Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції_РЕ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.04.2019
Размер:
946.18 Кб
Скачать

12. Забезпечення конкурентоспроможності продукції.

Основна умова виконання: кількісне і якісне співвідношення попиту і пропозиції на товарному ринку і на ринку робочої сили.

Україна є прикладом стійкої незбалансованості попиту на робочу силу. Західний регіон України – трудонадлишковий. Донецький регіон також – причина реструктуризація вугільної промисловості (закриття шахт). Нормального співвідношення немає, тому не може бути випуску і конкурентоспроможної продукції.

13. Забезпечення національної безпеки країни.

Національна безпека, поняття дуже широке і включає в себе: економічну, соціальну, демографічну, продовольчу, енергетичну, науково-технічну, інформаційну, оборонну безпеки.

Дана закономірність передбачає:

 • просторове розміщення і ступінь розвитку продуктивних сил;

 • ефективну галузеву і виробничу структуру господарських комплексів;

 • завершеність технологічних процесів;

 • високий розвиток військово-промислового комплексу;

 • високий розвиток транспортної і комунікативної системи;

 • інтегрованість у світовий простір (можливість випускати конкурентоспроможну продукцію).

Що ми маємо на Україні сьогодні: наявна мінерально-сировинна база спроможна забезпечити збалансований розвиток і промисловості і сільського господарства, але є висока залежність України від імпорту енергогоносіїв. Україна тільки на половину забезпечує себе в продукції целюлозно-паперової, текстильної, медичної промисловості. Необхідні структурні зміни, пов’язані з незавершеністю технологічних циклів і виробництв.

14. Закономірність глобалізації і регіоналізації.

Глобалізація проявляється через світовий ринок, який стирає межі між країнами. Регіоналізація – проявляється в межах країни ( підвищується роль певного регіону: зростання регіонального самоуправління; збільшення господарської самостійності; підвищення рівня регіональної економіки). Економічний зміст цих процесів є одним і тим же – отримання прибутків від господарської діяльності.

Дану закономірність можна розглянути на прикладі України.

Україна має певні конкурентні переваги у світогосподарській системі, тому може брати активну участь у глобальних економічних процесах:

 • унікальний природно-ресурсний потенціал (залізні і марганцеві руди) – можуть відігравати велику роль у розвитку світової економіки;

 • природні умови доповнюються високим людським потенціалом;

 • наявність виробничих комплексів (металургійного, машинобудівного, хімічного);

 • міжнародне значення мають і рекреаційні ресурси (Причорноморський регіон, Карпатський регіон). Унікальні природні ресурси можуть стати базою для розвитку загальноєвропейського туристично-рекреаційного комплексу;

 • Лісостепова і Степова зони мають унікальні агрокліматичні умови та земельні ресурси. Тут можуть вироблятися продукти харчування, які забезпечать продовольством багато країн світу;

 • роль України, як транзитної держави (нафто-, газопроводи, лінії електропередач, які з’єднують Україну з іншими державами, транзитні залізничні та автомобільні шляхи, вихід України до моря) – все це створюють прекрасні умови для міжнародного співробітництва.

Весь цей потенціал може забезпечити Україні належне місце в світовому господарському комплексі. Тому важливе завдання на сьогодні: повною мірою скористатися цим потенціалом.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.