Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції_РЕ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.04.2019
Размер:
946.18 Кб
Скачать
  1. Економічно ефективне розміщення продуктивних сил.

Дана закономірність випливає із економічного закону “економії праці”, який регулює затрати на подолання просторової незбалансованості між районами видобутку сировини, виробництва та споживання продукції. В межах України дія цього закону при розміщенні продуктивних сил має визначальний характер, адже у нас в країні є значні територіальні відмінності у розміщенні природних ресурсів і населення.

Сьогодні величезні витрати йдуть на транспортування сировини, палива, готової продукції, тому у розміщенні підприємств вирішальним є оптимальне поєднання всіх умов (наявність сировини, трудових ресурсів, споживача) для того, щоб якомога менше було витрат.

Таким чином, треба зменшувати витрати на подолання територіального розриву між виробництвом і споживачем. Отже, ця закономірність реалізується насамперед через принцип наближення виробництва до джерел сировини, енергії та споживача. Тобто, найбільший ефект досягався шляхом найменших витрат на розміщення об’єкту.

Ефективність – співвідношення ефекту і витрат (це певний дохід, який може бути розрахований як для окремого підприємства так і для цілого регіону).

Ефект – це результат певних дій (може вимірятися через валовий обсяг товарів і послуг, або через прибуток (через величину національного доходу, якщо йдеться по країні в цілому).

Еф

Е = ----------

В

Е – ефективність;

Еф – ефект;

В – витрати, розраховуються за формулою:

В = С + ЕнК

де С – поточні (експлуатаційні) витрати (собівартість продукції);

К – капіталовкладення;

Ен – нормативний коефіцієнт (коефіцієнт ефективності капіталовкладень);

1

Ен = --------

Тн

Тн – термін окупності капіталовкладень.

Звичайно ефективність залежить від багатьох факторів: технічна оснащеність; кваліфікація робітників, але “територіальна складова” в загальному розмірі ефективності досить вагома.

4. Закономірність комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил

Дана закономірність є проявом економічного закону «суспільного поділу праці».

Основна мета господарювання : досягнення найвищих результатів при оптимальних витратах. Правильна галузева структура господарства обов’язково принесе економію за рахунок зменшення витрат.

Основні риси комплексного розвитку регіонів:

  • найбільш повне комплексне використання ресурсів регіону;

  • раціональне використання трудових ресурсів (створення такої структури господарства, яка б змогла забезпечити всі потреби в праці);

  • раціональна галузева і територіальна структура господарства (яка відповідає соціальним і економічним умовам регіону);

  • створення ефективних виробничих зв’язків між підприємствами регіону;

  • створення єдиної інфраструктури.

Однією з умов комплексного розвитку є формування ТВК (поєднання підприємств у відповідності до ресурсної бази і територіально-геогафічного положення), а це забезпечує виготовлення максимальної кількості продукції при мінімальних витратах.

На формування ТВК найбільше впливають ті виробництва, які мають велике комплексоутворююче значення, а саме: чорна металургія, паливна промисловість, електроенергетика, машинобудування, лісова і деревообробна промисловість. Легка і харчова промисловість доповнюють комплекси.

В умовах ринкової економіки дана закономірність досить актуальна, адже підприємець прагне розмістити підприємство там де є готова інфраструктура (бо витрати на її будівництво досить великі). Якщо організація веде видобуток природних ресурсів, тут же вигідно збудувати переробне підприємство (аби зменшити витрати), і при цьому власник шукає інших для кооперації.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.