Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METOD_Mod1_2med_stud_ukr.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

7. Рекомендована література.

7а. Основна

1. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія. За редакцією академіка НАН та член.-кор. НАМН України В.П. Широбокова. Вінниця, Нова Книга, 2011. ст. 54-56

2. . С.І. Климнюк і співавт. Практична мікробіологія. Тернопіль, "Укрмедкнига", 2004, ст. 5-18.

3. В. Д. Тимаков и соавт. Микробиология. М. Медицина 1993. стор. 5-20

4. К.Д. Пяткін, Ю.С. Кривошеїн. Мікробіологія. В.Ш. 1992, ст.10-19

7б. Додаткова

1. Крок-1. Загальна лікарська підготовка. Київ, Медицина 2004

2. Г.К. Палій і співавт. Мікробіологія, вірусологія, імунологія, інфекційні хвороби. Київ «Здоровя». 2004.

3.А.И. Коротяев, С.А. Бабичев. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология. С.Петербург. Спецлит., 2002, стр.7-18.

4. И.Л. Дикий и соавт. Микробиология. Харьков, изд. Укр ФА, 1999, стр. 7-16.

5. Л.Б. Борисов и соавт. Медицинская микробиология, вирусология, иммунология. М. Медицина, 1994, стр. 6-24.

6. Л.Б. Борисов и др. Руководство к практическим занятиям по микробиологии. М., 1984, стр. 5-19.

8. Матеріали для самоконтролю:

Завдання 1. Вкажіть основну оптичну деталь світлового мікроскопа.

A – револьвер з набором об’єктивів

B – набір світлофільтрів

C – тубус

D – конденсорна діафрагма

E – кільцева діафрагма

Завдання 2. Вкажіть основну механічну деталь світлового мікроскопа.

A – макрогвинт

B – конденсор

C – мікрогвинт

D – предметний столик

E – штатив

Завдання 3. При вивченні морфології бактерій за допомогою імерсійного мікроскопа студенту не вдалось детально розглянути форму мікробів через неправильний вибір об’єктива. Який за збільшенням об’єктив необхідно використовувати в імерсійній системі мікроскопа?

A – 90

B – 20

C – 40

D – 60

E – 10

Завдання 4. В основу вивчення морфології мікроорганізмів покладено мікроскопічний метод. Який з видів мікроскопії не відноситься до світлової?

A – електронна

B – фазовоконтрастна

C – темнопольна

D – аноптральна

Е - імерсійна

Завдання 5. Біологічний мікроскоп складається з двох основних систем: оптичної та механічної. Назвіть, що не відноситься до оптичної системи?

A – предметний столик

B – об’єктив

C – конденсор

D – діафрагма

E – окуляр

Додаток 2( контрольні питання, тестові завдання і/або ситуаційні задачі для перевірки первинного рівня знань).

Завдання 1.

В терапевтичне відділення госпіталізовано хворого з ознаками запалення легень. Лікар призначив бактеріологічне дослідження мокротиння. Яку мету переслідував лікар?

A – виявлення збудника

B – виявлення атипових клітин

C – дослідження консистенції

D – дослідження клітинних елементів

E – виявлення імунологічних показників

Завдання 2.

В бактеріологічну лабораторію з метою діагностики гострого інфекційного кишкового захворювання доставлені випорожнення. Яким вважається матеріал з підозрою на інфекційну хворобу?

A – заразним

B – незаразним

C – малоконтагіозним

D – стерильним

E – безпечним

Завдання 3.

В мікробіологічну лабораторію поступив досліджуваний матеріал (мокротиння) від хворого з підозрою на туберкульоз. З якою метою доставлено матеріал в лабораторію?

Завдання 4.

Студент отримав завдання вивчити морфологію бактерій в зафарбованому мазку. Для цього він відцентрував об’єктив із збільшенням 40, знайшов зображення, мікрогвинтом відрегулював чіткість зображення, але йому з великим зусиллям вдалось виявити мікроорганізми в препараті. Чому студенту не вдалось детально розглянути форму мікроорганізмів в препараті?

Завдання 5.

Для вивчення морфології бактерій в зафарбованому мазку необхідно використати імерсійну систему мікроскопа. За якою ознакою можна визначити імерсійний об’єктив?

Автор: доцент, к. мед. н. Мруг . В. М.

Соседние файлы в предмете [НА УДАЛЕНИЕ]