Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс денне Англійська мова / Англійська мова ІІ курс денне УП Кучина Н.М. 2011.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
937.98 Кб
Скачать

Домашнє завдання:

 1. Вправа 20 (с. 111). Література: [2]

 2. Завдання до Vocabulary 1 (с.18). Література: [1]

 3. Завдання 2–5 до тексту 1 “Teamwork makes EDS an information powerhouse” (с. 85 – 86). Література: [1]

ПРАКТИЧНЕ Заняття №6

Тема 8. Умовний спосіб.

Тема 10. Лексика професійно-спрямованого характеру.

Тема 13. Усне монологічне і діалогічне мовлення професійно-спрямованого характеру: планування людських ресурсів.

Мета заняття: навчитися вживати умовний спосіб для вираження побажання того, щоб уявна ситуація мала місце; засвоїти лексичні одиниці, необхідні для обговорення методів прогнозування пропозиції працівників; одержати під час читання тексту потрібну інформацію і вміти коротко висловитися про методи прогнозування пропозиції працівників.

Обладнання:навчальний посібник [1], навчальний посібник [2], словник-мінімум [3], магнітофон з аудіокасетою.

План заняття:

 1. Удосконалення навичок уживання умовного способу.

 2. Робота над новими лексичними одиницями.

 3. Виконання дотекстового завдання.

 4. Робота над текстом 5.

 5. Робота над новими лексичними одиницями.

 6. Виконання дотекстового завдання.

 7. Робота над текстом 6.

Методичні рекомендації до практичного заняття

1.1. Перевірте виконану вдома вправу 20 (с. 111). Література: [2].

1.2. Щоб навчитися виражати побажання того, щоб уявна ситуація мала місце, виконайте вправу 21 та вивчіть уважно інструкцію 6, після чого виконайте вправи 22, 23 (с. 111 - 115).

2. Перевірте виконане вдома завдання до Vocabulary 1 на с.18. Література: [1]

3. Працюючи в невеликих групах (по 3-4 особи), висловіть свої думки щодо двох складових прогнозування пропозиції працівників (підрозділ Pre-reading task на с. 18). Література: [1]

4.1. Прочитайте швидко (за 3-4 хвилини) текст 5 (с. 19). Спробуйте знайти в ньому підтвердження ваших припущень відносно складових прогнозування пропозиції працівників. Література: [1]

4.2. Для перевірки правильності розуміння прочитаного тексту виконайте завдання 2 (Comprehension check) на с. 19.

5.1. Опрацюйте нові лексичні одиниці, надані у завданні 1 підрозділу Vocabulary 2 (с.20). Література: [1]

5.2. Прослухайте ці слова та словосполучення, повторюючи їх за диктором і намагаючись запам’ятати вимову та значення.

6. Для того, щоб краще зрозуміти текст 6, ознайомтеся спочатку з ключовими словами, що містяться в ньому (підрозділ Pre-reading task на с. 21). Про що може йти мова в цьому тексті? Література: [1]

7.1. Прочитайте швидко (за 2-3 хвилини) текст 6 (с.21-22). Література: [1]

7.2. Працюючи в невеликих групах (по 3–4 особи), обговоріть варіанти заголовка до прочитаного тексту; представте найбільш доречний заголовок усій групі.

Домашнє завдання:

 1. Вправи 24, 25 (с. 115). Література: [2]

 2. Текст 6 (с. 21) – техніка читання, завдання 2 (Comprehension check) на с. 22. Література: [1]

 3. Підготуватися до обговорення можливих програм планування людських ресурсів для різних ситуацій майбутнього попиту (зростання або зменшення останнього). Література: [1]

 4. Підготуватися до лексичного тестування за матеріалами Unit 3. Література: [1]

 5. Текст 2 “The nature of groups and teams” та завдання до нього для самостійного опрацювання (с. 87 - 91) . Література: [1]