Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METOD_Mod1_2med_stud_ukr.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

Методичні рекомендації для самостійної роботи

студентів медичного факультету

при підготовці до практичного заняття №11

 1. Тема: Інфекція. Фактори патогенності мікроорганізмів, їх визначення. Біологічний метод дослідження.

2. Мета заняття

2.1. Мета загальна: Ознайомитись із основними поняттями „інфекція”, „інфекційний процес”, „інфекційна хвороба”. Ознайомитись з основними факторами вірулентності мікроорганізмів.

2.2. Мета конкретна:

2.2.1. Вивчити основні фактори патогенності мікроорганізмів. Засвоїти методи їх лабораторного визначення:

а) ферментів патогенності

б) токсинів та ін.

2.2.2 Вивчити можливість використання в мікробіологічній практиці експериментального (біологічного) методу дослідження. Оволодіти методикою внутрішньо очеревинного зараження експериментальних тварин.

2.2.3. Засвоїти методику розтину та мікробіологічного дослідження трупа лабораторної тварини, яка загинула від експериментальної інфекції.

3.Базові знання, навички, необхідні для вивчення теми.

1. Форми симбіозу мікро- та макроорганізмів.

2. Паразитизм, його характеристика, види.

3. Спеціальні поживні середовища, їх призначення.

4. Капсула бактерій, функції. Метод виявлення.

5. Клітинна стінка бактерій, функції. Метод виявлення.

6. Пілі (фімбрії) бактерій, їх біологічна роль.

4.Перелік теоретичних питань.

1. Визначення поняття „інфекція”, „інфекційний процес”, „інфекційна хвороба”.

2. Поняття патогенності та вірулентності мікроорганізмів.

3. Одиниці вірулентності мікроорганізмів.

4. Фактори вірулентності мікроорганізмів.

5. Ферменти патогенності, іх характеристика

6. Токсини мікроорганізмів, їх характеристика та отримання.

7. Розповсюдження мікроорганізмів та їх токсинів в організмі людини.

8. Поняття «шлях та механізм» передачі інфекційного захворювання.

7. Динаміка інфекційного захворювання. Етапи.

8. Форми інфекції.

9.Експериментальний метод дослідження лабораторних тварин та його практичне застосування.

5.Зміст теми.

Граф логічної структури змісту

Інфекція

Інфекційний процес

Інфекційна хвороба

це активне проникнення патогенного мікроорганізму в макроорганізм, наслідком чого є розвиток інфекційного процесу.

це сукупність фізіологічних, адаптаційно-пристосувальних та патологічних процесів в організмі, які виникають внаслідок зараження.

це крайній ступінь інфекційного процесу, коли, внаслідок переважання патологічних реакцій над компенсаторними, виникає порушення гомеостазу організму людини, що проявляється характерними клінічними ознаками, біохімічними, гістологічними та імунологічними змінами.

Фактори патогенності мікроорганізмів

Властивості патогена

Фактори патогенності

Адгезивність і колонізація

Інвазивність

Токсичність

 • пілі адгезії

 • капсула

 • пептидоглікан

 • тейхоєві кислоти

 • жирні кислоти

 • А та М білки

 • джгутиками

ферментами інвазії та агресії

гіалуронідаза

-лецитиназа

-ДНК-аза та РНК-аза

-фібринолізин

-плазмокоагулаза

-колагеназа

-гемолізин

Екзот- та ендотоксини

Характеристика мікробних токсинів

Екзотоксини

Ендотоксини

 • представлений білком

 • має специфічну дію на певні клітини

 • діє в малих концентраціях

 • переходить в анатоксин

 • термолабільний

 • представлений ліпополісахаридом

 • має неспецифічну дію

 • зумовлює пірогенну реакцію організму

 • викликає ендотоксичний шок

 • підвищує проникність капілярів

 • діє в великих концентраціях

 • не переходить в анатоксин

 • термостабільний

Механізми та шляхи передачі інфекції

Механізми

Шляхи

Аерогенний

Фекально-оральний

Контактний (прямий, через предмети)

Трансмісивний

Вертикальний

повітряно-краплинний

повітряно-пиловий

 • аліментарний

 • водний

 • слизові оболонки

 • ушкоджена шкіра

 • неушкоджена шкіра

 • статевий

 • укус кровосисних комах

 • парентеральний

через плаценту

Види та форми інфекції

Ознака

Види інфекцій

За джерелом:

 • антропонозні

 • зоонозні

 • сапронозні

За проявами:

 • маніфестні

 • інапаратні

За кількістю збудників:

 • моноінфекція

 • вторинна (опортуністична)

 • змішана (мікст-інфекція)

За тривалістю:

 • гостра (до 3 місяців)

 • затяжна (до 6 місяців)

 • хронічна (>6 місяців)

 • персистуюча (роки, десятиліття)

За здатністю викликати повторні прояви:

 • реінфекція (тим же збудником після одужання)

 • суперінфекція (тим же збудником до одужання)

 • рецидив (активація інфекції до одужання)

За походженням:

За локалізацією:

 • екзогенна

 • ендогенна (аутоінфекція)

 • місцева (вогнищева)

 • генералізована (бактеріємія, вірусемія, токсинемія, септицемія, септикопіємія, токсико-септичний шок)

За розповсюдженням:

 • спорадичні

 • ендемічні

 • епідемічні

 • пандемічні

Соседние файлы в предмете [НА УДАЛЕНИЕ]