Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METOD_Mod1_2med_stud_ukr.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
1.01 Mб
Скачать

7. Рекомендована література:

7.1. Основна:

  1. Медична мікробіологія, вірусологія, імунологія. За ред. акад.. НАН України В.В.Широбокова. Вінниця. Нова книга.2011.- С.177-191.

  2. К.Д.Пяткін, Ю.С.Кривошеїн. Мікробіологія, К., 1982. С. 135-158.

  3. С.І.Климнюк, І.О.Ситник, М.С.Творко, В.П.Широбоков. Практична мікробіологія. Тернопіль, 2004. С. 100-109.

7.2. Додаткова

  1. Словник по мікробіології, вірусології, імунології та інфекційним захворюванням. Загальна ред.. Г.К.Палій, К., 2004.

8. Матеріали для самоконтролю:

Тести:

1. Із виділень середнього вуха было виділено стафілококк. Бактеріолог зробив посів виділеної культури в пробірку з цитратною кролячою плазмою. Який фермент агресії у стафілокока він хотів виявити?

A. Нейрамінідазу

B. Гіалуронідазу

C. Плазмокоагулазу

D. Лецитовітеліазу

E. Колагеназу

2. Інфекційні захворювання контагіозні і можуть мати різні форми розповсюдження. Як називається форма, при якій захворювання охоплює за короткий період часу декілька країн і континентів?

A. Епідемія

B. Пандемія

С. Ендемія

D. Спорадична

E. Шпитальна

3. Однією із форм інфекційного процесу, що приводи до розвитку ускладнень, наприклад, при грипі, є вторинна інфекція. Що слід розуміти під цим терміном?

A. Повернення ознак захворювання

B. На основне захворювання нашаровується нове зараження цим же збудником

C. До основного захворювання приєднується інфекція, викликана іншим збудником другим

D. Повторне попадання в організм тих же мікробів, які викликали первинну інфекцію

E. В організмі знаходяться одночасно два-три збудника

4. Дифтерійні палички продукують екзотоксин. Які властивості із перерахованих характерні для бактеріального екзотоксину?

A. Стимулює утворення антитоксичних антитіл

B. Под дією формаліну не знезаражується

C. Виділяеться із мікробної клітини після її загибелі

D. Має глюцидо-ліпідо-протеїнову природу

E. Стимулює утворення аглютинінів

5. У хворого з важким перебігом пневмонії виділена культура бактерій, клітини якої оточені слизовим шаром, що має тісний з'вязок з клітинною стінкою. Чим пояснюється висока вірулентність культури з такими морфологічними властивостями?

A. Антифагоцитарною дією капсули

B. Токсиноутворенням капсульних бактерій

C. Ендотоксином капсульних бактерій

D. Адгезивними властивостями капсул

E. Інвазивними властивостями капсул

6. У ротовій порожнині клінічно здорового чоловіка 39 років разом із Str.mutans та Srt.salivarius виявлено також Str.pneumoniae. Який термін найбільш точно визначає явище, що спостерігається?

А. Реінфекція

В. Бактеріемія

С. Персистуюча інфекція

Д. Бактеріоносійство

Е. Змішана інфекція

7. Який фермент, що продукується мікроорганізмами, сприяє інвазії, розповсюдженню бактерій в тканинах?

А. Гіалуронідаза

В. Цистиназа

С. Пеніциліназа

Д. Гемолізи

Е. Лецитиназа

8. Патогенним мікроорганізмам властива наявність ферментів агресії, які визначають їх вірулентність. Виберіть серед перерахованих ферменти агресії.

A. Ліаза

B. Карбогідраза

C. Трансфераза

D. Оксидаза

E. Гіалуронідаза

9. У відповідності з первинною локалізацією збудника захворювання в організмі розрізняють основні механізми передачі інфекції: повітряно-крапельний; контактний; трансмісивний; фекально-оральний. Вкажіть шляхи розповсюдження мікробів при трансмісивному механізмі:

A. безпосередній контракт з хворим

B. краплини слизу із дихальних шляхів

C. харчові продукти

D. кровосисні комахи

E. контакт з предметами оточуючого середовища

10. Однією із форм інфекції, які виникають при венеричних захворюваннях, є суперінфекція. Що слід розуміти під цим терміном ?

A. На основне захворювання нашаровується нове зараження цим же збудником

B. К основного захворювання приєднується інфекція, що викликана іншим збудником

C. Повернення ознак захворювання

D. Повторне попадання в організм тих же мікробів, які викликали первинну інфекцію, після видужання

E. В організмі знаходяться одночасно два-три збудника

11. Патогенні мікроби, попадаючи в організм, можуть розповсюджуватись в ньому різними шляхами. який стан називається септикопіємією?

A. Збудник з крові попадає у внутрішні органи;

B. Мікроб із місця проникнення попадає в кров, але не розмножується там

C. Мікроби із крові поступають у внутрішні органи, де утворюються гнійні вогнища

D. В кров попадають мікробні токсини.

E. Мікроби заходяться в лімфовузлах

12. Після внутрівенного введення розчину глюкози у хворого з'явилася ознаки ендотоксичного шоку. Проведений аналіз розчину показав наявність ендотоксину грамнегативних бактерій. Яка хімічна структура цього токсину?

A. Пептидоглікан

B. Ліпополісахарид

C.Високомолекулярні ліпіди

D.Білки клітинної стінки

E.Білки джгутиків бактерій

13.. Наявність ліпідного корд-фактора у клітинній стінці туберкульозної палички приводить до того, що цей мікроорганізм поглинається фагоцитами, але не перетравлюється. Який термін найбільш точно визначає цю властивість мікроорганізму?

А. Інвазивність

В. Патогенність

С. Агресивність

Д. Колонізаційна резистентність

Е. Токсигенність

14. Людина, яка проживала в ендемічному вогнищі перехворіла 3-денною малярією. Після переїзду в іншу місцевість, через 1,5 року після переїзду захворіла малярією знову. Яка найбільш вірогідна форма цього захворювання

  1. Реінфекція

  2. Рецидив

  3. Суперінфекція

  4. Персистуюча інфекція

  5. Вторинна інфекція

15. Стафілококи добре ростуть на звичайних середовищах, проте при виділенні чистих культур від хворих посів роблять на кров’яний та жовтково-сольовий агар. З якою метою використовують ці середовища?

А. Для визначення факторів патогенності

В. для визначення біохімічної активності

С. для вивчення культуральних властивостей

Д. для ідентифікації чистих культур

Е. для визначення чутливості до антибіотиків.

16.Хімічна природа екзотоксину:

А. Білок

В. Ліпополісахарид

С. Ліпід

Д. Пептидоглікан

Е. Вуглевод.

Автор

Доцент, к.м.н З.М.Прокопчук

Соседние файлы в предмете [НА УДАЛЕНИЕ]