Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне УП Кучина Н.М. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
937.98 Кб
Скачать

Запитання та завдання для самоконтролю

 1. Назвіть найбільш характерні риси наукового мовлення.

 2. Які мовні засоби вживаються для досягнення узагальненості викладення інформації?

 3. За допомогою яких характеристик тексту досягається логічність викладення інформації?

 4. Які мовні засоби використовуються для досягнення змістовної послідовності тексту?

 5. Наведіть приклади мовних засобів, які використовуються для досягнення логічної послідовності тексту.

 6. Які задачі вирішує композиційна послідовність тексту?

 7. Які мовні засоби використовуються для логічного виділення інформації?

 8. Яким чином можна виразити припущення щодо наданої інформації?

 9. Що є важливим для точного викладення інформації?

 10. Що необхідно пам’ятати при порівнянні об’єктів?

 11. Наведіть приклади мовних засобів, які не слід вживати у науковому мовленні.

 12. Які часові форми дієслова слід вживати при викладенні результатів дослідження?

 13. За допомогою чого досягається стисле викладення інформації?

 14. Назвіть найважливіші правила вживання абревіатури.

3. Методичні рекомендації до практичНих Занять

Семестр 1

ПРАКТИЧНЕ Заняття №1

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: сутність управління людськими ресурсами.

Мета заняття: сформувати поняття про умовний спосіб; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для розкриття сутності управління людськими ресурсами; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти коротко висловитися про функції і завдання управління людськими ресурсами.

Обладнання: навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-мінімум [3], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Формування поняття про умовний спосіб.

 2. Робота над новими лексичними одиницями.

 3. Виконання дотекстового завдання.

 4. Робота над текстом 1.

 5. Робота над новими лексичними одиницями.

 6. Виконання дотекстового завдання.

 7. Прослуховування тексту T1, контроль розуміння прослуханого тексту.

Методичні рекомендації до практичного заняття

 1. Щоб зрозуміти сутність умовного способу, виконайте вправу 1 і вивчіть інструкцію 1 (с. 95 - 96). Література: [2]

 1. Щоб оволодіти лексичними одиницями, необхідними для розкриття сутності управління людськими ресурсами, виконайте завдання 1, 2 з підрозділу Vocabulary 1 (с.5). Література: [1]

 1. Прослухайте ці слова та словосполучення, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати вимову та значення.

 1. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), постарайтесь дати відповіді на запитання (Pre-reading task) на с. 6. Література: [1]

  1. Прочитайте швидко (за 2-3 хвилини) текст 1 (с.6), намагаючись зрозуміти його якомога точніше й повніше. Література: [1]

  2. Для перевірки правильності розуміння прочитаного тексту виконайте завдання 2 (Comprehension check) на с.6 та завдання 3 на с.7.

 1. Перед прослуховуванням тексту про важливість управління людськими ресурсами опрацюйте лексичні одиниці, надані у підрозділі Vocabulary 2 (с.7). Також прослухайте і повторіть їх за диктором, намагаючись запам’ятати. Література: [1]

 2. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), обговоріть причини зростаючої ролі управління людськими ресурсами (підрозділ Pre-listening task на с. 8). Література: [1]

 3. Прослухайте текст Т1, потім дайте відповіді на запитання (с.8). Література: [1]