Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції_РЕ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.04.2019
Размер:
946.18 Кб
Скачать

2. Принципи розміщення продуктивних сил і формування економіки регіонів

Знання і практичне використання законів і закономірностей у господарській діяльності дозволяє раціонально використовувати природно-ресурсний потенціал регіонів, оптимізувати економічну діяльність на національному та регіональному рівні. Але для того, щоб реалізувати закони і закономірності треба розробити певні правила (принципи) їх застосування в різних сферах економічної діяльності.

Принцип – це правила господарювання, якими мають користуватися суб’єкти господарської діяльності, на певному етапі історичного розвитку. Це свідома економічна політика, направлена на здійснення певних закономірностей.

Принцип – це обґрунтоване наукою і практикою правило, яким керуються у практичній діяльності для досягнення поставленої цілі. Принципи, розвиток і розміщення продуктивних сил взаємопов’язані: принципи визначають особливості розміщення продук­тивних сил, а рівень їх розвитку потребує обґрунтування нових принципів або вдосконалення діючих. Вони притаманні всім істо­ричним етапам розвитку продуктивних сил, змінюються лише пріоритети певних принципів.

Групи класифікації принципів розміщення продуктивних сил:

- наближення виробництва до джерел сировини, палива, природних умов, ресурсів;

- наближення виробництва і послуг до споживачів;

- розміщення виробництва з урахуванням охорони довкілля, раціонального використання ресурсів і запровадження ре­сурсозберігаючих технологій.

У ринковій економіці змінюється співвідношення принципів розміщення продуктивних сил. Пріоритетними є принципи наближення до споживача та врахування рівня технологій. Попит спо­живачів є орієнтиром для конкретного виробництва, впливає на розподіл ресурсів і доходів; технології можуть розширювати межі виробничих можливостей; інновації впливають на реконструкцію діючих та створення нових виробництв.

Принципи розміщення продуктивних сил і формування економіки регіонів:

 1. Принцип раціонального розміщення виробництва.

Суть цього принципу полягає в тому, щоб під час розміщення об’єктів досягалась висока ефективність народного господарства. Раціональне розміщення виробництва передбачає:

 • наближення матеріаломістких, енергомістких, водомістких виробництв до джерел сировини, палива, енергії і води;

 • наближення трудомістких галузей до регіонів з високим рівнем забезпеченості трудовими ресурсами;

 • наближення виробництв товарів масового споживання (малотранспортабельної продукції) до районів високої концентрації населення;

 • ліквідація (уникнення) зустрічних перевезень однотипної сировини, палива, готової продукції з одного регіону в інший;

 • обмеження надмірної концентрації промисловості великих містах, переважне розміщення нових промислових об’єктів у малих і середніх містах;

 • охорона природи і забезпечення комфортних умов проживання населення.

 1. Принцип комплексного розміщення виробництва (випливає з однойменної закономірності). Згідно з цим принципом розміщення об’єктів передбачає:

 • комплексне використання природних ресурсів та відходів їх переробки;

 • раціональне використання трудових ресурсів різних вікових груп чоловічої та жіночої статі;

 • встановлення ефективних виробничих зв’язків між підприємствами;

 • створення єдиної виробничої і соціальної інфраструктури з метою обслуговування локальних виробничих комплексів та населених пунктів.

 1. Принцип збалансованості і пропорційності розміщення виробництва, передбачає:

 • дотримання збалансованості між виробничими потужностями і обсягом виробництва з одного боку і наявністю сировинних, паливно-енергетичних, трудових, сільськогосподарських ресурсів з другого;

 • дотримання пропорційності між галузями спеціалізації (між добувною і обробною галузями промисловості, між допоміжними і основними, між соціальною та виробничою сферами)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.