу;

- відбір проб ґрунту, питної води, продовольства для лабораторних досліджень на предмет забруднення СДОР.

Особовий склад постів хімічного спостереження (груп розвідки) повинен мати наступне оснащення:

- індивідуальні засоби захисту органів дихання та шкіри (протигази, ЗЗК, Л-1);

- медичні засоби захисту (аптечка індивідуальна АІ-2, індивідуальний протихімічний пакет ІПП-8);

- засоби обмеження (позначення) забруднених ділянок (КЗО-1);

- технічні засоби хімічної розвідки і контролю (ВПХР, МПХЛ та ін.).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]