Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Лекції_РЕ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
17.04.2019
Размер:
946.18 Кб
Скачать

Міжнародна торгівля

Міжнародна торгівля посідає провідне місце у системі міжнародних економічних зв’язків.

Міжнародна торгівля – це товарообіг, який забезпечує рух товарів зі сфери виробництва до сфери споживання.

Для міжнародної торгівлі притаманні 2 риси:

  • перевага пропозиції товарів над існуючим попитом;

  • жорстка конкурентна боротьба між його учасниками.

Показниками міжнародного товарообігу є експорт та імпорт товарів.

Імпорт (лат. ввожу) – ввезення товарів або капіталів у країну з-за кордону.

Експорт (лат. вивожу) – вивезення товарів або капіталу за кордон.

Для будь-якої країни дуже важливим є співвідношення суми експорту та імпорту – зовнішньоторгівельне сальдо. Воно повинно бути позитивним, це дає можливість країні мати вільні кошти для розширення виробництва чи інвестування їх в своїй або чужій країні. В Україні цей показник позитивний з 1996 року по 2005 рік. У 2006 розі зовнішньоторгівельне сальдо вже мало від’ємне значення.

У 2007 році в торгівлі товарами склалося від’ємне сальдо у сумі 3,7 млрд. дол. (у січні-травні 2006 року - від’ємне сальдо складало 2,7 млрд. дол.).

Подовження тенденції погіршення торговельного сальдо зумовлено рядом об’єктивних факторів, серед яких головними є збільшення вартості для України імпорту енергоносіїв та процес реновації вітчизняної промисловості.

Інтенсифікація процесу реновації вітчизняної промисловості в період 2005-2007 років стала причиною додаткового збільшення обсягів імпорту товарів. Це збільшення відбулося значною мірою за рахунок інвестиційних товарів, які спрямовувалися на перехід вітчизняного виробництва на нові технології та оновлення виробничих потужностей. Так, обсяги імпорту продукції машинобудування за 5 місяців 2007 року збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року на 32,4 %.

Які ж товари дають Україні позитивне сальдо, а які – негативне?

Найбільше позитивне сальдо припадає на чорну металургію (залізна і марганцева руди, чавун, прокат). У торгівлі з країнами СНД, окрім продукції чорної металургії, позитивне сальдо утворилось також за рахунок підприємств харчової промисловості та сільського господарства (цукор, м'ясо, олія, молоко, борошно), машинобудування. Найбільш негативне сальдо припадає на нафту й газ. (Треба врахувати, що нафтопереробні потужності України в 10 разів перевищують власне видобування нафти). Від’ємне сальдо є також за деякими видами тканин, обладнанням для легкої промисловості, засобів обчислювальної техніки тощо.

В 1995 році була створена Всесвітня торговельна організація (ВТО). Її членами є 145 країн. Функція ВТО – підписання багатосторонніх угод за загальними правилами торгівлі.

Зони спільного підприємництва

Зони спільного підприємництва відділяються за допомогою митного режиму від основної території країни і функціонували за рахунок безмитного ввезення товарів. Наприклад, морські порти, залізничні вузли, аеропорти. Їм передувало створення "вільних портів", де могли б безмитно зберігатись товари, які привезені в зону для надання продажу. Зони спільного підприємництва створюються з метою забезпечення певної зайнятості робочої сили, залучення інвестицій, організації в економічних зонах виробництв, які орієнтуються на експорт, подолання відсталості розвитку регіонів, використання власних сировинних та трудових ресурсів для виробництва експортної продукції.

Всього у світі є 23 види ЗСП, основні з них наступні:

  • безмитні багатопрофільні зони, розташовані на перехрестях внутрішніх систем;

  • експортні промислові зони, що орієнтуються на зовнішню торгівлю; зони економічного та науково-технічного розвитку, тобто "технополіси";

  • зони страхових та банківських послух, які характерні для певних країн;

  • імпорто-промислові зони і зони по заміщенні імпорту, які забезпечують одну сторону сучасними товарами, а місцеві підприємства - передовою технологією;

  • складські (консигнаційні) зони, які формуються у районах міжнародних морських перевезень і авіатранспортів;

  • зони вільної торгівлі, де немає мита на ввезення та вивезення товарів для їхнього продажу.

 

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.