Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Сучасний урок в початковій школі.docx
Скачиваний:
89
Добавлен:
07.03.2016
Размер:
17.56 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

КРИВОРІЗЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Сучасний урок в початковій школі Методичні рекомендації з педагогічної практики для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки «Початкова освіта

Кривий Ріг

2014

Сучасний урок в початковій школі: Методичні рекомендації з педагогічної практики для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки «Початкова освіта»/За заг. ред. О.А. Павлик. –Кривий Ріг: КПІ, 2013. – с.

Редакційна колегія:

О.А. Павлик – к.п.н., доц.. кафедри змісту і методики початкового навчання, зав. кафедри

І.А. Кравцова – к.п.н., доц. кафедри змісту і методики початкового навчання

Н.І. Білоконна – к.п.н., доц.. кафедри змісту і методики початкового навчання

В.П. Кисільова-Біла – к.п.н., доц.. кафедри змісту і методики початкового навчання

І.Г. Любар – доц.. кафедри змісту і методики початкового навчання

О.В. Лисевич – ст. викладач кафедри змісту і методики початкового навчання

Л.П. Лисогор – ас. кафедри змісту і методики початкового навчання.

Затверджено на засіданні кафедри змісту і методики початкового навчання (протокол № 9 від 17.03.2011).

Посібник покликаний допомогти студенту-практиканту в проходженні педагогічної практики в початковій школі. Він містить інформацію про типологію, структуру, особливості побудови уроків різних типів, а також вимоги і рекомендації щодо їх підготовки і проведення.

Розрахований на студентів усіх рівнів кваліфікації за напрямом «Початкова освіта».

Зміст

1. Мета і завдання педагогічної (виробничої) практики………………………

2. Загальні методичні рекомендації студенту для підготовки до уроку……………………………………………………………………………

3. Методичні рекомендації з організації і проведення уроків мови

і читання….………………………………………………………………….

4. Методичні рекомендації з організації і проведення уроків математики……………………………………………………………………

5. Методичні рекомендації з організації і проведення уроків

природознавства…………………………………………………………………

6. Методичні рекомендації з організації і проведення уроків «Я і Україна»…

7. Методичні рекомендації з організації і проведення уроків образотворчого мистецтва………………………………………………………

8. Методичні рекомендації з організації і проведення уроків музики……….

9. Методичні рекомендації з організації і проведення уроків трудового

навчання………………………………………………………………………….

10. Схеми аналізу та самоаналізу уроків……………………………………….

11. Критерії оцінки педагогічної (виробничої) практики ……………………

Мета і завдання педагогічної (виробничої) практики

Педагогічна (виробнича) практика за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» проводиться на 4 курсі у 8 семестрі ( тижнів); за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» – на 5 курсі у 9 семестрі ( тижнів), за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» – на 5 курсі у 9 семестрі ( тижнів). Під час проходження виробничої практики студенти працюють на робочому місці вчителя 1–4 класів та виконують всі його функції, а не лише окремі види педагогічної діяльності.

Мета педагогічної (виробничої) практики полягає у виявленні рівня фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів, а саме:

  • з’ясуванні якості теоретичної і методичної підготовки випускників з різних предметів;

  • з’ясуванні рівня сформованості їх практичних навичок; умінь застосовувати їх у реальних педагогічних умовах.

Пропонований посібник має на меті зорієнтувати, скорегувати і належно спрямувати діяльність практикантів під час підготовки і проведення уроків з різних предметів у початковій школі.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.